Jdi na obsah Jdi na menu

Pořad bohoslužeb ve farnosti Třebíč – Jejkov a H. Újezd 3. - 28. 9.

3.

9.

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

18.00

Za Boží požehnání ke zdárnému výsledku komunálních voleb a za všechny křesťanské kandidáty a voliče v našem městě

So

4.

9.

 

-

-

Ne

5.

9.

23. neděle v mezidobí

7.30
9.00
10.30

Za farníky
Za † Radka Vejtasu
Mše sv. v Horním Újezdě

Po

6.

9.

 

18.00

Za † rodiče Šoukalovy, Bártovy, bratra Josefa a zetě Karla

 

Út

7.

9.

 

14.00
18.00

Mše sv. v DD Hájek (POZOR – ZMĚNA!!!)
Za † dceru Marcelu

St

8.

9.

Svátek Narození Panny Marie

18.00

Za † rodiče Picmausovy, manžela, bratra a živou rodinu

Čt

9.

9.

 

8.30


18.00

Za Jaroslava Kruliše, sestru, dvoje rodiče a na poděkování Pánu Bohu za 90 let života
Rekolekce třebíčského děkanství na Jejkově
Mše sv. v Horním Újezdě

10.

9.

 

18.00

Za † Aloisii Cahovou, manžela a děti

So

11.

9.

 

11.00
17.00

Svatební liturgie: Stanislav Nováček & Jana Benáčková
Za rodinu Kuglerovu, Makovičkovu a Tajovských (z 3. 9.)

Ne

12.

9.

24. neděle v mezidobí

7.30
9.00
10.30

Za farníky
Za živou a rodinu Chybovu
Mše sv. v Horním Újezdě

Po

13.

9.

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

18.00

Za † Františka Milfaita a oboje rodiče

 

Út

14.

9.

Svátek Povýšení
Svatého Kříže

16.30
18.00

Začátek duchovního programu – viz plakát
Mše sv. v tradičním římském ritu

St

15.

9.

Památka Panny Marie Bolestné

18.00

Za P. Vlastimila, jeho živé a † příbuzné, přátele a dobrodince

Čt

16.

.9

Památka sv. Ludmily, mučednice

7.15
18.00

Za † sestru Zdeňku Novákovou
Mše sv. v Horním Újezdě

 

17.

9.

 

18.00

(Za živou a † rodinu Karáskovu – bylo 31. 8.?)

So

18.

9.

 

17.00

Mše sv. v tradičním římském ritu za farníky

Ne

19.

9.

25. neděle v mezidobí

7.30

9.00
10.30

Za † manžele Hobzovy, Čermákovy, † Jana Hobzu,
rodiče a prarodiče a za duše, za kt. se nikdo nemodlí
Na úmysl dárce
Mše sv. v Horním Újezdě

Po

20.

9.

Pam. sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků

-

-

 

Út

21.

9.

Svátek sv. Matouše,
apoštola a evangelisty

18.00

Za † manžela Jindřicha, za † rodinu Mendlíkovu a Lazarovu

St

22.

9.

 

18.00

 

Čt

23.

9.

Pam. sv. Pia z Pietrelciny, kněze

7.15
18.00


Mše sv. v Horním Újezdě

24.

9.

 

18.00

Za † a živ. rodinu Mackovu, Novotných a Kopečných

So

25.

9.

 

17.00

Mše sv. v tradičním řím. ritu za † rodinuMašterovu a Navrkalovu, † rodiče a prarod. a za d., za kt. se nikdo nemodlí

Ne

26.

9.

26. neděle v mezidobí

7.30
9.00
10.30

Za farníky
Za Karla Lavického a rodiče
Mše sv. v Horním Újezdě

Po

27.

9.

Pam. sv. Vincence z Paula, kněze

18.00

Za Stanislava Nováka a živou a † rodinu

 

Út

28.

9.

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hl. patrona čes. národa

18.00

Za † rodiče Mytyskovy, a živ. rodinu a † manželku Marcelu

St

29.

9.

Svátek sv. Michaela, Gabriela
a Rafaela, archandělů

18.00

 

Čt

30.

9.

Pam. sv. Jeronýma, kněze
a učitele církve

7.15
18.00

Bohoslužba slova
Mše sv. v Horním Újezdě

1.

10.

 

 

 

So

2.

10.

 

11.00
17.00

Svatební liturgie: Belvončík & Svobodová
Za farníky