Jdi na obsah Jdi na menu

News

Příspěvky

Šest let pontifikátu Benedikta XVI.

 V úterý 19. dubna uplynulo už benediktxvi-zvoleni.jpgšest let od zahájení pontifikátu papeže Benedikta XVI. Jedním z prvních gratulantů byl italský prezident Giorgio Napolitano, který ve svém poselství mimo jiné poděkoval za papežova slova k Italům při příležitosti oslav národní jednoty.

Benedikt XVI. v uplynulém roce svého pontifikátu vykonal apoštolské cesty do Portugalska, na Kypr, do Velké Británie a do Španělska. Ve Vatikánu se 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Vydejte se do Žďáru na tradiční pašijovou hru

Více než 240 amatérských herců ztvární pro několik tisíc diváků pašijovou hru, tentokrát s názvem Co se stalo s Ježíšem? Představení začíná v úterý 19. 4. ve 20 hodin v dětském areálu sídliště Libušín ve Žďáře nad Sázavou.

Na představení můžete jet s ostatními poutníky autobusem z Třebíče. Ten odjíždí v 17.30 hod. z parkoviště za zimním stadionem. Po domluvě může zastavit i v okolních obcích. Předpokládaná cena dopravy je

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Prahou prošel Pochod pro život modlící se za zastavení zabíjení dětí před narozením

pro-life.jpgV sobotu 26. března prošlo centrem Prahy přes 2 tisíce lidí, kteří protestovali proti legálnímu zabíjení dětí před narozením a modlili se za zraněné rodiče a za obrácení české společnosti lhostejné k utrpení druhých. Také tento již XI. ročník organizovaný Hnutím Pro život ČR byl zakončen tradičně před sochou sv. Václava.

"Byl to klidný a pokojný protest, kterým chceme poukázat na to, že denně je umělým potratem zabito téměř 70

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Postní program a tábory ve Starči a v Heralticích

deti-kostel.jpgPostní program na faře ve Starči bude 8. - 10. 4. 2011. Začátek je v pátek v 19 hod., ukončení v neděli po Mši sv. asi v 10.15 hod. Cena 250 Kč. Věk 11 - 15 let.

Tábor pro mladší děti (6 - 11 let) se uskuteční na faře ve Starči 10. - 15. 7. 2011, cena 750 Kč.

Tábor pro starší děti 11 - 15 let se uskuteční na faře v Heralticích 14. - 19. 8. 2011, cena 650 Kč.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Na věčnost odešla Božena Nováková

V sobotu 12. 3. odešla na věčnost ve věku 85 let Božena Nováková, maminka jáhna jejkovské farnosti pana Karla Nováka. Pohřební Mše sv. začíná v třebíčské bazilice v sobotu 19. 3. v 11.00 hodin.

R. I. P.!

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Informace pro účastníky Světových dnů mládeže Madrid 2011

sdm125x125.jpg

Sekce pro mládež České biskupské konference bude připravovat účast jednotlivých poutníků českých a moravských diecézí na Světových dnech mládeže (World Youth Day - WYD) 2011 v Madridu.

 
Nedílnou součástí Světových dní mládeže jsou „Dny v diecézích".
 
„Dny v diecézích" se budou konat v různých španělských diecézích od 11. do 15.8.2011.
 
Program Světových dní mládeže bude od 16. do 21.srpna 2011 v Madridu
 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Prefekt pro bohoslužbu: ne všechno, co vypadalo jako pokrok, skutečně bylo pokrokem

Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kard. Cañizares Llovera řekl v rozhovoru pro španělský katolický týdeník Vida Nueva, jehož část otisklo také italské vydání deníku Osservatore Romano, že je zapotřebí „navrátit pravý význam liturgii a obnovit v církvi jejího ducha“. Podle španělského kardinála nadešel čas ptát se, co se stalo s liturgií po Druhém vatikánském koncilu. Odpověď – podle něho – vyžaduje upřímnost a pokoru. Co se například stalo s výzvou koncilu, aby liturgie byla vrcholem křesťanského života? Byly pokoncilní změny skutečnou odpovědí na požadavky koncilu? Tyto otázky, poznamenává kard. Cañizares, nejsou zdaleka

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Nový královéhradecký biskup P. Jan Vokál bude vysvěcen 7. 5. v Římě; diecézi převezme 14. 5.

Novým královéhradeckým biskupem se stal dvaapadesátiletý P. Jan Vokál, který byl od roku 1991 církevním hodnostářem ve Vatikánu. Do úřadu ho dnes jmenoval papež Benedikt XVI. Po loňském odchodu Dominika Duky na místo pražského arcibiskupa byla královéhradecká diecéze téměř jedenáct měsíců bez biskupa, jako administrátor ji vedl mons. Josef Kajnek. Intronizace neboli slavnostní uvedení biskupa Vokála do služby proběhne v katedrále svatého Ducha 14. května. P. Jan Vokál pravděpodobně přijme biskupské svěcení v Říme, zřejmě po

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Pozor na falešné sčítací komisaře. Veškeré informace dostanete na bezplatné tel. lince 800 87 97 02

Po deseti letech opět přichází sčítání lidu. Jeho organizátoři se zdají být dobře připraveni.

Bezplatná linka sčítání lidu 800 87 97 02 bude od 9. 3. v provozu. Volat můžete každý den (včetně víkendů) až do 20. dubna vždy od 8 do 22 hod.

Operátoři Vám poradí se všemi otázkami, které se týkají sčítání lidu, od vyplňování formulářů, přes ověření pravosti sčítacího komisaře až po radu, co udělat, když někomu snědl vyplněné formuláře třeba pes či když si někdo nebude jistý s elektronickým vyplňováním na internetu.

Přes call centrum bude možné zároveň změnit termín druhé návštěvy sčítacího komisaře tak, aby Vám více vyhovoval (v případě, že Vás komisař poprvé nezastihl doma v

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Křest je velký Boží dar - pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k Roku křtu 2011

Milé sestry, milí bratří, milé děti,

je tomu rok, co jste vyslechli společný pastýřský list biskupů naší země, kterým byla vyhlášena tříletá příprava na jubilejní rok 2013, kdy si budeme připomínat jedenáctisté padesáté výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na území, kde žijeme.

Celou dobu přípravy nás má provázet pozornost k Písmu, abychom objevovali poklady
v něm ukryté. To je cílem i biblického pastoračního programu Vezmi a čti, který už přináší dobré ovoce. Mimo tento program bude každý rok nebo jeho část věnována základním, tzv. iniciačním svátostem. Jedná se o křest, biřmování a eucharistii. Prožívání letošní postní doby je zaměřené na svátost křtu a přípravu obnovy křestního vyznání o velikonoční

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Ze sta lidí zavražděných kvůli víře je 75 křesťanů

Na fóru Rady pro lidská práva OSN to připomněl vatikánský představitel, arcibiskup Silvano Tomasi. Jak řekl, v řadě oblastí světa stále častěji dochází k útokům na představitele minoritních náboženských komunit a jejich místa kultu. Tak je jim v praxi upírána náboženská svoboda, kterou obvykle garantuje právo, uvedl pozorovatel Svatého stolce. Vatikánský diplomat připomněl také povinnosti OSN v té věci. Navrhl, aby se na úrovni Spojených národů přistoupilo k novým krokům směrem k faktickému respektu tohoto základního práva člověka

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Děti a prázdniny

V době jarních prázdnin (21. 2. - 25. 2.) se uskuteční program pro děti ve věku 5 - 11 let. Budeme putovat po Třebíči, uděláme si výlet do okolí a budeme tvořit s fantazií. Podrobnosti upřesní Ing. Štěpničková na začátku programu (záležet bude i na počasí).

Děti budou mít v těchto dnech sraz v 9.00 hod. před zadním vchodem do kostela (u zimního stadionu) nebo v 8.45 hod. s pí katechetkou Jurkovou u baziliky (a pak s ní přejdou na místo programu).

Příprava na 1. sv. přijímání probíhá každý pátek v sacristii vždy v 16.45 hod.

POZOR: vchod je vždy pouze od zimního stadionu!

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Zahájení roku svaté Anežky České

ObrazekLetos si připomeneme 800. let od narození sv. Anežky České. Oficiální zahájení proběhne 2. 3. 2011 při mši svaté od 18.00 hodin v kostele sv. Františka z Assisi u Karlova mostu. Oslavy vyvrcholí výstavou o sv. Anežce, která bude v Anežském klášteře otevřena v pátek 25. listopadu letošního roku. Anežka Přemyslovna 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Pohyby na účtu ŘKF Horní Újezd

Již několik štědrých dárců zareagovalo na novoroční prosbu duchovního správce P. Vlastimila a pomohli farnosti Horní Újezd svým darem. Vzhledem k tomu, že mnozí si přejí zůstat v anonymitě,

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Na věčnost odešel P. ThDr. Josef Pacal

p-j-pacal.jpgV roce 1990 byl jmenován soudním vikářem Diecézního církevního soudu, v roce 1991 navíc dočasně spravoval farnost Újezd u Brna. V listopadu 1994 byl jmenován II. kanovníkem a v roce 2002 pak I. kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.
Od roku 2005 žil ve Znojmě, kde vypomáhal ve farnosti u sv. Mikuláše a u sester Nejsvětějšího Spasitele.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Farnost Horní Újezd volá o pomoc

16092010369-25.jpgV letech 2009 a 2010 jsme museli na budově fary provést náročnou opravu střechy. Do fary již zatékalo a krov hrozil zřícením.

Velkou měrou přispěli štědří dárci a za to jim patří velký dík.

Farnost však musela sáhnout hluboko do své kapsy a investovat veškeré své prostředky.

Nyní se ocitla zcela bez peněz a tak již nezbývá ani na nejnutnější výdaje jako např. platby za elektřinu.
 
Proto Vás všechny jménem újezdské farnosti i jménem svým prosím o Vaši velkorysou pomoc. Přispět můžete jakoukoli částkou při každé nedělní sbírce v kostele nebo převodem libovolné částky na náš farní účet 160 631 565/0300, vedený u Poštovní spořitelny.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Reformátor liturgie je jejím strážcem, ne pánem

„Dost bylo liturgických experimentů, chrám je místem ticha a modlitby.“ Tak nadepsalo sváteční vydání italského deníku Il Giornale rozhovor s prefektem Kongregace pro liturgii a svátosti. Kardinál Antonio Cañizares Llovera v něm prozrazuje, že Benedikt XVI. svěřil jeho úřadu obnovu liturgie ve shodě s učením II. vatikánského koncilu a zároveň v harmonii s liturgickou tradicí Církve

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Boží věci kéž mají vždy přednost!

Pastýři, poté co vyslechli andělovo poselství, řekli si mezi sebou: „Pojďme tedy do Betléma… a vydali se tam“ (Lk 2,15). „Pospíchali“, říká doslova řecký text. To co jim bylo oznámeno bylo tak důležité, že museli jít okamžitě. Změnilo to svět. Narodil se Spasitel. Očekávaný Syn Boží přišel na svět v jejich městě. Co mohlo být důležitější? Zajisté je hnala také zvědavost, ale především vzrušení z toho, že právě jim, nepatrným a zdánlivě bezvýznamným lidem, bylo oznámeno něco tak obrovského.

Přeji Vám všem, aby se ani ve vašem běžném životě neměly věci jinak. Kéž za nejdůležitější vždy považujete věci Boží.

V seznamu priorit ať je Bůh vždy na prvním místě! Tak budou milostiplné a požehnané nejen tyto Vánoce, ale

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Sbírka zdravotnického materiálu ze starších autolékárniček

Oblastní charita Hodonín vyhlásila sbírku zdravotnického materiálu ze starších autolékárniček (jde především o obvazový materiál, leukoplasti a obvazy). Materiál bude převezen do českých vesnic v rumunském Banátu, kde naše oblastní charita pomohla v zavedení pečovatelských služeb v pěti českých vesnicích.

Sbírka probíhá do 16. 1. 2011. Děkujeme za spolupráci.   

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Pozor! Hledají se příbuzní Antonína Kaliny (1902)

Pozor! Hledají se příbuzní (děti, vnuci, bratránci, sestřenice, synovci, neteře...) pana Antonína Kaliny, který pocházel z Třebíče. Datum jeho narození je 17. 2. 1902.

Pan Antonín pocházel z 11 sourozenců, jeho 2 sestry a 3 bratři byli kolem roku 1980 naživu.

Ještě je známo, že po válce bydlel v Třebíči, Úvoz 16, pak v Praze 3. Antonín Kalina byl ženatý.

Za druhé světové války byl pan Kalina deportován jako politický vězeň do koncentračního tábora. V Buchenwaldu, na Bloku 66 (KinderBlock 66), kde byl Antonín Kalina vězněn a kde  byl "Staršinou" či "Předákem". Díky jeho odvaze bylo zachráněno 1300 dětí

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News