Jdi na obsah Jdi na menu

Misijní neděle 23. října

19. 10. 2011

Papež Pius XI. vyhlásil každou předposlední říjnovou neděli za Misijní neděli. Křesťan má na základě svého křtu uskutečňovat misijní povolání, a tak šířit radost Božího království všude, kde působí. Prožívání Misijní neděle má věřícím tuto skutečnost připomenout a pomoci jim toto povolání rozvíjet.

Zkušenost ukazuje, že misijní tematika je jedním z nejúčinnějších prostředků pro oživení víry. Jistá přitažlivost neznámých krajů, uvědomění si sounáležitosti k celosvětové církvi a pomoc potřebným dávají radost, která je tak důležitá pro prožívání víry. 

PMD nabízejí proto doporučení, která mohou být příspěvkem každé farnosti k misijnímu úsilí církve, jež přinese plody nejen v dalekých zemích. Doporučení mohou využít i farní společenství. Jde např. o úmysly v modlitbách posvátného růžence, tvořivé aktivity pro děti, přímluvy na liturgiích, adorace apod.

Papež Benedikt XVI. zaslal Poselství ke Světovému dni misií 2011, v němž mj. uvádí: „Poslání Krista Vykupitele, které je svěřeno církvi, zdaleka ještě není splněno. Jediný pohled na lidstvo v jeho celku nám ukazuje, že toto poslání vázne dosud v začátcích a že my se ze všech sil musíme zapojit do práce na jeho splnění“.7 Při myšlence na to, že po dvou tisících letech ještě existují národy, které dosud neznají Krista a nikdy neslyšely o jeho poselství spásy, nemůžeme zůstávat v klidu. A nejen to. Dokonce se ještě rozšiřuje zástup těch, kteří sice hlásání evangelia přijali, ale zapomněli na ně, opustili je a již neuznávají svou přináležitost k církvi. I v tradičně křesťanských společnostech se dnes lidé z mnohých skupin odmítají otevřít slovu víry. Vlivem globalizace, myšlenkových proudů a panujícího relativismu dochází ke kulturní změně. Ta pak vede k mentalitě a k životnímu stylu, který nedbá na evangelní poselství, jako kdyby Bůh neexistoval, a za jediný životní cíl přespříliš prosazuje hon za blahobytem, snadným ziskem, kariérou a úspěchem, a to i na úkor morálních hodnot."

Letos připadá Misijní neděle na 23. 10. 2011. Papežská misijní díla (PMD) nabízejí podněty k jejímu prožívání. Jedním z nich je už v sobotu 22. 10. Misijní most modlitby.