Jdi na obsah Jdi na menu

Na město Třebíč čeká smutné výročí

ObrazekMěsto Třebíč, jakož i řada dalších míst, čeká jedno smutné výročí. Před šedesáti lety komunisté vtrhli do klášterů, řeholníky a řeholnice násilně odvlekli, cenné knihy a jiné písemnosti většinou spálili, mobiliář rozkradli nebo zničili. Velkou část těchto klášterních budov pak nechali během své čtyřicetileté vlády zcela zchátrat.

Jejkovský klášter byl zrušen násilně v noci z 27. na 28. dubna 1950 v rámci "Akce K". Z třebíčského kláštera byli odvlečeni P. kvardián Felicián a P. Libor, ředitel serafínského gymnázia P. Gaudenc, P. Milon, P. Matouš, kostelník František Benignus, kuchař František Faustin a František Fulgenc (do Broumova); 4. května pak kooperátor P. Evarist (do Želiva) a P. Mořic do semilské nemocnice. V klášteře, resp. na faře zůstal P. Aegidius Pytlíček; toho později vystřídal P. Kassián Válek.

Celému světu tak velmi názorně ukázali, jak si představují svobodu a právní stát a jak "dobře" umí hospodařit se "znárodněným" (sc. ukradeným) majetkem.

První rozsáhlejší zatýkání proběhlo již na podzim 1948. Do začátku padesátých let se jednalo o procesy vesměs individuální, které měly zastrašit odpůrce nových pořádků. V březnu 1950 pak začal proces s 10 představiteli řeholních řádů. Při přípravě procesu byl využit rozsáhlý "rejstřík nástrojů", jež měly přimět obviněné k připraveným výpovědím.

Scénář akce K (kláštery) začal vznikat už v roce 1949. Předsednictvo ÚV KSČ jej schválilo 22. 8. 1949. Vzápětí začala evidence klášterů a řeholníků v celém Československu, získávaly se plány jednotlivých budov, tedy vše potřebné pro podrobné vypracování plánu likvidace řeholí.

První etapu akce K provedla komunistická "Bezpečnost" v noci z 13. na 14. 4. 1950. Tato noc vešla do dějin katolické církve pod názvem "Bartolomějská noc českých klášterů" či jako "barbarská noc".

Pro řeholnice byl vypracován plán akce Ř. Zatímco internace řeholníků neznamenala pro národní hospodářství zásadní otřes, ani komunistický režim si nemohl dovolit okamžitě ze dne na den řeholnice odstranit, především ze zdravotních a sociálních ústavů. Ve dvou vlnách (červenec – září 1950) bylo přes 4000 řeholnic převezeno do koncentračních středisek.