Jdi na obsah Jdi na menu

Pozor! Mimořádná pouť do Říma 26. 2. - 1. 3. 2013

GENERÁLNÍ AUDIENCE NA SVATOPETRSKÉM NÁMĚSTÍ V ŘÍMĚ SE SVATÝM OTCEM BENEDIKTEM XVI. VE STŘEDU 27. ÚNORA 2013 V 10.30 HOD.

CK VOMA Třebíč na základě pokynů diecézního poutního centra (pověřené zajištění účasti z ČR) připravila mimořádnou poutní cestu do Říma na poděkování Svatému Otci Benediktu XVI. za jeho pontifikát i zvlášť za vřelý vztah, který Svatý Otec choval k naši zemi i církvi ČR.

Za ČBK bude přítomen její předseda kardinál Dominik Duka O. P., primas český i arcibiskup Jan Graubner, metropolita moravský, naši kněží, seminaristé, řeholníci a zástupci nových církevních hnutí a komunit.

Program mimořádné poutní cesty:

Úterý 26. 2. 2013 odjezdy z ČR v poledních hodinách. Místa nástupu budou určena dle přihlášek.

Středa 27. 2. 2013 příjezd do Říma v ranních hodinách, hygiena, káva, občerstvení a přesun metrem do vatikánského státu na generální audienci.

10.30 hod. svatopetrské náměstí, závěrečná generální audience Benedikta XVI., poděkování Svatému otci a rozloučení se s ním za ČR (vstupenky zajišťuje ČBK, obdržíme je po příjezdu)

Odpoledne návštěva svatopetrské baziliky, hrobu blahoslaveného Jana Pavla II a mše svatá.

Odjezd do hotelu na ubytování.

Čtvrtek 28. 2. 2013 snídaně. Závěrečný den pontifikátu Benedikta XVI.

Společný program v Římě. Mše sv. v titulárním chrámu kardinála Dominika Duky v blízkosti Lateránu v bazilice sv. Marcelina a Petra, modlitba za volbu nového Svatého Otce v římských bazilikách sv. Jana v Lateránu, Santa Maria Maggiore. Večer odjezd do ČR.

Pátek 1. 3. 2013 příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Cena : 3.500 Kč

Cena obsahuje: dopravu, pohodlným busem Bova s nabídkou běžného občerstvení během cesty. Nocleh v hotelu ve 2-3 lůžkových pokojích s 1 snídaní.

Průvodce, kněz organizace ing. Zdeněk Vondráček, P. Pavel Dokládal, ing. Hana Frančáková. Komplexní cestovní pojištění.

Závěrečné pokyny obdržíte elektronickou poštou (uveďte přesnou vaši internetovou adresu) s uvedeným nástupním místem a časem odjezdu nejpozději 22.-23. 2. 2013

Přihlášky přijímá: Cestovní kancelář VOMA, Třebíč, Havlíčkovo nábřeží 1, tel. 568 821 115 ckvoma@ckvoma.cz.

CK VOMA po obdržení přihlášky Vám okamžitě vystaví fakturu na zaplacení, protože se jedná o krátký termín mějte s sebou v autobuse doklad o úhradě poutní cesty . V případě, že by jste měli problém placení bankou spojte se s majitelem CK VOMA ing. Vondráčkem tel: 603 288 145 a on se s Vámi domluví na úhradě.