Jdi na obsah Jdi na menu

Co je před námi

Příspěvky

Na město Třebíč čeká smutné výročí

ObrazekMěsto Třebíč, jakož i řada dalších míst, čeká jedno smutné výročí. Před šedesáti lety komunisté vtrhli do klášterů, řeholníky a řeholnice násilně odvlekli, cenné knihy a jiné písemnosti většinou spálili, mobiliář rozkradli nebo zničili. Velkou část těchto klášterních budov pak nechali během své čtyřicetileté vlády zcela zchátrat. Jejkovský klášter byl zrušen násilně v noci z 27. na 28. dubna 1950 v rámci "Akce K". Z třebíčského kláštera byli odvlečeni P. kvardián Felicián a
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Pouť do Slavkovic v neděli 11. 4.

Máte-li zájem oslavit neděli Božího milosrdenství poutí, vydejte se tuto neděli 11. dubna do kostela Božího milosrdenství a sv. sestry Faustyny ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě. Mši svatou v 15 hod, celebruje předseda ČBK Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.

Odjezd autobusu je ve 12.00 hod. z Rokytnice, ve 12.15 hod. ze Starče a ve 12.30 hod. z Třebíče. Cena za dopravu je 100,- Kč.

Přihlášky a podrobné informace o odjezdu u paní Molnárové, tel. 568 840 923, 737 401 462.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Svatojánské vodní slavnosti Navalis 15. 5. 2010 v Praze

Všichni, jimž je drahá památka sv. Jana Nepomuckého se již jistě nemohou dočkat tradičních oslav tohoto světce v polovině května v Praze. 15. 5., po mši sv. v pražské katedrále se uskuteční barokní vodní špektákl na řece Vltavě. Mosty a břehy v blízkosti Karlova mostu se stanou pódii velkolepé podívané. K účasti přímo na hladině vodní zvou pořadatelé vodáky, vodní motoristy a jachtaře. Hosté s vlastními plavidly mají mimořádnou příležitost spoluvytvářet atmosféru slavnostního večera.

Z Třebíče pojede autobus poutníků v sobotu 15. 5. v 9 hod. z parkoviště u kapucínské zahrady (za zim. stadionem). Předpokládaný návrat zpět bude kolem půlnoci

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Začíná Velikonoční triduum, ohnisko celého liturgického roku

Prožíváme posvátné dny, které nás vybízejí rozjímat ústřední události našeho Vykoupení, podstatné jádro naší víry. Začíná Velikonoční triduum, ohnisko celého liturgického roku, ve kterém jsme povoláni rozjímat v mlčení a modlitbě tajemství Umučení, Smrti a Zmrtvýchvstání Páně. Církevní otcové v homiliích často poukazují na tyto tři dny, které nás - jak podotýká svatý Atanáš v jednom ze svých Velikonočních listů – uvádějí „do onoho času, který nám umožňuje zakusit nový

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Příležitost k velikonoční svaté zpovědi

V období od 21. do 31. 3. máte příležitost přijmout svátost smíření ve farnosti Jejkov a H. Újezd. Počítejte s tím, že těsně před svátky budou všude velké fronty a může se Vám stát to, co se každoročně některým z Vás stává - že se na Vás už nedostane řada. Není správné obviňovat kněze, že nejednal správně, když Vy jste několik desítek minut, nebo i déle než hodinu čekali ve frontě a těsně před tím, než na Vás přišla řada, on odešel. Pokud už v tu dobu musí být někde jinde, nemůže udělat nic jiného, než odejít.

Proto znovu, tak jako každý rok, opakuji spolu se všemi ostatními kolegy kněžími: Přijďte včas, nejlépe do 28. 3. Jen tak máte jistotu, že

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Mene Tekel Třebíč 2010 - pocta obětem komunismu

Mene Tekel Třebíč 2010 - pocta obětem komunismu se koná v aule Katolického gymnázia Třebíč dne 17. března 2010 v 15.00 hodin.

Program:

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Kněžský den k 60. výročí umučení P. Josefa Toufara, faráře v Číhošti

ObrazekNa čtvrtek 25. 2. 2010 připravuje královéhradecká diecéze mimořádný celodiecézní den kněží k 60. výročí umučení P. Josefa Toufara, faráře v Číhošti. Kněžský den bude probíhat ve farním kostele v Číhošti a v Kutné Hoře – Sedlci. 

V Číhošti v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude od 10 hodin celebrovat mši svatou spolu s přítomnými kněžími Mons. Josef Socha, promluvu pronese P. Miloslav Fiala OPraem.

Po mši svaté se kněží přesunou do Kutné Hory – Sedlce, kde bude společný oběd a po něm prohlídka opraveného klášterního chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, krátký kulturní program a Te Deum se zakončením programu.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Příprava na rok 2013

ObrazekČBK zahajuje pastorační přípravu na rok 2013, kdy si budeme připomínat 1150 výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na naše území, a vyhlašuje ji společným pastýřským listem, který se bude číst na první neděli postní - 21. února 2010.

Materiál byl schválen na plenárním zasedání České biskupské konference, které proběhlo ve dnech 19. - 20. ledna 2010.

Program:

Přípravný rok: Boží slovo
1. rok 2011: křest
2. rok 2012: biřmování
3. rok 2013: eucharistie

Doporučené období nebude celoroční, ale intenzivnější období 1. roku bude doba postní a vyvrcholí

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Misijní neděle 18. 10. 2009

Oslavme spolu Misijní neděli. Světový den modliteb za misie s sebou přináší kromě pravidelných bohoslužeb a misijních sbírek na projekty Papežského misijního díla šíření víry i řadu dalších aktivit, které vycházejí z misijního nadšení mnoha lidí. Informujeme a zveme:
 
MISIJNÍ MOST MODLITBY 2009 – SOBOTA 17. 10. ve 21:00 Před 83 lety vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za Misijní neděli, kterou od té doby na celém světě organizuje Papežské misijní dílo šíření víry. Tento celosvětový den modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně v 1100 misijních diecézích). Letos opět přicházíme v rámci misijních oslav s nabídkou vytvoření společného Misijního

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Svátost nemocných při mši sv. 4. 10. v 7.30 hod. jen pro připravené

V kapucínském kostele Proměnění Páně v Třebíči mají věřící tradičně možnost přijmout kolem památky sv. Františka z Assisi svátost nemocných. Letos tomu tak bude v neděli  4. 10. při mši sv. v 7.30 hod.

Vzhledem k tomu, že v uplynulých týdnech jsme se připravovali na setkání se Svatým otcem a v neděli mše sv. tak jako v celé diecézi vůbec nebyla, mohou letos tuto svátost přijmout ti, kdo ji už pravidelně přijímají. Ostatní se na její přijetí mohou těšit kolem památky Panny Marie Lurdské v okolních kostelích, nebo za rok u nás.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Informace k cestě na mši svatou do Brna (kudy kam a kdy)

Z parkoviště kyvadlovou MHD (autobusy označené písmenem P – parkoviště) přímo do areálu letiště. Po mši svaté jedou tytéž autobusy zpět na parkoviště.

Pro cestující vlakem:

Jeďte nejlépe na hlavní vlakové nádraží. Odtud kyvadlovou MHD (autobusy označené písmenem C – centrum) přímo do areálu letiště a po mši svaté týmiž autobusy zpět na nádraží. Můžete jet také na nádraží Brno-Slatina nebo Šlapanice
a odtud jít pěšky na letiště (asi 2 km).


Z Třebíče do Brna

 

můžete jet např. v 3.45, 5.42, 6.44 nebo v 7.41 hod.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Mimořádná příležitost ke svátosti smíření - rozpis na celý týden

Brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle se k nám obrací s touto výzvou k přijetí svátosti smíření před návštěvou Svatého otce:

Milé sestry, milí bratři, ...

V našich farnostech budou mít věřící možnost přistoupit ke svaté zpovědi takto:

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

V sobotu večer a v neděli dopoledne bude mše svatá pouze v Brně!

Návštěva Svatého otce Benedikta XVI. v naši diecézi je historická událost, na niž jsme čekali dlouhá staletí. Sluší se proto, aby se mše svaté v Brně – Tuřanech zúčastnil každý věřící, který alespoň trochu může, včetně kněží a jáhnů. Proto rozhodl brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle, že v neděli 27. 9. dopoledne ani předcházející sobotu 26. 9. 2009 večer nebudou pro věřící na celém území brněnské diecéze slouženy mše svaté. Pro ty, kteří pro stáří, zdravotní obtíže nebo z rodinných či jiných oprávněných důvodů nebudou moci do Brna přijet, je udělena dispens od povinnosti nedělní účasti na mši svaté. Těmto otec biskup doporučuje, aby bohoslužbu se Svatým otcem sledovali ve sdělovacích prostředcích.

Pro většinu poutníků by však neměl být problém se na mši sv. s Benediktem XVI. dostat. Pojedou-li autobusem, ten zaparkuje na

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

VÝZVA K PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘED NÁVŠTĚVOU SVATÉHO OTCE

Milé sestry, milí bratři,

za několik dní uvítáme v naší zemi Svatého otce. Organizační a technické přípravy jsou v plném proudu, probíhá i řada aktivit v oblasti duchovní přípravy. A právě v ní bychom neměli zapomenout přijmout svátost smíření. Jako završení duchovní přípravy nejen pro ty, kteří se setkání zúčastní osobně, ale i pro ty, kteří

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

6. 9. sbírka na návštěvu Svatého otce v Brně

Na neděli 6. 9. 2009 byla vyhlášena sbírka, jejíž účel měl být upřesněn později. Ze strany našeho biskupství bylo nyní potvrzeno, že sbírka bude sloužit na pokrytí nákladů souvisejících s návštěvou Svatého otce v brněnské diecézi.

Kéž sám Bůh odmění štědrost všech, kdo se do této sbírky zapojí.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi

Neděle 27. 9.: místenky, latina, stánky

Papež Benedikt XVI. navštíví poslední zářiový víkend naši diecézi. Bude to vůbec první návštěva Kristova náměstka v dějinách církve.

V neděli 27. 9. bude sloužit slavnostní mši sv. na letišti v Brně - Tuřanech. V souvislosti s tím dojde ke změnám v pořadu nedělních bohoslužeb v celé diecézi:

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi | 0 Komentářů:

Pastýřský list našich biskupů o naději

V neděli 28. 6. budeme ve všech kostelích celé ČR číst již třetí Pastýřský list našich biskupů k přípravě návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v České republice, tentokráte věnovaný tématu naděje.

Milé sestry, milí bratři,
při slavnosti svatých apoštolů Petra a Pavla, patronů brněnské diecéze, se celá církev obrací k Římu. V tento den si vždy připomínáme svou jednotu a dva pilíře stavby, která není stavěna z kamene, ale z živých lidí, kteří církev vytvářejí. Tentokrát, když uzavíráme Rok sv. Pavla, vystupuje před námi postava člověka, který dovedl oslovit mnohé národy, hájit a hlásat ryzí evangelní zvěst. Nejen proto je i dnes naším velkým vzorem. Nám v moravských a českých

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi | 0 Komentářů:

Celostátní kongres katechetů

Již tradiční katechetický kongres určený kněžím, katechetům, jáhnům a všem, kdo se podílejí na katechetické nebo nábožensko pedagogické službě v církvi, se letos uskuteční ve dnech 27. – 30. 10. 2009 v Kroměříži na téma „Víra“.

Na programu jsou přednášky našich předních odborníků: doc. Dr. Ludvík Dřímal, SDB, Th.D., Ing. Mgr. Peter Tavel, OP, Ph.D., PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D., doc. Petr Chalupa, Th.D.,

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi | 0 Komentářů:

Děti, maminky, koncert a společenství. Tato a příští středa v 6 večer

Ve středu 27. května 2009 se mělo od 18-ti hodin konat společenství maminek. Na poslední chvíli ale dochází ke změně: tuto středu bude koncert Děti dětem a společenství maminek bude o týden později:

27. 5. 18.00 koncert Děti dětem (Pasáž);
  3. 6. 18.00 hod. společenství maminek.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi | 0 Komentářů:

DRUHÝ PASTÝŘSKÝ LIST K PŘÍPRAVĚ NÁVŠTĚVY SVATÉHO OTCE BENEDIKTA XVI. V ČESKÉ REPUBLICE O víře

O 7. velikonoční neděli 24. 5. budeme ve všech kostelích slyšet již druhý pastýřský list našich biskupů k návštěvě papeže Benedikta XVI. v ČR. Naši biskupové v něm píší:

Milé sestry a bratři,
před časem jsme zahájili přípravu na návštěvu Svatého otce v naší zemi a již po je-jím prvním měsíci si uvědomujeme, že témata přípravy sahají dál než jen k očekávané návštěvě. Věřím, že vám brožurka vydaná pro tento účel nabízí potřebné inspirace.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi | 0 Komentářů:

Žehnání velikonočních pokrmů

Žehnání velikonočních pokrmů je v Církvi starým zvykem. Připomíná pravdu vyjádřenou apoštolem Pavlem: "Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte ke slávě Boží" (1 Kor 10,31). Modlíme se tedy před jídlem, protože prosíme Pána, aby nám připravené jídlo bylo k užitku a nikoli ke škodě, abychom v jeho síle konali dobro - oslavovali Boha a sloužili bližním. Modlíme se po jídle, abychom Bohu děkovali za tento nepostradatelný zdroj síly, který pro mnoho lidí na tomto světě ani zdaleka není samozřejmostí. V tomto smyslu také o největším svátku Zmrtvýchvstání žehnáme připravené pokrmy.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi | 0 Komentářů:

Jak přispět? Do sbírky, převodem nebo vkladem na účet

ObrazekNaše farnost bude i letos potřebovat Vaši velkorysou pomoc. V rámci oprav fasády a schodiště u hlavního vchodu můžeme získat téměř 1,7 mil. Kč z rozpočtu Ministerstva kultury ČR. Nutná je však spoluúčast Města Třebíč a naší farnosti. Přispět můžete několika způsoby:

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi | 0 Komentářů:

Oprava havarijního schodiště a opadávající omítky začne po Velikonocích

ObrazekKaždý, kdo přichází do našeho farního kostela hlavním vchodem si možná už nejednou málem vymknul kotník na schodišti, které se zcela rozpadá. Je to sice veřejné městské prostranství, ale zároveň pozemek patřící ke kostelu a je tedy naší povinností dát věc do pořádku.

Příprava zčala už loni na podzim, kdy se věci ujal Národní památkový ústav v Telči a Odbor výstavby a památkové péče MěÚ Třebíč. Bylo třeba doslova kámen po kameni určit, které prvky jsou již natolik poškozené, že budou muset být vyměněny, které bude možno opravit a které na svém místě

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi | Fotografie: Plánované opravy 2009 | 0 Komentářů:

Křížová cesta ulicemi Třebíče

Farnost Třebíč-město po roce opět zve na křížovou cestu ulicemi Třebíče ke Kostelíčku. Pobožnost začíná na Velký pátek v 9 hodin u zrušeného kina Morávia. Při čtrnácti zastaveních budete moci rozjímat o lásce, bolesti, utrpení a smrti Ježíše Krista, který nás přišel zachránit od našich hříchů.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi | 0 Komentářů: