Jdi na obsah Jdi na menu

Archiv

Novoroční přání P. Vlastimila Vojtěcha

Milí farníci a přátelé,

děkuji za Vaše vánoční a novoroční přání. Sešlo se jich tolik, že není v mých silách všem osobně odpovědět a poděkovat. Rád bych to tedy učinil alespoň touto cestou. Snad Vám nebude málo mé ujištění, že na Vás pamatuji ve svých modlitbách a zejména u oltáře při Nejsvětější Oběti.

Do nového roku 2022 Vám ze srdce přeji, aby Vám pro nás narozený Syn žehnal a posiloval Vaši křesťanskou horlivost. Matka Boží Panna Maria ať je Vaší stálou ochranou v této neklidné době, která pro nás - zdá se - bude přinášet stále těžší zkoušky.

Váš v Kristu Králi P. Vlastimil Vojtěch Protivínský

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

2. února - Očišťování blah. Panny Marie

O svátku Očišťování Panny Marie slavíme tajemství Kristova života, které se pojí k předpisu mojžíšského zákona. Ten přikazoval rodičům vydat se čtyřicet dní po narození prvorozeného dítěte do Jeruzalémského chrámu, aby nabídli svého syna Pánu a kvůli rituální očistě matky (srov. Ex 13,1-2.11-16; Lv 12,1-8). Také Maria a Josef vykonali tento obřad a podle zákona nabídli pár hrdliček nebo holoubat.

Hledíme-li na tuto událost hlouběji, zjistíme, že to byl Bůh sám, který představil svého Jednorozeného Syna lidem prostřednictvím slov starce Simeona a prorokyně Anny. Simeon totiž prohlásil Ježíše za spásu lidstva, za světlo všech národů a znamení, kterému se bude odporovat, aby vyšlo najevo smýšlení mnoha

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Vyšlo starší kalendárium

Vyšlo starší kalendárium, které dříve bývalo součástí nástěnného katolického kalendáře z dílny Krása liturgie. Ve formátu PDF jej naleznete na stránkách Krása liturgie zde.

Při návštěvě webu o kráse liturgie rozhodně nebude ztrátou času věnovat chvíli pozornosti článku o změnách prováděných v 50. a 60. letech v mešní liturgii. Najdete ho zde.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Popeleční středa 2. března

popelec1.jpgObřady popeleční středy se konají přede Mší svatou. Kněz světí popel a následně jím označí věřící, kteří při tom klečí. Kněz buďto sype popel na hlavu, nebo popelem udělá na na čele znamení kříže a říká „Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris!“ To znamená „Pamatuj, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš!“ (srv Gn. 3,19).

V dobách raného křesťanství v tento první den postní doby zahajovali těžcí hříšníci veřejné pokání, které trvalo přes celou postní dobu. Během ní byli vykázáni z kostela a u kostelních dveří prosili věřící o modlitby. Onomu vykázání z kostela předcházelo symbolické sypání si popela na hlavu jako znak pokání. Zatímco veřejné pokání vymizelo, sypání popela coby symbol pokání přetrvalo a rozšířilo se na všechny věřící.
 

Popel nám připomíná, že to, k čemu se máme svým skutečným obrácením zcela bezvýhradně zaměřit, je něco velmi velkého, že to překračuje hranice našich běžných úvah a představ: Jsme vyzváni, abychom ve svém nejvyšším zájmu i v zájmu Boží slávy učinili zcela rozhodný a radikální obrat, který se týká všech složek lidského života.
 

Člověk, který domyslí obsah a dosah této prosté formule, pochopí, že v tom způsobu života, který dosud praktikoval, rozhodně dále pokračovat nemůže. Vše, co dosud dělal anebo odmítl vykonat, vyžaduje přísnou revizi a zhodnocení.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Vyjádření k aktuální situaci kolem mé osoby a mé kněžské služby

Drazí věřící, přátelé!

Rád bych se touto cestou vyjádřil k některým informacím o mé osobě a mé kněžské službě, které se v těchto dnech za vydatného přispění některých představených šíří. Nyní se budu snažit být stručný, ale některé otázky si zaslouží, abych je v násl. dnech rozvedl podrobněji. Teď tedy alespoň to hlavní:

1. Prý jsem byl na jednání 23. 2. t. r. v Brně u círk. soudu neústupný
Je to lež, neboť toho dne se žádné jednání nekonalo. Nebyl jsem na nic dotazován a nebyl mi předložen žádný návrh. Schůzku zahájil Mons. Orlita těmito slovy: "Vlastíku, dnes ráno pan biskup podepsal rozhodnutí, kterým ti zakazuje ..., přikazuje ..." atd. Dále to všichni znáte.

2. Prý neposlouchám papeže ani biskupa
Ani to není pravda. Je tomu přesně naopak. Papežská bula Quo primum jasně stanoví každému knězi západního obřadu právo i povinnost sloužit Mši svatou přesně tak, jak tomu bylo od nepaměti v tzv. římském ritu a jak to kodifikoval papež sv. Pius V. Jestliže tato bula nebyla nikdy nikým zrušena, zůstala v platnosti. Náš pan biskup mě během jednoho tel. hovoru přesvědčoval o tom, že tato bula je již velmi starou záležitostí a nemůžeme se jí tedy řídit. Nechť se, prosím, pan biskup nezlobí, ale takto bychom mohli zpochybňovat platnost jakékoli normy jen proto, že nám se již zdá velmi stará, zatímco jinému by se naopak tak stará nezdála a mohl by se domnívat, že stále platí. 

3. Prý bych měl nyní pobývat na Slovensku
Něco takového je vyloučeno hned z několika důvodů:
a) pravomoc každého diecézního biskupa končí na hranici jeho diecéze. Žádný biskup tedy nemůže nikoho ze své diecéze vykázat

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Čechy, Moravu a Slovensko navštíví P. Paul Rousseau. Bude přednášet a udílet novokněžské požehnání

Ve dnech 24. - 27. července t. r. navštíví Čechy, Moravu a Slovensko novokněz P. Paul Rousseau z Francie. Bude přednášet, sloužit Mše svaté a udílet novokněžské požehnání.

Jednou ze zastávek na jeho cestě bude také Vinařství a hotel Sádek v Kojeticích na Moravě. Novokněžské požehnání tam bude udílet v neděli 24. 7. přibližně od 16.30 hod. Poté bude následovat přednáška na téma Boj za Krista Krále během posledních 100 let a Jeho nevyhnutelné vítězství. Po přednášce bude možnost s tímto novoknězem pobesedovat.

Přijeďte na setkání s ním i vy a pozvěte také své přátele.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Setkání katolíků 9.–11. září 2022

Udělejte si čas a poznejte nové přátele o prodlouženém víkendu 9.–11. září 2022. Co vás čeká? Tradiční Mše sv., společný růženec, tematické přednášky, zábavné činnosti pro děti, táborák a grilování, točené pivo a limonáda.

Začíná se v pátek odpoledne, konec bude v neděli odpoledne. Místem konání je Český Šternberk (Rekreační objekt Radostné Mládí).

Cena za osobu (ubytování a plná strava) je od 350 (za dítě 2-6 let) do 1.000 Kč (za dospělého). Početnější rodiny platí pouze za první 4 děti.

Pokud si nemůžete dovolit zaplatit plnou cenu, kontaktujte nakladatelství Christianitas, které tuto akci pořádá a sponzoruje.

Možnosti ubytování jsou následující: Pokoj pro 4 osoby (k dispozici elektrická zásuvka, vejdou se 1–2 cestovní postýlky). Srub pro 6 osob (k dispozici elektrická zásuvka, vejdou se 1–2 cestovní postýlky). Chatička po 2 lidech (k dispozici světlo, nemá elektrickou zásuvku, vejde se 1 cestovní postýlka). Sociální zařízení (záchod a sprcha) jsou k dispozici společné, rozdělené na muže a ženy.

Kdyby Vám nabízené varianty nevyhovovaly, je případně možné se ubytovat v Českém Šternberku.

Udělejte si rezervaci dopředu, aby pro vás bylo možné objednat dostatečné množství jídla (i v případě, kdybyste se ubytovali jinde).

Více informací najdete na www.setkanikatoliku.cz/

 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky