Jdi na obsah Jdi na menu

V čase morů a jiných nakažlivých nemocí je třeba na prvním místě sloužit Mše svaté, konat pokání, modlit se a postit

Aktualizováno 17. 4. v 11.30 hod.:

Každý věřící musí v této těžké době konat pokání, postit se a modlit. Věřící se tradičně v době velkých pohrom scházeli ke společným modlitbám, k procesím a účastnili se Mše svaté. V Horním Újezdě bude kostel svatých apoštolů Petra a Pavla (dá-li Pán) otevřen každou neděli od 8.30 do 10.30 hod. a poté do 18 hodin předsíň ke mříži. Kromě toho také i v další dny dle ohlášení na těchto stránkách.

Věřící, kteří budou přicházet v rámci individuální duchovní péče, mohou vstupovat do kostela pouze pokud budou mít ústa a nos zakrytá rouškou, šálou či šátkem. V kostele může být v jednu chvíli pouze tolik osob, aby mezi nimi byl dodržen odstup 2 metry.

Kněží mají na dané úmysly sloužit Mše sv. tzv. soukromě. Újezdský farář bude takto sloužit v kostele sv. apoštolů Petra a Pavla v Horním Újezdě mj. v neděli v 9 hodin. Termín sobotní Mše svaté 18. 4. bude ještě upřesněn.

Věřící mohou být v době sloužení Mše svaté v kostele a mohou přistoupit ke Svatému Přijímání. 

Zapojte se do společné modlitby svatého růžence. Celý velikonoční oktáv se modlíme růženec slavný. Poté se modlíme tak, jak si to Panna Maria přála a jak se Církev modlí po celá staletí:

Pondělí - radostný

Úterý - bolestný

Středa - slavný

Čtvrtek - radostný

Pátek - bolestný

Sobota - slavný

Neděle - slavný

Stačí zavolat nebo napsat zprávu zdejšímu duchovnímu správci, že byste se rádi zapojili a on vám sdělí konkrétní termín a také desátek, který se začnete modlit. V danou chvíli vám zavolá a hned po pozdravu začnete s modlitbou Otčenáš, ...

Přímý přenos této modlitby najdete na stránce naší farnosti na Youtube zde.

Modleme se:

Hvězdo nebes, Panno Maria, která jsi kojila Pána, zničila mor smrti, který přivodili na svět prarodiče!

Hvězdo naše, usmiř nebe, které se hněvá na zemi a ničí národy hroznou ranou smrti.

Milostivá Hvězdo mořská, zachraň nás od moru, buď milostivá k našim prosbám.

Neboť tvůj Syn Ti nic neodepře a ctí Tě.

Pane Ježíši, prosíme Tě, zachraň ty, za které Tě prosí Panna a Matka Maria.

Oroduj za nás svatá Boží Rodičko, abychom byli učiněni hodnými Kristových zaslíbení.

Modleme se. Milosrdný Bože, Bože slitovnosti, Bože odpuštění, který ses smiloval nad zármutkem svého lidu a řekl jsi Andělovi, ať ho netrestá: Smiluj se nad námi pro svoji lásku k oné slavné Hvězdě, jejíž drahocenná ňadra tě kojila a kterých jsi sladce požíval: Proti jedu našich hříchů dopřej nám pomoc své milosti, ať jsme bezpečně vysvobozeni od všeho moru a náhlé smrti i od věčné záhuby.

Skrze Tebe, Pane Ježíši Kriste, Králi Slávy a Spasiteli Světa. Jen žiješ a kraluješ po všechny věky věků. Amen