Jdi na obsah Jdi na menu

Svátek Proměnění Pána našeho Ježíše Krista 6. srpna

ObrazekVe čtvrtek 6. srpna je svátek Proměnění Pána našeho Ježíše Krista (jak se od r. 1457 vždy nazýval). Slavení tohoto svátku v celé církvi zavedl roku 1457 papež Kalist III. jako projev vděčnosti za vítězství nad Turky u Bělehradu.

Tato slavnost obrací naši pozornost ke Slávě Boží a vede nás k adoraci Boží Velebnosti. Co ale znamená ono „adorovat“? Jde o nějaký postoj z dávných časů, beze smyslu pro současného člověka? Nikoliv! Jedna velmi známá modlitba, kterou mnozí začínají den a večer jej končí, začíná právě těmito slovy: „Klaním se ti můj Bože, miluji tě z celého srdce...“ Za úsvitu i na konci dne věřící každý den obnovuje svou „adoraci“, to je: uznává, že Bůh Stvořitel a Pán vesmíru je přítomen. Je to uznání plné vděčnosti, jež vyvěrá z hlubin srdce a naplňuje celé bytí, protože se člověk sám plně uskuteční pouze tím, že adoruje, že se klaní Bohu a miluje ho nade všechno.

Tak například tři králové se poklonili Dítěti v Betlémě a uznali, že je slíbený Mesiáš jednorozený Syn Otce, v němž, jak píše svatý Pavel „přebývá celá plnost božství tělesně“ (Kol 2,9). Podobná je zkušenost učedníků Petra, Jakuba a Jana při proměnění Páně, jimž Ježíš zjevil na hoře Tábor svou božskou slávu a předpověděl konečné vítězství nad smrtí. Na Velikonoce pak ukřižovaný a zmrtvýchvstalý Kristus plně ukáže své božství a nabídne všem lidem dar své vykupitelské lásky.

Svatí jsou ti, kteří přijali tento dar a stali se pravými adorátory živého Boha, tím že ho bezvýhradně milovali v každé chvíli svého života. Církev musí znovu předložit všem mladým třetího tisíciletí tuto svatost, jíž láska vrcholí.

Farnost Horní Újezd vás srdečně na tuto slavnost zve. Slavná Mše svatá bude sloužena ve čtvrtek 6. srpna v 18 hod. Informace o dalších bohoslužbách najdete v sekci Pořad bohoslužeb.

Velmi poučné kázání k tomuto svátku najdete také zde.

Obr.: Oltářní obraz Proměnění Pána našeho Ježíše Krista, Třebíč - Jejkov; foto: autor