Jdi na obsah Jdi na menu

Svatý otec vyhlásil modlitební vigilii za počatý lidský život. Přidejte se!

V sobotu 27. listopadu 2010 Svatý otec Benedikt XVI. v bazilice svatého Petra v Římě zahájí slavnostní modlitební vigilii za každý nenarozený lidský život. Papež vyzývá celou církev, aby se k této modlitbě přidala.

Na žádost Svatého otce byl také v červnu letošního roku zaslán dopis všem biskupským konferencím katolické církve, v němž bylo vyjádřeno přání Svatého otce, aby biskupové v národních církvích zorganizovali podobné oslavy a aby se do modlitební vigilie zapojily farnosti, náboženské komunity, sdružení a hnutí.

Biskupové ČR přivítali tuto informaci z Kongregace pro bohoslužbu a svátosti a Papežské rady pro rodinu. Na první adventní neděli se tedy i čeští věřící v modlitbě připojí. V sobotu 27.11. bude přímo i Svatý otec v bazilice sv. Petra slavnostní "Vigilii za počatý lidský život" vést. Konference biskupů Čech, Moravy a Slezska již zařadila slavnost do liturgického kalendáře a připravila doporučené materiály pro potřeby kněží při přípravě na tuto významnou událost. Je vhodné, aby se věřící zapojili ve svých farnostech a iniciativně nabídli svým kněžím pomoc při jejím uspořádání.

Součástí vigilie bude i eucharistická adorace s díkůvzdáním Pánu za to, že se cele dal světu, a za Jeho Vtělení, které dává každému lidskému životu pravý smysl a důstojnost. Během modliteb se bude v kostelích po celém světě prosit o ochranu každé lidské bytosti, povolané k životu.

"Budeme prosit Pána, aby svou milostí a světlem obrátil srdce, a zároveň tak světu nabídneme vynikající svědectví o kultuře života a lásky,“ píše prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kardinál Antonia Canizarese Llovera v dopise, který o nové vigilii informuje biskupy celého světa.

Z dostupných informací je nyní známo, že se k vigilii aktivně ve své katedrále připojí českobudějovické a ostravsko-opavské biskupství.

Apel na neustálou pozornost k obnově kultury života zazněl během papežova projevu ve španělské Barceloně při posvěcení chrámu Svaté Rodiny: "Církev se staví proti jakékoli formě popírání lidského života a podporuje to, co odpovídá přirozenému řádu v oblasti instituce rodiny," řekl Svatý otec.

Vaší pozornosti doporučujeme celý přepis homilie Svatého otce Benedikta XVI., ale zejména v souvislosti s vigilií za počatý lidský život tuto její část:

"Stavitelé chrámu chtěli světu ukázat lásku, práci a službu prožívané před Bohem tak, jak je žila Svatá Rodina Nazaretská. Životní podmínky se hluboce změnily a došlo k obrovskému technickému, sociálnímu a kulturnímu pokroku. Nemůžeme se spokojit s tímto pokrokem. Spolu s ním se musí neustále rozvíjet morální pokrok, jako je pozornost vůči rodině, její ochrana a pomoc, protože velkorysá a nerozlučná láska muže a ženy je opravdovým rámcem a základem lidského života při jeho zrodu, narození, růstu a přirozeném skonu. Pouze tam, kde existují láska a věrnost, rodí se a trvá pravá svoboda. Proto církev volá po odpovídajících ekonomických a sociálních opatřeních, aby žena mohla najít své plné uplatnění doma i v práci, aby muž a žena, kteří vstoupí do manželství a vytvoří rodinu, měli rozhodnou podporu ze strany státu, aby byl život dětí chráněn od okamžiku jejich početí jako posvátný a nedotknutelný, aby porodnost byla v úctě a byla ceněna i podporována na právní, sociální a legislativní rovině."

Svůj příslib připojení se k modlitební vigilii můžete potvrdit také tím, že se připojíte se svým podpisem k dopisu, který pošle Svatému otci pro-life organizace Human Life International. V dopise, který má nyní i českou jazykovou mutaci, se píše: "S radostí se 27. listopadu 2010, na začátku adventu, spolu s vámi a celou katolickou církví spojíme v modlitbě za nenarozený život." Podpis můžete připojit zde.