Jdi na obsah Jdi na menu

Kostel svatých apoštolů Petra a Pavla prošel v roce 2013 generální opravou za více než 5 mil. Kč. Velmi nám pomohla dotace SZIF i příspěvky mnoha štědrých dárců, kterých si velmi vážíme. Přesto jsme ještě všechny dluhy nesplatili a proto stále prosíme o pomoc.

Přispět můžete jakoukoli částkou při každé nedělní sbírce v kostele nebo převodem libovolné částky na náš farní účet 160 631 565 / 0300, vedený u Poštovní spořitelny. (Náš bankovní účet nemá žádné předčíslí. Mezery jsou zde uvedeny pouze z důvodu lepší přehlednosti.)

Kéž Pán Bůh sám odmění Vaši štědrost!

P. Vlastimil Vojtěch Protivínský, duchovní správce farnosti


Každý potřebuje dobrý skutek

Charitativní činnost patří už od počátku církve k její podstatné součásti. Svou činnost se snaží konat pro všechny, protože její poslání je univerzální. Základy čerpá z Kristova příkladu i ze své tradice. Snad nejvýraznější apel lze nalézt v Písmu svatém v Novém Zákoně dvacáté páté kapitole svatého evangelia podle Matouše ve verších 31 až 46:

Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst,
měl jsem žízeň, a dali jste mi napít,
byl jsem cizí, a ujali jste se mě,
byl jsem nahý, a oblékli jste mě,
byl jsem nemocen, a navštívili jste mě,
byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.
(Mt 25, 35-36)

I další příklady podobenství, z nichž vycházíme, lze nalézt v Novém Zákoně.

O tom, že naším bližním je každý člověk, můžeme číst v podobenství o milosrdném Samaritánovi, který se ujal potřebného, i když patřil ke znepřátelenému národu (Lk 10, 25-37). Tento příběh lze chápat jako osnovu charitní činnosti – nalézt člověka v nouzi, pomoci mu a přispět k tomu, aby byla péče uhrazena.

Křesťané ihned od počátku následovali Kristova příkladu a pomáhali svým trpícím bližním, především nejchudším a nejpotřebnějším. Tato pomoc se nazývá charita, což znamená milosrdná láska (latinsky caritas), a patří k praktickému křesťanskému životu. Svatý Jakub ve svém listě napsal:

… Stejně tak je tomu i s vírou: když se neprojevuje skutky, je sama o sobě mrtvá (Jak 2,17).

 

Péče o náš kostel

Těžko by se mohla v našich kostelích a kaplích sloužit Mše svatá, kdyby o ně nikdo nepečoval, nikdo je nevyzdobil a neuklidil.
Kdy naposledy jsi s tím pomohl/a Ty?
Přijdeš pomoci alespoň dvakrát za rok?
Pokud si už nevzpomínáš, kdy to bylo naposledy, nabídni svou pomoc buď přímo těm, kteří takto pomáhají pravidelně, nebo prostřednictvím duchovního správce.

Kvetou Vám na zahradě nádherné květiny a chtěli byste, aby se z jejich krásy těšily stovka dalších lidí? Nabídněte je k výzdobě kostela!

Opravy, ať už ty generální, nebo jen drobné, udržovací, elektrická energie, plyn, bohoslužebné předměty, provoz farní kanceláře, to vše pochopitelně něco stojí. I díky Tvému finančnímu příspěvku se máme kde shromažďovat, naslouchat Písmu a slavit Nejsvětější Oběť Pána Ježíše.

Jak lze přispět?

a) hotově při sbírce v kostele

b) převodem z Vašeho účtu
Kdykoli během roku je možné přispět na opravy a údržbu našich kostelů, kaplí a fary. Pán Bůh Vám to oplať! Doklad o Vašem daru snižující Váš základ daně Vám na požádání rádi vystavíme v sacristii;

c) vkladem na poštovní přepážce
Na kterékoli poště je možné vložit jakoukoli částku na náš účet 160 631 565 / 0300, vedený na jméno Římskokatolická farnost Horní Újezd.

Potvrzení o vkladu vystavené bankou pečlivě uschovejte. Po jeho předložení vám v sacristii rádi vystavíme potvrzení o převzetí.

Pomozte, prosím, svou štědrostí.
Ke každé Vaší jedné darované koruně můžeme dostat formou darů a dotací 3-9 dalších!