Jdi na obsah Jdi na menu

Rozjímání nad Písmem pro první postní týden

První postní týden

1. neděle postní
Ježíš byl veden Duchem na poušť, kde byl pokoušen od ďábla.
Mt 4,1-11

První neděle postní doby připomíná naši lidskou situaci na této zemi. Vítězný boj proti pokušením, který stojí na počátku Ježíšova poslání, je pozváním k tomu, abychom si uvědomili vlastní křehkost a přijali milost, která osvobozuje od hříchu a vlévá novou sílu v Kristu, jenž je cesta, pravda a život (srov. Uvedení
dospělých do křesťanského života, 25).

Je to rozhodné připomenutí toho, že křesťanská víra v sobě podle Ježíšova příkladu a ve spojení s ním zahrnuje určitý zápas „proti těm, kteří mají svou říši tmy v tomto světě“ (Ef 6,12). Ďábel je v tomto boji neúnavně činný i dnes. Pokouší člověka, který se chce přiblížit k Pánu. Kristus však vychází z pokušení vítězně, aby také naše srdce otevřel pro naději a vedl nás k vítěznému překonávání svodů zla.


Pondělí
Cokoliv jste udělali pro jednoho z mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.
srov. Mt 25,31-46

Úterý
Když se modlíte, nebuďte povídaví jako pohané. Váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.
srov. Mt 6,7-15

Středa
Ninivští se na základě Jonášova kázání obrátili. A zde je přece někdo víc než Jonáš: Syn člověka!
srov. Lk 11,29-32

Čtvrtek
Jestliže vy umíte dávat svým dětem dobré dary, tím spíše nebeský Otec dá dobré věci těm,
kdo ho prosí. srov. Mt 7,7-12

Pátek
Přinášíš-li svůj dar k oltáři a vzpomeneš si, že tvůj bratr má něco proti tobě, jdi se napřed smířit…
srov. Mt 5,20-26

Sobota
Bůh dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré. Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.
srov. Mt 5,43-48