Jdi na obsah Jdi na menu

Svátek Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie 15. 8.

nanebevzetipm.jpgMariino nanebevzetí nám připomíná, že život Mariin, stejně jako život každého křesťana, je cestou následování Ježíše, cestou, která má svůj přesný cíl, svou již vyznačenou budoucnost: definitivní vítězství nad hříchem a smrtí a plné společenství s Bohem: “když vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás, a vykázal místo v nebi jemu a zároveň i nám, protože jsme s ním spojeni” (Ef 2,6).

To znamená, že křtem jsme již v základě vzkříšeni a máme místo na nebi v Ježíši Kristu, ale musíme také tělesně dosáhnout toho, co bylo ve křtu započato a uskutečněno. V nás je spojení s Kristem, vzkříšení, ještě nedovršeno, ale u Marie je dovršeno, ačkoli i Matka Boží musela projít touto cestou. Ona vstoupila do plnosti sjednocení s Bohem, se svým Synem, a přitahuje a doprovází nás na naší cestě.

V Marii Nanebevzaté proto rozjímáme Tu, která má podíl na definitivním vítězství Krista nad smrtí. “Když dokončila svůj pozemský život, připomíná II. vat. koncil, byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena Pánem jako Královna všeho tvorstva, aby se dokonaleji připodobnila svému synu, Pánu pánů (srov. Zj 19,16) a vítězi nad hříchem a smrtí” (Lumen gentium, 59). V Panně Marii Nanebevzaté rozjímáme dovršení její víry, cesty víry, kterou Ona ukazuje církvi a každému z nás. Ta která v každém okamžiku přijímala Boží Slovo, byla vzata do nebe, tj. přijata svým Synem do onoho “příbytku”, který nám připravil svou smrtí a vzkříšením (srov. Jan 14,2-3).

V neděli15. srpna bude slavná mše sv. v Horním Újezdě v 9 a 10.30 hod. Všichni jste srdečně zváni. Po Mši sv. bude žehnání bylin.

Přímý přenos Mše svaté budeme vysílat, dá-li Pán, na našem YouTube-kanále zde. Přenos začíná obvykle 15 min. před začátkem Mše svaté.

Latinsko-české liturgické texty Mše sv. najdete na stránkách Krasaliturgie.cz zde.

Pozn.: Mešní formulář byl upraven po vyhlášení dogmatu o Nanebevzetí Panny Marie papežem Piem XII. Ve starších vydáních Schallerova misálu je proto formulář jiný.