Jdi na obsah Jdi na menu

1509-2009

ŘK. FARNOST HORNÍ ÚJEZD
DĚKUJE VŠEM, KDO SE PODÍLELI NA DŮSTOJNÝCH OSLAVÁCH

500 LET ZVONU

V KOSTELE SV. PETRA A PAVLA
V NEDĚLI 28. 6. 2009


Co se dělo kolem roku
1509?

Papežem byl v tomto roce Julius II., rodným jménem Giuliano della Rovere. Byl také znám jako mecenáš umění a podporoval velké stavební projekty.

Anglický král z rodu Tudorovců Jindřich VIII. při své korunovaci 24. června 1509 zcela jistě netušil, že se historicky proslaví především svými šesti ženami, z nichž dvě nechal popravit. Hned v tomto roce se oženil s Kateřinou Aragonskou.

V roce 1509 vyhráli Portugalci námořní bitvu u Diu (město na západě Indie) proti spojeným silám osmanských Turků.

Rok 1509 znamená pro Jamajku počátek španělské kolonizace.

Toho roku byla poprvé v nařízení městské rady Neapole zmíněna věhlasná těstovina maccheroni – dutá nudle!

Hlavy států
 České království: Vladislav Jagellonský
 Svatá říše římská: Maxmilián I.
 Anglické království: Jindřich VII. Tudor - Jindřich VIII. Tudor
 Francouzské království: Ludvík XII.
 Polské království: Zikmund I. Starý
 Uherské království: Vladislav Jagellonský

Charakteristika raného novověku,
společensko - ekonomické pozadí roku 1509

Období raného novověku bývá spjato se zámořskými objevy, které podnítily rozvoj vědních oborů. Tato doba je také charakterizována změnami v oblasti politické, společenské i ekonomické. Kulturu a náboženství ovlivňovala renesance s humanismem. Setkáváme se s pojmy reformace a protireformace. Značně se prohloubily rozdíly mezi evropskými regiony. Jižní a západní Evropa vstoupila již do období novověku, ve střední a východní Evropě doznívá feudalismus.   

Renesance
Nový životní a umělecký styl, hnutí, které navazovalo na ideály antiky. Renesance se nejvýrazněji projevila ve výtvarném umění. Díla byla realistická a vyjadřovala názory tvůrců.

Reformace
Projevila se v mnoha zemích Evropy a jejím výsledkem byl vznik protestantských církví.

Plakát ve formátu PDF. Najdete jej zde.