Jdi na obsah Jdi na menu

Svoz odpadu na Boží Hod? To snad nebylo ani za komunistů!

Vážení občané, jak již jistě víte, má se v Újezdě a dalších obcích dne 25. 12. svážet komunální odpad! Těžko takové zprávě uvěřit, když si uvědomíme, že se jedná o Boží Hod vánoční - jeden z největších svátků v roce.

Zdá se však, že skutečně v tento posvátný čas, který je pro křesťany oslavou narození Vykupitele a pro většinu nevěřících, či lidí jiného vyznání dnem mimořádně svátečním, který chtějí prožít v klidu a radosti se svými nejbližšími, budou muset myslet nejen na to, jak sobě i svým rodinám tyto posvátné chvíle co nejvíce zpříjemnit a zkrášlit, ale budou muset také myslet na to, že je třeba dát před dům popelnici, snést hluk spojený s pohybem popelářského vozu po vesnici a poté myslet na uklizení popelnice zpět na své místo.

Zmínit je třeba i pracovníky, kteří místo toho, aby tyto svátky prožívali se svými rodinami, budou muset o Vánocích zbytečně do práce.

Jsem přesvědčen, že pokud se tento svoz na Boží Hod vánoční v našich vesnicích neuskuteční, v odpadcích se jistě neutopíme a proto bych Vás všechny rád vyzval, abyste se obrátili na vedení našich obcí a naše zastupitele ujistili, že se bez tohoto jednoho svozu určitě obejdeme a že si jej nepřejeme! Je třeba to učinit formou rozhodného protestu proti tak hrubé degradaci Vánoc! Nelze přijmout ani nějakou formu hlasování formou psaní e-mailů. To by jednak znamenalo vyloučení těch občanů, kteří elektronickou poštu nepoužívají a jednak by to vytvářelo dojem, že určitá část hlasujících má v moci Vánoce příště třeba úplně zrušit. S tím nelze v žádném případě souhlasit!

Pro ty, kteří se domnívají, že do příštího plánovaného svozu 2. 1. 2019 budou mít odpadu hodně a že by ho neměli kde skladovat, naše farnost nabízí tuto možnost:

- ve dnech 27., 28. a 29. prosince mohou bezplatně uložit komunální odpad v plastových pytlích jakéhokoli počtu o jakékoli velikosti (každý jednotlivý pytel o hmotnosti do 15 kg) na farním dvoře na adrese Horní Újezd 1. V případě nepřítomnosti faráře mohou tyto pytle zanechat před vraty fary, farnost zajistí jejich bezprostřední uklizení na dvůr;

- kdo nemá možnost pytle s odpadky na farní dvůr dopravit, stačí formou sms na tel. č. 731 076 000 tuto skutečnost farnosti oznámit a zároveň sdělit místo, kdy a kde máme pytle naložit a odvézt (jeden z uvedených tří dnů) a farnost je na své náklady na farní dvůr odveze;

- po Novém roce farnost sama zajistí postupný odvoz tohoto odpadu v souladu se všemi právními předpisy.

Přeji Vám všem radostné, klidné a opravdu ničím a nikým nerušené Vánoce.

P. Vlastimil Vojtěch Protivínský, farář v Horním Újezdě