Jdi na obsah Jdi na menu

V čase morů a jiných nakažlivých nemocí je třeba na prvním místě sloužit Mše svaté, konat pokání, modlit se a postit

Aktualizováno 7. 4. v 15.15 hod.:

Každý věřící musí v této těžké době konat pokání, postit se a modlit. Věřící se tradičně v době velkých pohrom scházeli ke společným modlitbám, k procesím a účastnili se Mše svaté. V Horním Újezdě bude kostel svatých apoštolů Petra a Pavla (dá-li Pán) otevřen každou neděli od 8.30 do 10.30 hod. a poté do 18 hodin předsíň ke mříži. Kromě toho také i v další dny dle ohlášení na těchto stránkách.

Věřící, kteří budou přicházet v rámci individuální duchovní péče, mohou vstupovat do kostela pouze pokud budou mít ústa a nos zakrytá rouškou, šálou či šátkem. V kostele může být v jednu chvíli pouze tolik osob, aby mezi nimi byl dodržen odstup 2 metry.

Kněží mají na dané úmysly sloužit Mše sv. tzv. soukromě. Újezdský farář bude takto sloužit v kostele sv. apoštolů Petra a Pavla v Horním Újezdě mj. v úterý 7. dubna (čas bude upřesněn později, příp. pište na 731 076 000 SMS, Signal, WhatsApp) a na Boží Hod Velikonoční v 9 hod. Věřící mohou být v té době v kostele.

Ohledně postů duchovní správce všem doporučuje postit se tak, jak to bylo v Církvi po staletí obvyklé. Přehledně je tato postní praxe uvedena v kalendáři z dílny Krása liturgie, který si v našem kostele můžete zdarma vyzvednout.

Modleme se:

Hvězdo nebes, Panno Maria, která jsi kojila Pána, zničila mor smrti, který přivodili na svět prarodiče!

Hvězdo naše, usmiř nebe, které se hněvá na zemi a ničí národy hroznou ranou smrti.

Milostivá Hvězdo mořská, zachraň nás od moru, buď milostivá k našim prosbám.

Neboť tvůj Syn Ti nic neodepře a ctí Tě.

Pane Ježíši, prosíme Tě, zachraň ty, za které Tě prosí Panna a Matka Maria.

Oroduj za nás svatá Boží Rodičko, abychom byli učiněni hodnými Kristových zaslíbení.

Modleme se. Milosrdný Bože, Bože slitovnosti, Bože odpuštění, který ses smiloval nad zármutkem svého lidu a řekl jsi Andělovi, ať ho netrestá: Smiluj se nad námi pro svoji lásku k oné slavné Hvězdě, jejíž drahocenná ňadra tě kojila a kterých jsi sladce požíval: Proti jedu našich hříchů dopřej nám pomoc své milosti, ať jsme bezpečně vysvobozeni od všeho moru a náhlé smrti i od věčné záhuby.

Skrze Tebe, Pane Ježíši Kriste, Králi Slávy a Spasiteli Světa. Jen žiješ a kraluješ po všechny věky věků. Amen