Jdi na obsah Jdi na menu

23. září památka sv. Pia z Pietrelciny - kapucína

st_pio_usmev.jpgNa 23. září připadá památka sv. Pia z Pietrelciny z řádu kapucínů. Po jeho blahořečení v r. 1999 mu zasvětil farnost Třebíč – Jejkov poslední jejkovský kapucín P. Antonín Kovář. Do kostela Proměnění Páně na oltář sv. Jana Nepomuckého pak umístil malý obrázek otce Pia.

P. Pio se narodil 25. května 1887 v rodině rolníka Josefa a jeho manželky Grácie Forgione v malé italské vesničce Pietrelcina. Při křtu dostal jméno František po sv. Františkovi z Assisi. Již v dětství bylo zřejmé, že je výjimečným dítětem. Byl velmi zbožný a už jako chlapec se chtěl stát knězem.

6. ledna 1903 vstoupil do noviciátu ke kapucínům v Morcone. 22. ledna 1903 se konala jeho obláčka, během níž přijal řeholní jméno Pio. 10. srpna 1910 byl v katedrále v Beneventu vysvěcen na kněze. P. Pio velmi miloval původní římskou liturgii. Po skončení II. vatikánského koncilu požádal papeže Pavla VI. o dovolení, aby se nemusel účastnit žádných experimentů a mohl až do smrti sloužit Mši svatou v její původní, starobylé formě. Pavel VI. jeho přání vyslyšel.

Celý život sv. Pia byl poznačen utrpením a rovněž nadpřirozenými zásahy. 20. září 1918, klečíc v chórové kapli kláštera v San Giovanni Rotondo před velkým křížem, obdržel stigmata – rány ukřižovaného Ježíše Krista. Tímto se stal prvním stigmatizovaným knězem v dějinách Církve. Lékař, který zkoumal tyto rány, mohl pouze konstatovat, že nemají přirozený původ. Kromě této nadpřirozené skutečnosti měl otec Pio dar bilokace a uměl číst v lidských srdcích. Přicházelo za ním tolik lidí, že často zpovídal až 10 či 12 hodin denně. Správně odhadl, co kajícníci potřebovali, a vždy našel ta správná slova, aby je přivedl blíže k Bohu.

Zemřel 23. září 1968 v 81 letech. Jeho pohřbu se zúčastnilo kolem statisíce lidí. Již 4. listopadu 1969 začaly přípravy k zahájení procesu beatifikace. 21. prosince 1998 vydal Jan Pavel II. dekret o pravosti zázraku, který se stal na přímluvu otce Pia Marii Consiglii De Martino ze Salerna, a stanovil datum blahořečení na 2. května 1999. Dne 28. září 2001 bylo potvrzeno zázračné uzdravení malého chlapce jménem Matteo Colella, kterému v důsledku pokročilé meningitidy selhaly vnitřní orgány a upadl do kómatu. Jeho rodina se modlila u hrobu otce Pia, a chlapec se náhle zcela uzdravil. 16. června 2002 byl otec Pio svatořečen Janem Pavlem II. Místa, kde žil a působil otec Pio, patří k cílům mnoha poutníků celého světa. V roce 2008 bylo tělo sv. Pia z Pietrelčiny exhumováno a vystaveno úctě věřících v klášteře v San Giovanni Rotondo.

Památku tohoto svatého kapucína si připomeneme nejdříve v pátek 23. 9. V 17.30 hod. začíná modlitba posv. růžence, v 18 hod. Mše sv. a hned po ní můžete vidět část filmu o otci Piovi ve zpovědní kapli.

Více o P. Piovi najdete zde.