Jdi na obsah Jdi na menu

Co je před námi

Příspěvky

ČKA: přednáška o mediích, PR agenturách a reklamě. KG Třebíč, 12. 11.

13. 10. 2010

Novináři, PR agentury a reklama v 21. století aneb předsudky, které je potřeba bourat. ČKA zve na přednášku o mediích, PR agenturách a reklamě, která se uskuteční v Třebíči v netradičním pátečním termínu 12. 11. 2010 v 19 hodin v jazykové učebně Katolického gymnázia.

Pozornost je věnována nástrojům PR, které jsou využívány ke změně postojů a názorů veřejnosti a také médiím, které se účastní vytváření našich názorů

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Jak a s kým na národní pouť do Říma?

9. 10. 2010

V souvislosti s přípravou Národní pouti do Říma (9. - 11. listopadu), která se uskuteční jako výraz vděčnosti za návštěvu papeže Benedikta XVI. v České republice v září loňského roku (26. - 28. 9. 2009), nabízí hlavní koordinátor pouti P. Pavel Dokládal tři konkrétní nabídky realizace pouti od dvou cestovních kanceláří - CK Voma Třebíč a CK Avetour s.r.o.

Cestovní kancelář VOMA Třebíč připravila dvě nabídky:

První nabídka je téměř pětidenní pouť (8. - 12. listopadu) autobusem se třemi dny strávenými v Římě za 4990,- Kč. Ubytování (2 noci) je v hotelu se snídaní

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

V pondělí 6. 9. se pojďte podívat na jihozápad USA. Za hodinu budete zase doma

17. 8. 2010

Navštivte s naší farností národní parky jihozápadu USA (Yosemity, Sequoya, Yoshua Tree NP, Death Valley, Grand Canyon, Arches...) a také některá města jihozápadu USA (San Francisco, Los Angeles, San Diego, Las Vegas, Salt Lake City a další).

A nemusíte si k tomu ani balit kufr. Stačí, když v pondělí 6. 9. 2010 zůstanete na chvíli po Mši sv. v kostele. Přednáška Dr. Bednáře s videoprojekcí totiž začíná v 18.45 hod. Vstup je volný.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Pravidelná Mše sv. v tradičním římském ritu po letech opět v Třebíči!

7. 8. 2010

Pro Církev byla vždy tím největším a nejkrásnějším pokladem. Drahocennou perlou, kterou nám všichni záviděli a mnozí se ji kvůli tomu snažili zničit. Živila zbožnost milionů prostých věřících i tisíců světců a světic. Na čas ve většině kostelů utichla, abychom tím více poznali, jak bez ní nemůžeme být a znovu objevili její velikost a vznešenost. Vždyť v plnosti, přesně a věrně vyjadřuje pravou nauku Církve. Nic nepřekrucuje, nezastírá, nefalšuje. Spojuje nás s předchozími generacemi i se všemi zeměmi a kontinenty,

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Svátek Povýšení Svatého Kříže 14. 9. v Třebíči

2. 8. 2010

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Porcinkule - tradiční pouť spjatá s františkánským řádem

1. 8. 2010

Porcinkule (také porciunkule) je tradiční pouť spjatá s františkánským řádem. Je to výroční slavnost konaná 2. srpna ve františkánských (a kapucínských) kostelech, spojená s udílením plnomocných odpustků a doprovázená lidovou poutí. Slovo porcinkule je také zlidovělým názvem pro svátek Panny Marie Andělské slavený 2. srpna.

Název je zkomolením italského místního jména Porzioncula, Porziuncola či latinsky Portiuncula Porciunkule (z latinského Portiuncula, údělíček, podílek, malý pozemek). Je to vžité jméno pro kapli Panny Marie Andělské, čtyři kilometry od Assisi v Umbrii ve střední Itálii. Kaple se proslavila tím, že v kruhu svých druhů zde 3. října 1226 zemřel svatý František a že zde má svůj

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Exercicie v Třebíči

24. 7. 2010

Ve dnech 25. – 30. 7. 2010 bude P. Vlastimil dávat exercicie před jáhenským svěcením v Třebíči - klášteře. Některé body programu budou přístupné veřejnosti. Budete-li mít zájem, můžete se přednášek, modliteb a bohoslužeb také zúčastnit. Podrobný program najdete v pořadu bohoslužeb.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

V neděli 20. 6. 2010 ve všech kostelích naší diecéze sbírka na bohoslovce

12. 6. 2010

V neděli 20. 6. 2010 se uskuteční ve všech kostelích naší diecéze sbírka na bohoslovce. „Prosím všechny, kteří mohou, aby na budoucí kněze vzpomněli ve svých modlitbách a podle možností přispěli i finančně. V roce 2009 bylo na bohoslovce brněnské diecéze vybráno 2 376 652 Kč. Tato částka slouží jako příspěvek na provoz Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, kde se naši bohoslovci připravují ke své službě, na stravné, kolejné a na exercicie seminaristů, kterých máme v tomto školním roce 29. Předem vám všem za jejich podporu děkuji. Váš biskup Vojtěch“

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Sobota 19. 6.: u Martina koncert, na Jejkově medjugorská pobožnost a mše svatá

1. 6. 2010

Sobota 19. června 2010 bude v Třebíči opět ve znamení úspěšného hudebního projektu HARMONIA LAUDES - symphonic artrock, jehož vánoční koncerty  navštívilo nebývale velké množství nadšených posluchačů. Koncert proběhne v rámci oslav letošního Svátku hudby - Rozeznělé město v 19 hod. v kostele sv. Martina v Třebíči.

Program koncertu tvoří opět průřez dílem Charlese Norwella, jehož multižánrová duchovní hudba oslovuje posluchače napříč generacemi. Účinkují spojené pěvecké sbory Musica animata (Třebíč) a Santini (Telč) spolu se smyčcovým orchestrem a členy rockových kapel ARCHA a YETTIrock. Vstupné dobrovolné, informace na www.animata.cz.

POZOR: V souvislosti s tímto koncertem bude sobotní medjugorská pobožnost a mše svatá v klášteře, nikoli u sv. Martina.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

POZOR! Velký úklid kostela 7. 5. od 14.30 hod.!

7. 5. 2010

V kostele Proměnění Páně skončila demontáž dřevěného obložení silně napadeného červotočem. Dřevěné oltáře byly ošetřeny rentgenovým zářením a chemickým postřikem. V kostele byly nainstalovány feromonové lapače červotočů. Ve středu bylo dokončeno líčení. Nic už tedy nebrání tomu, abychom provedli závěrečný úklid kostela. Ten bude dnes 7. 5. již od 14.30 hod.

Prosíme všechny, kdo jen trochu mohou, aby přišli pomoci. Bude třeba omést prach ze soch, obrazů a architektury oltářů, očistit lavice, vysát koberce a setřít podlahy.

V sobotu 8. 5. si v našem kostele chtějí udělit svátost manželství Petr Novák a Michaela Pipalová. Prosím, přijďte pomoci s úklidem kostela, aby pro tuto slavnostní chvíli bylo vše co nejlépe připraveno.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Na město Třebíč čeká smutné výročí

13. 4. 2010

ObrazekMěsto Třebíč, jakož i řada dalších míst, čeká jedno smutné výročí. Před šedesáti lety komunisté vtrhli do klášterů, řeholníky a řeholnice násilně odvlekli, cenné knihy a jiné písemnosti většinou spálili, mobiliář rozkradli nebo zničili. Velkou část těchto klášterních budov pak nechali během své čtyřicetileté vlády zcela zchátrat. Jejkovský klášter byl zrušen násilně v noci z 27. na 28. dubna 1950 v rámci "Akce K". Z třebíčského kláštera byli odvlečeni P. kvardián Felicián a
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Pouť do Slavkovic v neděli 11. 4.

6. 4. 2010

Máte-li zájem oslavit neděli Božího milosrdenství poutí, vydejte se tuto neděli 11. dubna do kostela Božího milosrdenství a sv. sestry Faustyny ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě. Mši svatou v 15 hod, celebruje předseda ČBK Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.

Odjezd autobusu je ve 12.00 hod. z Rokytnice, ve 12.15 hod. ze Starče a ve 12.30 hod. z Třebíče. Cena za dopravu je 100,- Kč.

Přihlášky a podrobné informace o odjezdu u paní Molnárové, tel. 568 840 923, 737 401 462.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Svatojánské vodní slavnosti Navalis 15. 5. 2010 v Praze

6. 4. 2010

Všichni, jimž je drahá památka sv. Jana Nepomuckého se již jistě nemohou dočkat tradičních oslav tohoto světce v polovině května v Praze. 15. 5., po mši sv. v pražské katedrále se uskuteční barokní vodní špektákl na řece Vltavě. Mosty a břehy v blízkosti Karlova mostu se stanou pódii velkolepé podívané. K účasti přímo na hladině vodní zvou pořadatelé vodáky, vodní motoristy a jachtaře. Hosté s vlastními plavidly mají mimořádnou příležitost spoluvytvářet atmosféru slavnostního večera.

Z Třebíče pojede autobus poutníků v sobotu 15. 5. v 9 hod. z parkoviště u kapucínské zahrady (za zim. stadionem). Předpokládaný návrat zpět bude kolem půlnoci

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Začíná Velikonoční triduum, ohnisko celého liturgického roku

1. 4. 2010

Prožíváme posvátné dny, které nás vybízejí rozjímat ústřední události našeho Vykoupení, podstatné jádro naší víry. Začíná Velikonoční triduum, ohnisko celého liturgického roku, ve kterém jsme povoláni rozjímat v mlčení a modlitbě tajemství Umučení, Smrti a Zmrtvýchvstání Páně. Církevní otcové v homiliích často poukazují na tyto tři dny, které nás - jak podotýká svatý Atanáš v jednom ze svých Velikonočních listů – uvádějí „do onoho času, který nám umožňuje zakusit nový

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Příležitost k velikonoční svaté zpovědi

30. 3. 2010

V období od 21. do 31. 3. máte příležitost přijmout svátost smíření ve farnosti Jejkov a H. Újezd. Počítejte s tím, že těsně před svátky budou všude velké fronty a může se Vám stát to, co se každoročně některým z Vás stává - že se na Vás už nedostane řada. Není správné obviňovat kněze, že nejednal správně, když Vy jste několik desítek minut, nebo i déle než hodinu čekali ve frontě a těsně před tím, než na Vás přišla řada, on odešel. Pokud už v tu dobu musí být někde jinde, nemůže udělat nic jiného, než odejít.

Proto znovu, tak jako každý rok, opakuji spolu se všemi ostatními kolegy kněžími: Přijďte včas, nejlépe do 28. 3. Jen tak máte jistotu, že

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Mene Tekel Třebíč 2010 - pocta obětem komunismu

9. 3. 2010

Mene Tekel Třebíč 2010 - pocta obětem komunismu se koná v aule Katolického gymnázia Třebíč dne 17. března 2010 v 15.00 hodin.

Program:

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Kněžský den k 60. výročí umučení P. Josefa Toufara, faráře v Číhošti

9. 2. 2010

ObrazekNa čtvrtek 25. 2. 2010 připravuje královéhradecká diecéze mimořádný celodiecézní den kněží k 60. výročí umučení P. Josefa Toufara, faráře v Číhošti. Kněžský den bude probíhat ve farním kostele v Číhošti a v Kutné Hoře – Sedlci. 

V Číhošti v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude od 10 hodin celebrovat mši svatou spolu s přítomnými kněžími Mons. Josef Socha, promluvu pronese P. Miloslav Fiala OPraem.

Po mši svaté se kněží přesunou do Kutné Hory – Sedlce, kde bude společný oběd a po něm prohlídka opraveného klášterního chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, krátký kulturní program a Te Deum se zakončením programu.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Příprava na rok 2013

4. 2. 2010

ObrazekČBK zahajuje pastorační přípravu na rok 2013, kdy si budeme připomínat 1150 výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na naše území, a vyhlašuje ji společným pastýřským listem, který se bude číst na první neděli postní - 21. února 2010.

Materiál byl schválen na plenárním zasedání České biskupské konference, které proběhlo ve dnech 19. - 20. ledna 2010.

Program:

Přípravný rok: Boží slovo
1. rok 2011: křest
2. rok 2012: biřmování
3. rok 2013: eucharistie

Doporučené období nebude celoroční, ale intenzivnější období 1. roku bude doba postní a vyvrcholí

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Misijní neděle 18. 10. 2009

16. 10. 2009

Oslavme spolu Misijní neděli. Světový den modliteb za misie s sebou přináší kromě pravidelných bohoslužeb a misijních sbírek na projekty Papežského misijního díla šíření víry i řadu dalších aktivit, které vycházejí z misijního nadšení mnoha lidí. Informujeme a zveme:
 
MISIJNÍ MOST MODLITBY 2009 – SOBOTA 17. 10. ve 21:00 Před 83 lety vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za Misijní neděli, kterou od té doby na celém světě organizuje Papežské misijní dílo šíření víry. Tento celosvětový den modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně v 1100 misijních diecézích). Letos opět přicházíme v rámci misijních oslav s nabídkou vytvoření společného Misijního

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Svátost nemocných při mši sv. 4. 10. v 7.30 hod. jen pro připravené

30. 9. 2009

V kapucínském kostele Proměnění Páně v Třebíči mají věřící tradičně možnost přijmout kolem památky sv. Františka z Assisi svátost nemocných. Letos tomu tak bude v neděli  4. 10. při mši sv. v 7.30 hod.

Vzhledem k tomu, že v uplynulých týdnech jsme se připravovali na setkání se Svatým otcem a v neděli mše sv. tak jako v celé diecézi vůbec nebyla, mohou letos tuto svátost přijmout ti, kdo ji už pravidelně přijímají. Ostatní se na její přijetí mohou těšit kolem památky Panny Marie Lurdské v okolních kostelích, nebo za rok u nás.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi