Jdi na obsah Jdi na menu

Co je před námi

Příspěvky

Pastýřský list našich biskupů o naději

V neděli 28. 6. budeme ve všech kostelích celé ČR číst již třetí Pastýřský list našich biskupů k přípravě návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v České republice, tentokráte věnovaný tématu naděje.

Milé sestry, milí bratři,
při slavnosti svatých apoštolů Petra a Pavla, patronů brněnské diecéze, se celá církev obrací k Římu. V tento den si vždy připomínáme svou jednotu a dva pilíře stavby, která není stavěna z kamene, ale z živých lidí, kteří církev vytvářejí. Tentokrát, když uzavíráme Rok sv. Pavla, vystupuje před námi postava člověka, který dovedl oslovit mnohé národy, hájit a hlásat ryzí evangelní zvěst. Nejen proto je i dnes naším velkým vzorem. Nám v moravských a českých

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi | 0 Komentářů:

Celostátní kongres katechetů

Již tradiční katechetický kongres určený kněžím, katechetům, jáhnům a všem, kdo se podílejí na katechetické nebo nábožensko pedagogické službě v církvi, se letos uskuteční ve dnech 27. – 30. 10. 2009 v Kroměříži na téma „Víra“.

Na programu jsou přednášky našich předních odborníků: doc. Dr. Ludvík Dřímal, SDB, Th.D., Ing. Mgr. Peter Tavel, OP, Ph.D., PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D., doc. Petr Chalupa, Th.D.,

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi | 0 Komentářů:

Děti, maminky, koncert a společenství. Tato a příští středa v 6 večer

Ve středu 27. května 2009 se mělo od 18-ti hodin konat společenství maminek. Na poslední chvíli ale dochází ke změně: tuto středu bude koncert Děti dětem a společenství maminek bude o týden později:

27. 5. 18.00 koncert Děti dětem (Pasáž);
  3. 6. 18.00 hod. společenství maminek.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi | 0 Komentářů:

DRUHÝ PASTÝŘSKÝ LIST K PŘÍPRAVĚ NÁVŠTĚVY SVATÉHO OTCE BENEDIKTA XVI. V ČESKÉ REPUBLICE O víře

O 7. velikonoční neděli 24. 5. budeme ve všech kostelích slyšet již druhý pastýřský list našich biskupů k návštěvě papeže Benedikta XVI. v ČR. Naši biskupové v něm píší:

Milé sestry a bratři,
před časem jsme zahájili přípravu na návštěvu Svatého otce v naší zemi a již po je-jím prvním měsíci si uvědomujeme, že témata přípravy sahají dál než jen k očekávané návštěvě. Věřím, že vám brožurka vydaná pro tento účel nabízí potřebné inspirace.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi | 0 Komentářů:

Žehnání velikonočních pokrmů

Žehnání velikonočních pokrmů je v Církvi starým zvykem. Připomíná pravdu vyjádřenou apoštolem Pavlem: "Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte ke slávě Boží" (1 Kor 10,31). Modlíme se tedy před jídlem, protože prosíme Pána, aby nám připravené jídlo bylo k užitku a nikoli ke škodě, abychom v jeho síle konali dobro - oslavovali Boha a sloužili bližním. Modlíme se po jídle, abychom Bohu děkovali za tento nepostradatelný zdroj síly, který pro mnoho lidí na tomto světě ani zdaleka není samozřejmostí. V tomto smyslu také o největším svátku Zmrtvýchvstání žehnáme připravené pokrmy.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi | 0 Komentářů:

Jak přispět? Do sbírky, převodem nebo vkladem na účet

ObrazekNaše farnost bude i letos potřebovat Vaši velkorysou pomoc. V rámci oprav fasády a schodiště u hlavního vchodu můžeme získat téměř 1,7 mil. Kč z rozpočtu Ministerstva kultury ČR. Nutná je však spoluúčast Města Třebíč a naší farnosti. Přispět můžete několika způsoby:

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi | 0 Komentářů:

Oprava havarijního schodiště a opadávající omítky začne po Velikonocích

ObrazekKaždý, kdo přichází do našeho farního kostela hlavním vchodem si možná už nejednou málem vymknul kotník na schodišti, které se zcela rozpadá. Je to sice veřejné městské prostranství, ale zároveň pozemek patřící ke kostelu a je tedy naší povinností dát věc do pořádku.

Příprava zčala už loni na podzim, kdy se věci ujal Národní památkový ústav v Telči a Odbor výstavby a památkové péče MěÚ Třebíč. Bylo třeba doslova kámen po kameni určit, které prvky jsou již natolik poškozené, že budou muset být vyměněny, které bude možno opravit a které na svém místě

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi | Fotografie: Plánované opravy 2009 | 0 Komentářů:

Křížová cesta ulicemi Třebíče

Farnost Třebíč-město po roce opět zve na křížovou cestu ulicemi Třebíče ke Kostelíčku. Pobožnost začíná na Velký pátek v 9 hodin u zrušeného kina Morávia. Při čtrnácti zastaveních budete moci rozjímat o lásce, bolesti, utrpení a smrti Ježíše Krista, který nás přišel zachránit od našich hříchů.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Co je před námi | 0 Komentářů: