Jdi na obsah Jdi na menu

Misijní neděle 18. 10. 2009

Oslavme spolu Misijní neděli. Světový den modliteb za misie s sebou přináší kromě pravidelných bohoslužeb a misijních sbírek na projekty Papežského misijního díla šíření víry i řadu dalších aktivit, které vycházejí z misijního nadšení mnoha lidí. Informujeme a zveme:
 
MISIJNÍ MOST MODLITBY 2009 – SOBOTA 17. 10. ve 21:00 Před 83 lety vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za Misijní neděli, kterou od té doby na celém světě organizuje Papežské misijní dílo šíření víry. Tento celosvětový den modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně v 1100 misijních diecézích). Letos opět přicházíme v rámci misijních oslav s nabídkou vytvoření společného Misijního Mostu Modlitby (dále MMM), a to v předvečer letošní Misijní neděle, tj. v sobotu 17. října ve 21:00. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě.
Více informací o akci naleznete zde.
 
Co připravili na Misijní neděli v Kanadě, můžete vidět, když kliknete na: www.youtube.com/user/WorldMissionTV.
 
MISIJNÍ NEDĚLE V TV NOE
PMD ve spolupráci s TV NOE připravuje Misijní neděli v TV Noe. Dne 18. 10. bude TV Noe v 10:00 vysílat přímý přenos slavnostní mše svaté z kostela sv. Václava v Ostravě. Hlavním celebrantem bude P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD. Všichni jste přímo do Ostravy nebo k televizním obrazovkám srdečně zváni.
 
MISIJNÍ NEDĚLE NA RADIU PROGLAS
V sobotním růženci 17. 10. od 20.30 budeme pamatovat na misie, každý desátek obětujeme za jeden kontinent. V sobotu 17. 10. ve 21.00 se moderátor pomodlí modlitbu za misie z Kancionálu č. 032. Přímluva za misie a na misijní úmysl zazní ve chválách v sobotu 17. 10. večer, v neděli 18. 10. Ráno a večer.
Myšlenka na den od P. Jiřího Šlégra, národního ředitele PMD, zazní v neděli 18. 10. v časech 5.30, 11.57 a 17.55. V neděli 18. 10. bude v 9.00 přímý přenos slavnostní mše svaté z basiliky Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře. Hlavním celebrantem bude P. Vojtěch Novák, pražský diecézní ředitel PMD.

Po mši svaté v neděli 18. 10. zazní v 10.00 hod. poselství Benedikta XVI. k Misijní neděli.
Prosba za misie zazní také v neděli 18. 10. v polední modlitbě Anděl Páně a v Modlitbě rodin v 18.00 hod. Všichni jste přímo na uvedené pořady srdečně zváni.
 
PODNĚTY K PROŽITÍ MISIJNÍ NEDĚLE
Národní kancelář PMD pro Vás připravila řadu námětů, kterými lze obohatit slavení Misijní neděle. Jde např. o misijní přímluvy, komentář k obětním darům a texty misijní vigilie. Oslavy Misijní neděle lze také spojit s návštěvou nemocných, promítáním filmu, misijním dnem, putovní výstavou, koncertem, besedou či misijním dnem. K dispozici je též poselství Sv. otce Benedikta XVI. k Misijní neděli a dopis národního ředitele PMD P. Jiřího Šlégra k Misijní neděli. V mnoha farnostech se kromě mše svaté na Misijní neděli již od začátku měsíce října lidé modlí misijní růženec, účastní se adorací za misie, připravují děti na vstup do Misijního klubka, chystají pestré misijní nástěnky. Nechybí ani tradiční akce PMD, jako např. Misijní jarmarky a Misijní koláče. Ze zkušeností toto přispívá i k oživení našich farností či společenství, ve kterých slavení Misijní neděle probíhá. V národní kanceláři PMD Vám rádi poskytneme podrobnější informace a potřebné materiály.
PROSÍME všechny, kdo se chystají zapojit do Misijního mostu modlitby nebo dalších akcí spojených s Misijní nedělí, aby nás o plánovaných aktivitách co nejdříve stručně informovali v Národní kanceláři PMD. Děkujeme.
 
Jménem všech chudých a trpících z misií všem dárcům a těm, kteří se jakýmkoliv způsobem na pomoci misiím podílí, ze srdce děkujeme!
 
NABÍDKA MISIJNÍCH BESED A SETKÁNÍ, PUTOVNÍ VÝSTAVY
Národní kancelář PMD spolu s diecézními řediteli a dalšími spolupracovníky nabízí možnost besed, přednášek a modlitebních setkání s misijní tématikou. Navíc je možné si zapůjčit putovní misijní výstavy. Podrobnější informace v Národní kanceláři PMD.
 
MISIJNÍ MAGAZÍNY V TV NOE
TV Noe ve spolupráci s PMD připravuje každý měsíc pravidelný hodinový pořad s názvem Misijní magazín. Diváci jsou tak postupně seznamováni s misijními tématy, poznávají zajímavé hosty a konkrétní misijní práci u nás i v misijních zemích. Termíny vysílání najdete na www.tvnoe.cz; TV Noe, Kostelní nám. 2, 702 00 Ostrava.
 
VÁNOČNÍ A VELIKONOČNÍ POHLED PRO MISIE - děti na předtisky pohlednic malují příslušné motivy. Lidé mohou při této akci přispívat na chudé děti na misie.
 
JEDEN DÁREK NAVÍC - vánoční aktivita, která motivuje k modlitební a finanční pomoci dětem z misií.
 
SPONZOROVÁNÍ BOHOSLOVCŮ, SIROTKŮ A DALŠÍCH POTŘEBNÝCH Z CELÉHO SVĚTA
 
MISIJNÍ RŮŽE - modlitba živého růžence za misie.
 
MISIJNÍ KLUB A MISIJNÍ KLUBKO - společenství přímých spolupracovníků misií.

Převzato z: misijnidila.cz