Jdi na obsah Jdi na menu

Říjen na Jejkově: památka sv. Františka, výročí posvěcení jejkovského chrámu, výročí úmrtí P. Antonína

Ve čtvrtek 4. října budeme slavit památku sv. Františka z Assisi - světce neodmyslitelně spjatého s třebíčským Jejkovem.

Byl synem bohatého obchodníka v Assisi a z lásky ke Kristu všechno opustil. V době, kdy se materialismus rozrůstal i v údech Církve, začal ji František obnovovat nastoupením cesty v absolutní chudobě a životem podle evangelních rad. Založil nový řád "Menších bratří" i jeho františkánské větve pro ženy a laiky žijící ve světě. Prioritou a nejvyšší hodnotou v jeho životě byla láska. S ní souvisel i jeho soulad s přírodou. Jeho nejhlubší láska k Spasiteli a touha po spáse duší byla doplněna darem stigmat, která ho ještě více připodobnila ke Kristu. Zemřel ve věku 44 let.

My si tohoto světce a patrona naší farnosti připomeneme také v neděli 7. 10. při Mši sv. v 7.30 i v 9 hod. Při obou Mších sv. bude také udílena svátost pomazání nemocných všem, kdo jsou již vyššího věku, nebo mají vážné onemocnění.

Pane Ježíši Kriste, když víra lidí chladla, Ty jsi k roznícení našich srdcí ohněm své lásky obnovil na těle svatého Františka svaté jizvy svého umučení. Uděl milostivě, abychom pro jeho zásluhy a na jeho přímluvy stále nesli svůj kříž a vydávali hodné ovoce pokání. Jenž žiješ a kraluješ na věky věků.

Výročí posvěcení jejkovského chrámu připadá také na měsíc říjen. K této pro Třebíč tolik významné události došlo přesně 15. 10. 1693. Svěcení kostela provedl olomoucký světící biskup (brněnská diecéze ještě nebyla ustanovena) Jan Josef Breuner, pozdější pražský arcibiskup (1694-1710).

22. října 2000 zasáhla Třebíč i okolí smutná zpráva o smrti P. Antonína Kováře, OFMCap. Stal se (zatím?) posledním kapucínem působícím na Jejkově. Letos si budeme připomínat už 12. výročí jeho odchodu na věčnost.