Jdi na obsah Jdi na menu

News

Příspěvky

P. Josef Šedivý přijme opatskou benedikci

D. Mgr. PharmDr. Josef Šedivý, OCr. (*1967), který od roku 1997 působil jako farář ve farnosti Věteřov a Želetice u Kyjova, byl dne 20. června 2011 jmenován 48. velmistrem a generálem Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou.

Opatskou benedikci mu udělí pražský arcibiskup Dominik Duka ve středu 14. září 2011 v 16.00 hodin v hlavním řádovém kostele sv. Františka z Assisi v Praze u Karlova mostu.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Řím: Je třeba obnovit projev adorace při sv. přijímání

Katolický internetový portál španělského jazyka, Aci Prensa, přinesl rozhovor s kard. Antoniem Cañizaresem, prefektem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, který prohlásil, že je doporučeníhodné, aby věřící přistupovali ke svatému přijímání v kleče a podáváním do úst.

 
Prefekt řekl, že je to v souladu se smyslem sv. přijímání, jímž je adorace, tedy projev uznání Boha. Přijímání v kleče a do úst je „výrazem adorace, kterou je třeba obnovit. Myslím, domnívá se kardinál Cañizares, že to potřebuje celá církev. Pokud se přijímá ve stoje, mělo by se předem pokleknout nebo se hluboce poklonit, což se nečiní“.
 
Prefekt římské Kongregace pro bohoslužbu dodal, že „pokud se trivializuje sv. přijímání, trivializuje se všechno. Neměli bychom však ztrácet ze zřetele tak důležitý moment, jakým je sv. přijímání, tedy výraz uznání reálné přítomnosti Krista.“
 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Vatikánský mluvčí představil novinářům madridské Světové dny mládeže

 Statisíce mladých, ale také 800 biskupů, to znamená čtvrtina světového episkopátu, 6 tisíc seminaristů a tisíce kněží, to jsou některá čísla, která uvedl mluvčí Svatého stolce, o. Federico Lombardi, při včerejším briefingu k třetím Světovým dnům mládeže Benedikta XVI. Papežova cesta do Španělska ve dnech 18. – 21. srpna se ovšem neomezí jen na tento festival mladých. Na programu je také setkání s královským párem, premiérem Zapaterem a lídrem opozice, Rajoyem, s akademickým světem a s postiženou mládeží. Vatikánský mluvčí se zastavil také u motta, které papež zvolil pro tyto Světové dny: „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Blíží se světové dny mládeže Madrid 2011

wyd_logo.jpgBlíží se Světové dny mládeže v Madridu, během nichž se mladí setkají také se svatým Otcem Benediktem XVI. Program se skládá z několika částí: Setkání se svatým Otcem, duchovní program, katecheze, kulturní program

PŘEDPROGRAM DID (10. - 15. srpna 2011)
Konkrétní časy budou upřesněny.

Středa 10. 8.
1. den - příjezd do diecéze Tarragona kolem poledne, ubytování.
Poutníci a skupiny, kteří se zúčastní programu Dny v diecézích, budou přivítáni v jednotlivých

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Rada pro bioetiku ČBK proti zneužití zdravotnické reformy

Prohlášení biskupa Vojtěcha Cikrleho, předsedy Rady pro bioetiku  České biskupské konference, proti zneužívání zdravotnické reformy:

Česká biskupská konference i její Rada pro bioetiku opakovaně upozorňovala na nepřijatelnost snah spojovat reformu zdravotnictví s prosazováním eticky kontroverzních zákonů. Je potěšitelné, že z návrhu Zákona o specifických zdravotnických službách byla vyňata ustanovení, která měla dále rozvolnit předpisy o umělém ukončení těhotenství. Vždyť ty již dnes patří k nejbenevolentnějším v Evropě. Nelze však ani schvalovat, aby souhlas se zdravotnickou reformou byl vázán na další uvolnění směrnic o umělém oplodnění.

Již nyní je Česká republika lákavým cílem zájemců o asistovanou reprodukci zvláště ze sousedních zemí, ve kterých není přípustné dárcovství zárodečných buněk. Posouvání "práva" na dítě do věku, ve kterém již nelze reálně očekávat zabezpečení jeho výchovy, je v rozporu s důrazem na

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Podpořte, prosím, opravu jejkovských varhan

Kostel Proměnění Páně farnosti Třebíč - Jejkov nemá v současné době funkční varhany. Jejich generální oprava se plánuje již od r. 2008, ale kvůli finančně náročným opravám fasády kostela a fary musela být jejich oprava odložena. Teprve nyní máme možnost začít na opravě varhan pracovat.

Odhadované náklady se pohybují mezi 1 - 1,5 mil. Kč. Duchovní správce farnosti P. Vlastimil Vojtěch Protivínský Vás proto prosí o pomoc. Přispět můžete jakoukoli částkou při každé nedělní sbírce v kostele nebo převodem libovolné částky na náš farní účet 235 450 516 /0300, vedený u Poštovní spořitelny

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Občanské sdružení Jejkovské varhany si zvolilo vedení

Volební sněm občanského sdružení Jejkovské varhany (JV) se uskutečnil ve čtvrtek 7. 7. 2011 v Třebíči. Členové si zvolili toto nové vedení: Předsedou byl jednomyslně zvolen Ing. Karel Tomek. Ve volbě místopředsedy získal nejvíce hlasů Ing. Otakar Maštera. Jáhen Bc. Karel Novák zvítězil ve volbě předsedy dozorčí rady.

Správní rada JV nyní připraví informační kampaň, jejímž cílem bude upozornit na nutnost opravy varhan na Jejkově (nyní jsou zcela nefunkční) a pomůže shromáždit potřebné prostředky na jejich

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Vzniklo občanské sdružení Jejkovské varhany

Sestry a bratři, s velkou radostí bych Vám chtěl oznámit, že vzniklo občanské sdružení, jehož cílem je pomoci k obnově varhan kostela Proměnění Páně v Třebíči. Nese název Jejkovské varhany (IČ 2288 5307) a své sídlo má v budově jejkovské fary.

varhany-or.jpg

Rád bych Vás tedy pozval k účasti na práci tohoto sdružení. Už na počátku jeho života bude třeba splnit řadu úkolů, zejména

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Do nebeského domova se vrací arcibiskup Otčenášek

V Hradci Králové v pondělí večer zemřel arcibiskup Karel Otčenášek. Bylo mu 91 let. Zemřel tiše v biskupské rezidenci. Nyní hradecké biskupství připravuje organizační náležitosti spojené s pohřbem. Termín pohřbu byl měl být stanoven v nejbližších hodinách.

„Pan arcibiskup Karel Otčenášek mi zůstane v paměti nejen jako výjimečný pastýř naší diecéze, ale také jako mimořádná osobnost dějin církve v Evropě. A konečně i můj osobní vzor na cestě ke kněžství,“ uvedl na webu diecéze biskup královéhradecký Mons. Jan Vokál. Otčenáškovu službu pro královéhradeckou diecézi považuje za srovnatelnou s mučednictvím.

Podle arcibiskupa Dominika Duky patřil arcibiskup Otčenášek mezi poslední velké osobnosti umlčované církve a na jeho osudech se dá dobře

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Ministerstvo se odvolává na EU. Prý lže, aby se mohlo více zabíjet

 Hnutí Pro život bije na poplach: Ministerstvo zdravotnictví opět prosazuje rozšíření umělých potratů údajně kvůli EU. EU však nic takového nepožaduje. Radim Ucháč z tohoto hnutí říká: "Jedná se pouze o argumentační podvod, jehož ovocem bude smrt desetitisíců především polských dětí. Jak umělý potrat - vražda nevinného - vypadá, se můžete podívat na stránkách sdružení Stop genocidě - www.stopgenocide.cz. Je zde i petice požadující zákaz této barbarské praxe.

Ministerstvo zdravotnictví navíc navrhuje i zabíjení tělesné postižených dětí, kdykoli až do jejich porodu! Navazuje tak nepokrytě na nacistickou eugenickou praxi, kdy nemocní nebyli hodni života 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Šest let pontifikátu Benedikta XVI.

 V úterý 19. dubna uplynulo už benediktxvi-zvoleni.jpgšest let od zahájení pontifikátu papeže Benedikta XVI. Jedním z prvních gratulantů byl italský prezident Giorgio Napolitano, který ve svém poselství mimo jiné poděkoval za papežova slova k Italům při příležitosti oslav národní jednoty.

Benedikt XVI. v uplynulém roce svého pontifikátu vykonal apoštolské cesty do Portugalska, na Kypr, do Velké Británie a do Španělska. Ve Vatikánu se 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Vydejte se do Žďáru na tradiční pašijovou hru

Více než 240 amatérských herců ztvární pro několik tisíc diváků pašijovou hru, tentokrát s názvem Co se stalo s Ježíšem? Představení začíná v úterý 19. 4. ve 20 hodin v dětském areálu sídliště Libušín ve Žďáře nad Sázavou.

Na představení můžete jet s ostatními poutníky autobusem z Třebíče. Ten odjíždí v 17.30 hod. z parkoviště za zimním stadionem. Po domluvě může zastavit i v okolních obcích. Předpokládaná cena dopravy je

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Prahou prošel Pochod pro život modlící se za zastavení zabíjení dětí před narozením

pro-life.jpgV sobotu 26. března prošlo centrem Prahy přes 2 tisíce lidí, kteří protestovali proti legálnímu zabíjení dětí před narozením a modlili se za zraněné rodiče a za obrácení české společnosti lhostejné k utrpení druhých. Také tento již XI. ročník organizovaný Hnutím Pro život ČR byl zakončen tradičně před sochou sv. Václava.

"Byl to klidný a pokojný protest, kterým chceme poukázat na to, že denně je umělým potratem zabito téměř 70

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Postní program a tábory ve Starči a v Heralticích

deti-kostel.jpgPostní program na faře ve Starči bude 8. - 10. 4. 2011. Začátek je v pátek v 19 hod., ukončení v neděli po Mši sv. asi v 10.15 hod. Cena 250 Kč. Věk 11 - 15 let.

Tábor pro mladší děti (6 - 11 let) se uskuteční na faře ve Starči 10. - 15. 7. 2011, cena 750 Kč.

Tábor pro starší děti 11 - 15 let se uskuteční na faře v Heralticích 14. - 19. 8. 2011, cena 650 Kč.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Na věčnost odešla Božena Nováková

V sobotu 12. 3. odešla na věčnost ve věku 85 let Božena Nováková, maminka jáhna jejkovské farnosti pana Karla Nováka. Pohřební Mše sv. začíná v třebíčské bazilice v sobotu 19. 3. v 11.00 hodin.

R. I. P.!

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Informace pro účastníky Světových dnů mládeže Madrid 2011

sdm125x125.jpg

Sekce pro mládež České biskupské konference bude připravovat účast jednotlivých poutníků českých a moravských diecézí na Světových dnech mládeže (World Youth Day - WYD) 2011 v Madridu.

 
Nedílnou součástí Světových dní mládeže jsou „Dny v diecézích".
 
„Dny v diecézích" se budou konat v různých španělských diecézích od 11. do 15.8.2011.
 
Program Světových dní mládeže bude od 16. do 21.srpna 2011 v Madridu
 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Prefekt pro bohoslužbu: ne všechno, co vypadalo jako pokrok, skutečně bylo pokrokem

Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kard. Cañizares Llovera řekl v rozhovoru pro španělský katolický týdeník Vida Nueva, jehož část otisklo také italské vydání deníku Osservatore Romano, že je zapotřebí „navrátit pravý význam liturgii a obnovit v církvi jejího ducha“. Podle španělského kardinála nadešel čas ptát se, co se stalo s liturgií po Druhém vatikánském koncilu. Odpověď – podle něho – vyžaduje upřímnost a pokoru. Co se například stalo s výzvou koncilu, aby liturgie byla vrcholem křesťanského života? Byly pokoncilní změny skutečnou odpovědí na požadavky koncilu? Tyto otázky, poznamenává kard. Cañizares, nejsou zdaleka

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Nový královéhradecký biskup P. Jan Vokál bude vysvěcen 7. 5. v Římě; diecézi převezme 14. 5.

Novým královéhradeckým biskupem se stal dvaapadesátiletý P. Jan Vokál, který byl od roku 1991 církevním hodnostářem ve Vatikánu. Do úřadu ho dnes jmenoval papež Benedikt XVI. Po loňském odchodu Dominika Duky na místo pražského arcibiskupa byla královéhradecká diecéze téměř jedenáct měsíců bez biskupa, jako administrátor ji vedl mons. Josef Kajnek. Intronizace neboli slavnostní uvedení biskupa Vokála do služby proběhne v katedrále svatého Ducha 14. května. P. Jan Vokál pravděpodobně přijme biskupské svěcení v Říme, zřejmě po

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Pozor na falešné sčítací komisaře. Veškeré informace dostanete na bezplatné tel. lince 800 87 97 02

Po deseti letech opět přichází sčítání lidu. Jeho organizátoři se zdají být dobře připraveni.

Bezplatná linka sčítání lidu 800 87 97 02 bude od 9. 3. v provozu. Volat můžete každý den (včetně víkendů) až do 20. dubna vždy od 8 do 22 hod.

Operátoři Vám poradí se všemi otázkami, které se týkají sčítání lidu, od vyplňování formulářů, přes ověření pravosti sčítacího komisaře až po radu, co udělat, když někomu snědl vyplněné formuláře třeba pes či když si někdo nebude jistý s elektronickým vyplňováním na internetu.

Přes call centrum bude možné zároveň změnit termín druhé návštěvy sčítacího komisaře tak, aby Vám více vyhovoval (v případě, že Vás komisař poprvé nezastihl doma v

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Křest je velký Boží dar - pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k Roku křtu 2011

Milé sestry, milí bratří, milé děti,

je tomu rok, co jste vyslechli společný pastýřský list biskupů naší země, kterým byla vyhlášena tříletá příprava na jubilejní rok 2013, kdy si budeme připomínat jedenáctisté padesáté výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na území, kde žijeme.

Celou dobu přípravy nás má provázet pozornost k Písmu, abychom objevovali poklady
v něm ukryté. To je cílem i biblického pastoračního programu Vezmi a čti, který už přináší dobré ovoce. Mimo tento program bude každý rok nebo jeho část věnována základním, tzv. iniciačním svátostem. Jedná se o křest, biřmování a eucharistii. Prožívání letošní postní doby je zaměřené na svátost křtu a přípravu obnovy křestního vyznání o velikonoční

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News