Jdi na obsah Jdi na menu

Zjevení Páně - Epiphania Domini: Tři události, z nichž zazářila božská důstojnost Mesiáše

epifania.jpgJeště předtím, než byl tento svátek zaveden v Římě, byl slaven 6. ledna na Východě a v některých ojedinělých církvích na Západě jako svátek Narození Páně. V Římě byl zaveden ve druhé polovině VI. století a byl slaven jako doplněk a koruna svátku Narození Páně a převýšil důstojností onen první svátek.
 
Na Západě zůstal tomuto svátku jeho původní řecký název: Epiphania tj. Zjevení. Slaví se tedy jako svátek skutečnosti, že Spasitel přišel na zem, aby se zjevil nejen pastýřům v Betlémě, ale celému světu: zjevuje se mudrcům, kteří přišli z dalekého pohanského Východu, aby se mu poklonili. Celá křesťanská tradice tak v mudrcích spatřovala prvotiny pohanského světa, za nimiž přicházejí všechny národy světa, takže Epifanie je potvrzení všeobecné spásy světa. Starokřesťanská východní slavnost trvala tři dny a evangelijní perikopy obsahovaly líčení adorace tří svatých mudrců, křtu Páně v Jordánu a zázraku na svatbě v Káně. Těmito třemi obrazy byla ilustrována a rozváděna myšlenka Epifanie. Jsou to tři události, ze kterých zazářila božská důstojnost Mesiáše, když se zjevil světu. Hold pohanského světa poukazuje na královskou důstojnost Spasitele, křest v Jordáně zjevuje jeho příslušnost do Boží Trojice a odhaluje tak božskou přirozenost druhé božské Osoby a první zázrak poukazuje na božskou moc Vykupitele.
 
Liturgie oslavuje tuto skutečnost četbou velkolepého Izaiášova proroctví o tom, jak svaté město Jeruzalém - obraz Církve, je zaplaveno božským světlem jako vycházejícím sluncem, které zaplašilo temnoty, a všechny národy přicházejí z dálky se svými dary. Vstupují do města přes očistnou koupel, aby byly na posvátné hostině pohoštěny vínem. Epifanie tak dále rozvádí a zvyšuje význam Vánoc, které se stávají světovým svátkem všeobecné Církve. Je to slavná inaugurace Krále všeho člověčenstva , zjevení Boha jako Spasitele světa. Božský Ženich se přišel zasnoubit s lidstvem. V dřívější dobách bývala Epifanie křestním dnem.

Antifona Introitu je triumfální pozdrav Králi králů (Mal 3,1): Hle, Pán přišel jako Vládce a v jeho ruce je království, moc a vláda.

Mše svatá s tradičním obřadem svěcení vody bude v Újezdě ve Svatvečer Zjevení Páně v úterý 5. ledna v 16.30 hodin.

Zpívaná Mše svatá s tradičními obřady svěcení zlata, kadidla a křídy bude v Horním Újezdě o svátku Zjevení Páně ve středu 6. ledna také v 16.30 hod.