Jdi na obsah Jdi na menu

 

Setkání katolíků 9.–11. září 2022

Udělejte si čas a poznejte nové přátele o prodlouženém víkendu 9.–11. září 2022. Co vás čeká? Tradiční Mše sv., společný růženec, tematické přednášky, zábavné činnosti pro děti, táborák a grilování, točené pivo a limonáda.

Začíná se v pátek odpoledne, konec bude v neděli odpoledne. Místem konání je Český Šternberk (Rekreační objekt Radostné Mládí).

Cena za osobu (ubytování a plná strava) je od 350 (za dítě 2-6 let) do 1.000 Kč (za dospělého). Početnější rodiny platí pouze za první 4 děti.

Pokud si nemůžete dovolit zaplatit plnou cenu, kontaktujte nakladatelství Christianitas, které tuto akci pořádá a sponzoruje.

Možnosti ubytování jsou následující: Pokoj pro 4 osoby (k dispozici elektrická zásuvka, vejdou se 1–2 cestovní postýlky). Srub pro 6 osob (k dispozici elektrická zásuvka, vejdou se 1–2 cestovní postýlky). Chatička po 2 lidech (k dispozici světlo, nemá elektrickou zásuvku, vejde se 1 cestovní postýlka). Sociální zařízení (záchod a sprcha) jsou k dispozici společné, rozdělené na muže a ženy.

Kdyby Vám nabízené varianty nevyhovovaly, je případně možné se ubytovat v Českém Šternberku.

Udělejte si rezervaci dopředu, aby pro vás bylo možné objednat dostatečné množství jídla (i v případě, kdybyste se ubytovali jinde).

Více informací najdete na www.setkanikatoliku.cz/

 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Čechy, Moravu a Slovensko navštíví P. Paul Rousseau. Bude přednášet a udílet novokněžské požehnání

Ve dnech 24. - 27. července t. r. navštíví Čechy, Moravu a Slovensko novokněz P. Paul Rousseau z Francie. Bude přednášet, sloužit Mše svaté a udílet novokněžské požehnání.

Jednou ze zastávek na jeho cestě bude také Vinařství a hotel Sádek v Kojeticích na Moravě. Novokněžské požehnání tam bude udílet v neděli 24. 7. přibližně od 16.30 hod. Poté bude následovat přednáška na téma Boj za Krista Krále během posledních 100 let a Jeho nevyhnutelné vítězství. Po přednášce bude možnost s tímto novoknězem pobesedovat.

Přijeďte na setkání s ním i vy a pozvěte také své přátele.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Vyjádření k aktuální situaci kolem mé osoby a mé kněžské služby

Drazí věřící, přátelé!

Rád bych se touto cestou vyjádřil k některým informacím o mé osobě a mé kněžské službě, které se v těchto dnech za vydatného přispění některých představených šíří. Nyní se budu snažit být stručný, ale některé otázky si zaslouží, abych je v násl. dnech rozvedl podrobněji. Teď tedy alespoň to hlavní:

1. Prý jsem byl na jednání 23. 2. t. r. v Brně u círk. soudu neústupný
Je to lež, neboť toho dne se žádné jednání nekonalo. Nebyl jsem na nic dotazován a nebyl mi předložen žádný návrh. Schůzku zahájil Mons. Orlita těmito slovy: "Vlastíku, dnes ráno pan biskup podepsal rozhodnutí, kterým ti zakazuje ..., přikazuje ..." atd. Dále to všichni znáte.

2. Prý neposlouchám papeže ani biskupa
Ani to není pravda. Je tomu přesně naopak. Papežská bula Quo primum jasně stanoví každému knězi západního obřadu právo i povinnost sloužit Mši svatou přesně tak, jak tomu bylo od nepaměti v tzv. římském ritu a jak to kodifikoval papež sv. Pius V. Jestliže tato bula nebyla nikdy nikým zrušena, zůstala v platnosti. Náš pan biskup mě během jednoho tel. hovoru přesvědčoval o tom, že tato bula je již velmi starou záležitostí a nemůžeme se jí tedy řídit. Nechť se, prosím, pan biskup nezlobí, ale takto bychom mohli zpochybňovat platnost jakékoli normy jen proto, že nám se již zdá velmi stará, zatímco jinému by se naopak tak stará nezdála a mohl by se domnívat, že stále platí. 

3. Prý bych měl nyní pobývat na Slovensku
Něco takového je vyloučeno hned z několika důvodů:
a) pravomoc každého diecézního biskupa končí na hranici jeho diecéze. Žádný biskup tedy nemůže nikoho ze své diecéze vykázat

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Popeleční středa 2. března

popelec1.jpgObřady popeleční středy se konají přede Mší svatou. Kněz světí popel a následně jím označí věřící, kteří při tom klečí. Kněz buďto sype popel na hlavu, nebo popelem udělá na na čele znamení kříže a říká „Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris!“ To znamená „Pamatuj, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš!“ (srv Gn. 3,19).

V dobách raného křesťanství v tento první den postní doby zahajovali těžcí hříšníci veřejné pokání, které trvalo přes celou postní dobu. Během ní byli vykázáni z kostela a u kostelních dveří prosili věřící o modlitby. Onomu vykázání z kostela předcházelo symbolické sypání si popela na hlavu jako znak pokání. Zatímco veřejné pokání vymizelo, sypání popela coby symbol pokání přetrvalo a rozšířilo se na všechny věřící.
 

Popel nám připomíná, že to, k čemu se máme svým skutečným obrácením zcela bezvýhradně zaměřit, je něco velmi velkého, že to překračuje hranice našich běžných úvah a představ: Jsme vyzváni, abychom ve svém nejvyšším zájmu i v zájmu Boží slávy učinili zcela rozhodný a radikální obrat, který se týká všech složek lidského života.
 

Člověk, který domyslí obsah a dosah této prosté formule, pochopí, že v tom způsobu života, který dosud praktikoval, rozhodně dále pokračovat nemůže. Vše, co dosud dělal anebo odmítl vykonat, vyžaduje přísnou revizi a zhodnocení.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Vyšlo starší kalendárium

Vyšlo starší kalendárium, které dříve bývalo součástí nástěnného katolického kalendáře z dílny Krása liturgie. Ve formátu PDF jej naleznete na stránkách Krása liturgie zde.

Při návštěvě webu o kráse liturgie rozhodně nebude ztrátou času věnovat chvíli pozornosti článku o změnách prováděných v 50. a 60. letech v mešní liturgii. Najdete ho zde.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

2. února - Očišťování blah. Panny Marie

O svátku Očišťování Panny Marie slavíme tajemství Kristova života, které se pojí k předpisu mojžíšského zákona. Ten přikazoval rodičům vydat se čtyřicet dní po narození prvorozeného dítěte do Jeruzalémského chrámu, aby nabídli svého syna Pánu a kvůli rituální očistě matky (srov. Ex 13,1-2.11-16; Lv 12,1-8). Také Maria a Josef vykonali tento obřad a podle zákona nabídli pár hrdliček nebo holoubat.

Hledíme-li na tuto událost hlouběji, zjistíme, že to byl Bůh sám, který představil svého Jednorozeného Syna lidem prostřednictvím slov starce Simeona a prorokyně Anny. Simeon totiž prohlásil Ježíše za spásu lidstva, za světlo všech národů a znamení, kterému se bude odporovat, aby vyšlo najevo smýšlení mnoha

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Novoroční přání P. Vlastimila Vojtěcha

Milí farníci a přátelé,

děkuji za Vaše vánoční a novoroční přání. Sešlo se jich tolik, že není v mých silách všem osobně odpovědět a poděkovat. Rád bych to tedy učinil alespoň touto cestou. Snad Vám nebude málo mé ujištění, že na Vás pamatuji ve svých modlitbách a zejména u oltáře při Nejsvětější Oběti.

Do nového roku 2022 Vám ze srdce přeji, aby Vám pro nás narozený Syn žehnal a posiloval Vaši křesťanskou horlivost. Matka Boží Panna Maria ať je Vaší stálou ochranou v této neklidné době, která pro nás - zdá se - bude přinášet stále těžší zkoušky.

Váš v Kristu Králi P. Vlastimil Vojtěch Protivínský

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Morava, Čechy a Slezsko se modlí. Přidejte se také!

Ve středu 22. 12. 2021 se v 18 hodin poprvé sejdou před kostelem Proměnění Páně v Třebíči - Jejkově katolíci z Třebíče a okolí, aby se připojili k celonárodní iniciativě “Země Koruny české se modlí”. 

Tato iniciativa započala před několika týdny v Rakousku, dále pak se rozšířila v Německu, Spojeném království a Švýcarsku. V těchto zemích se věřící každou středu schází k veřejné modlitbě posvátného růžence ke cti Nejsvětější Trojice a Matky Boží Panny Marie na úmysly  za kralování našeho Pána Ježíše Krista ve společnosti, za svatou Matku Církev, aby náš Pán vedl papeže, biskupy a všechny kněze aby nám byli dobrými pastýři a hlasateli pravdy, za naši vládu aby vždy dbala zákonů Božích, za náš národ, smíření ve společnosti, za mír a svobodu, za nás samé, naše rodiny, přátele, dobrodince a ducha pravé kajícnosti.

Bližší informace jsou k disposici na https://zemesemodli.cz/ 

Dále je možné se připojit k veřejnému informačnímu kanálu Telegram zde: https://t.me/zemesemodli 

Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

V pondělí 20. prosince od 16 hodin budeme v Újezdě zdobit vánoční stromky. Pozor na podvodníky

V pondělí 20. prosince od 16 hodin budeme v Újezdě zdobit vánoční stromky. Přijďte, prosím, pomoci, kdo jen trochu můžete! Kolem 17 hod. bude třeba vysát koberce v celém kostele. Přijít tedy můžete v kteroukoli hodinu. Pán Bůh zaplať za Vaši pomoc! 

​Po​​zor. Policie nás upozornila, že se rychle množí případy, kdy podvodník zavolá starším lidem s tím že jejich vnuk měl autonehodu a nutně potřebuje peníze
- buď na opravu auta;
- nebo na mimosoudní odškodnění toho, koho údajně naboural. 

Podvodník se nabídne, že "vnukovi" peníze od seniorů předá. Informujte o tom, prosím, všechny ve svém okolí, ať jsou obezřetní a používají rozum.

 
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Nové podmínky stanovené ministerstvem zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo nové podmínky pro účastníky bohoslužeb. Platné jsou od 1. 11. t. r. a stanoví, že tito účastníci nemusí mít očkování proti nemoci covid-19, nemusí mít ani platný test prokazující bezinfekčnost. Musí mít ale dýchací cesty zakryté respirátorem a v kostele dodržovat rozestup 1,5 metru. 

V případě našeho kostela to bude v praxi znamenat omezení počtu míst k sezení přibližně na 50 osob (členové stejné domácnosti rozestup dodržovat nemusí). Z tohoto důvodu bude nutné znovu zavést systém reservací u duchovního správce na tel. 731 076 000. Kdo nebude mít reservaci, může být do kostela vpuštěn pouze pokud se nám podaří dodržet předepsané rozestupy.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci

Každý rok ve dnech 1. - 8. 11. je možné získat (vždy jednou za den) plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci.

Lze tak učinit dvojím způsobem:

a) dne 1. 11. odpoledne a večer a násl. dne 2. 11. po celý den při návštěvě kteréhokoli kostela, pokud se v něm věřící pomodlí modlitbu Otče náš, Credo (vyznání víry) a jakoukoli modlitbu na dobrý úmysl papeže. Samozřejmostí je svatá zpověď vykonaná ne déle než přibližně týden před tím a také svaté přijímání týž den.

b) po celých osm dní 1. - 8. 11. při návštěvě kteréhokoli hřbitova, pokud se tam věřící pomodlí jakoukoli modlitbu za zemřelé a na dobrý úmysl papeže. Také v tomto případě je třeba mít vykonanou svatou zpověď a přijmout svaté přijímání týž den.

Využijte i vy této možnosti podílet se na rozdělování vzácných Božích darů z pokladu Církve!

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Skutečný cíl války proti posvátné katolické liturgii

Co se nyní bude dít ve světě tradičních katolíků? „Ještě bude legrace,“ jak se říká lidově. Historické zvraty se přitom nedají vyloučit. Někteří padnou, někteří přežijí, někteří z toho možná budou profitovat (ale pozor na jed ve stravě servírované služebníky Otce lži!). Raději důvěřujme Boží milosti, protože věřící mají nejen zůstat věrní, ale také růst.

Toto všechno potvrdí především jeden aspekt, na který zatím nikdo neupozornil: skutečným cílem této několik desetiletí trvající války proti posvátné katolické liturgii a tedy i skutečným cílem vytvoření nového ritu ex nihilo (lépe řečeno u stolu v jakési hospodě - kde byla vytvořena tzv. druhá eucharistická modlitba, jež se dnes v nové mši nejčastěji používá namísto Římského kánonu, který naopak někteří kněží nepoužijí za celý rok ani jednou). Tedy cílem této války je rozpuštění

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Zajímavé články

Od konce srpna nemáme možnost přímých přenosů Mše svaté z Horního Újezda

Z technických důvodů nyní nemáme možnost realisovat přímé přenosy z našeho kostela svatých apoštolů Petra a Pavla.

Děkujeme za pochopení.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Svátek Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie 15. 8.

nanebevzetipm.jpgV neděli15. srpna bude slavná mše sv. v Horním Újezdě v 9 a 10.30 hod. Všichni jste srdečně zváni. Po Mši sv. bude žehnání bylin. 
 

Mariino nanebevzetí nám připomíná, že život Mariin, stejně jako život každého křesťana, je cestou následování Ježíše, cestou, která má svůj přesný cíl, svou již vyznačenou budoucnost: definitivní vítězství nad hříchem a smrtí a plné společenství s Bohem: “když vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás, a vykázal místo v nebi jemu a zároveň i nám, protože jsme s ním spojeni” (Ef 2,6). To znamená, že křtem jsme již v základě vzkříšeni a máme místo na nebi v Ježíši Kristu, ale musíme také tělesně dosáhnout toho, co bylo

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Před sedmdesáti lety komunisti popravili újezdského faráře

frantisek_paril.jpgPater František Pařil byl popraven 3. srpna 1951 jen proto, aby obyčejní lidé, kteří se živili tvrdou prací v zemědělství, byli zastrašeni a nekladli odpor při násilném odebírání jejich polí, dobytka a zemědělských staveb a strojů. V souvislosti s událostmi v Babicích byla r. 1951 zatčena řada naprosto nevinných lidí, například Josef Holčapek a Jiří Vorlíček z Horního Újezda, cidlinský občan Ludvík Stehlík, rokytenský farář Jan Bula, moravskobudějovický děkan Josef Opletal, farář z Jaroměřic nad Rokytnou Jan Podveský a jeho kaplan Josef Valerián, František Kopuletý, jeho manželka Božena a další. Byl mezi nimi i farář v Horním Újezdě P. František Pařil.

Tito lidé ve skutečnosti s případem v Babicích měli společného jen to, že je kontaktoval provokatér komunistické

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Změna v pořadu bohoslužeb: 22. 7. Mše sv. v Újezdě v 16, v Kojeticích v 18 hod.; nedělní Mše sv. zatím v 9 a 10.15 hod.

Pozor, ve čtvrtek 22. 7. bude Mše sv. v 16 hod. v Újezdě a v 18 hod. v Kojeticích. Duchovní správce slouží za  Márii Protivínskou gregoriánské Mše svaté. V souvislosti s tím je nyní nedělní Mše svatá v 9 hodin jako obvykle a po ní ještě jedna v 10.15 hod. Více informací najdete v pořadu bohoslužeb zde.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Na věčnost odešla paní Mária Protivínská

img_20210708_205831.jpgVe věku 85 let odevzdala 8. července L. P. 2021 duši Pánu Bohu všemohoucímu paní Mária Protivínská.

Narodila se v červnu roku 1936 ve slovenském Kežmarku a už jako malá vážně onemocněla. Lékař jejím rodičům doslova řekl: "Jestli to dítě přinesete domů živé, bude to velký zázrak." Rodina se za ni modlila a ona se uzdravila.

V roce 1957 se provdala za Miroslava Protivínského. Usadili se v moravské vesnici Šafov (Marktgemeinde Schaffa), kde spolu vychovali syny Miroslava a Vlastimila a dceru Marii. Celý život pracovala v zemědělství. Po odchodu do důchodu řadu let sloužila jako kostelnice ve zdejším chrámu Páně. Pomáhala s budováním Domu sv. Anežky v Šafově a také o ten mnoho let pečovala jako správcová.

Za Márii Protivínskou bude slouženo Requiem v pondělí 12. 7. v 16.30 hodin v kostele sv. apoštolů Petra a Pavla v Horním Újezdě, kde také budou vystaveny její ostatky. Pohřební obřady pak budou pokračovat v úterý 13. 7. v 10 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Šafově a poté bude její tělo uloženo na místním hřbitově.

Pozůstalí předem děkují za Vaše modlitby za její nesmrtelnou duši. Pán Bůh zaplať!

Parte paní Márie Protivínské ke stažení ve formátu PDF zde.

 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

V neděli 27. června se v brněnské diecesi koná sbírka pro lidi zasažené tornádem

Aktualisace 28. 6.: Sbírka pro lidi zasažené tornádem vynesla v naší farnosti 6 tis. Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům. Přispět můžete i nadále a to např. převodem na účet brněnské charity 421 1325 188 / 6800. Je nutné uvést také variabilní symbol a to 2002.

Více se o sbírce dozvíte zde.

Pozor, neprovádějte platbu přes QR kód! Hrozí, že peníze pošlete podvodníkům.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Neděle v oktávu Božího Těla: Slavná Mše svatá v 9 hodin

Slavnost Božího Těla se začala slavit pro zdůraznění reálné přítomnosti Ježíše Krista v Eucharistii – Nejsvětější svátosti.
 

Patří mezi pohyblivé svátky koná se vždy ve čtvrtek po Svatodušním oktávu (tedy po slavnosti Nejsvětější Trojice). Datum slavnosti je tedy odvozeno od data Velikonoc.
 

V Nejsvětější svátosti svého Těla a své Krve předjal Pán Ježíš svou Oběť. A to nikoli Oběť rituální, ale osobní. Při Poslední večeři jedná na podnět

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ

"Já jsem  přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti." (Jan 10,10)
 

Po celou oktávu, která má přednost před všemi jinými svátky, vzývá církev po epištole naléhavě na kolenou Ducha svatého, aby přišel, naplnil srdce svých věrných a zapálil v nich oheň své lásky. Pak se zpívá sekvence Veni Sancte Spiritus.
 

Svatodušní liturgie k nám promlouvá o důstojnosti a požehnání křestního znovuzrození a svátostného utvrzení v biřmování a připomíná nám poklady, kterých jsme dosáhli. S bohatými duchovními dary vstupujeme v duchovní dospělosti do řad bojovníků Kristových, abychom neohroženě sloužili Pánu.
 

Komentář k přísl.  mešnímu textu najdete zde.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News