Jdi na obsah Jdi na menu

Misijní neděle 23. října

Papež Pius XI. vyhlásil každou předposlední říjnovou neděli za Misijní neděli. Křesťan má na základě svého křtu uskutečňovat misijní povolání, a tak šířit radost Božího království všude, kde působí. Prožívání Misijní neděle má věřícím tuto skutečnost připomenout a pomoci jim toto povolání rozvíjet.

Zkušenost ukazuje, že misijní tematika je jedním z nejúčinnějších prostředků pro oživení víry. Jistá přitažlivost neznámých krajů, uvědomění si sounáležitosti k celosvětové církvi a pomoc potřebným dávají radost, která je tak důležitá pro prožívání víry. 

PMD nabízejí proto doporučení, která mohou být příspěvkem každé farnosti k misijnímu úsilí církve, jež přinese plody nejen v dalekých zemích. Doporučení mohou využít i farní společenství. Jde např. o úmysly v modlitbách posvátného růžence, tvořivé aktivity pro děti, přímluvy na liturgiích, adorace apod.

Papež Benedikt XVI. zaslal Poselství ke Světovému dni misií 2011, v němž mj. uvádí: „Poslání Krista Vykupitele, které je svěřeno církvi, zdaleka ještě není splněno. Jediný pohled na lidstvo v jeho celku nám ukazuje, že toto poslání vázne dosud v začátcích a že my se ze všech sil musíme zapojit do práce na jeho splnění“.7 Při myšlence na to, že po dvou tisících letech ještě existují národy, které dosud neznají Krista a nikdy neslyšely o jeho poselství spásy, nemůžeme zůstávat v klidu. A nejen to. Dokonce se ještě rozšiřuje zástup těch, kteří sice hlásání evangelia přijali, ale zapomněli na ně, opustili je a již neuznávají svou přináležitost k církvi. I v tradičně křesťanských společnostech se dnes lidé z mnohých skupin odmítají otevřít slovu víry. Vlivem globalizace, myšlenkových proudů a panujícího relativismu dochází ke kulturní změně. Ta pak vede k mentalitě a k životnímu stylu, který nedbá na evangelní poselství, jako kdyby Bůh neexistoval, a za jediný životní cíl přespříliš prosazuje hon za blahobytem, snadným ziskem, kariérou a úspěchem, a to i na úkor morálních hodnot."

Letos připadá Misijní neděle na 23. 10. 2011. Papežská misijní díla (PMD) nabízejí podněty k jejímu prožívání. Jedním z nich je už v sobotu 22. 10. Misijní most modlitby.