Jdi na obsah Jdi na menu

News

Příspěvky

Vánoční florbalový turnaj ve čtvrtek 30. 12. v tělocvičně KG Třebíč

Farnost Třebíč - Jejkov zve všechny kamarády a kamarádky z farnosti Horní Újezd a ze všech farností v Třebíči i okolí na vánoční florbalový turnaj.

Hraje se ve čtvrtek 30. 12. 2010 v tělocvičně KG Třebíč (v areálu býv. kapucínského kláštera) dopoledne. Zájemci nechť si, prosím, vyberou svého kapitána, kterému budou sdělovány další informace. Pokud by s byl s výběrem kapitána jakýkoli problém, mohou se jednotliví hráči hlásit přímo v jejkovské farnosti a my jim se sestavením družstva pomůžeme.

Na hřišti bude vždy 1 gólman a 3 hráči. Ideální počet členů družstva je 1 gólman a 6 hráčů (kvůli střídání).

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Od adventu budou na Jejkově změny v pořadu bohoslužeb

Počínaje 1. adventní nedělí dojde v Třebíči - klášteře k drobným změnám v pořadu bohoslužeb: sobotní Mše sv. nebudou bývat v 16.30 hod, ale o půl hodiny dříve, tedy v 16.00 hod. Tak tomu bude po celé zimní období.

Další změnou bude pravidelná Mše sv. ve středu v 8.00 hodin. V tento den zatím bývala Mše sv. pouze v domovech důchodců. Počínaje 1. prosincem tedy bude také v 8.00 hod. ráno.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Na věčnost odešel probošt Stanislav Krátký

13. listopadu odešel na věčnost P. Stanislav Krátký, probošt Význačné kolegiátní kapituly při kostele svatého Václava v Mikulově, profesor teologie, vyhledávaný kazatel, za totality biskup skryté části mlčící církve a vzácný člověk, který stál u zrodu Radia Proglas a tak trochu i televize NOE.

Televize Noe odvysílá v sobotu 20. 11. 2010 od 10.00 hodin přímý přenos posledního rozloučení s P. Stanislavem Krátkým z kostela sv. Jana v Mikulově.

Stanislav Krátký se narodil v Zábrdovicích v chudé

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Děkovná pouť do Říma 9.-11. 11. 2010

V těchto dnech (26. – 28. 9. 2009) je to přesně rok, kdy nás poprvé navštívil papež Benedikt XVI. Jak je v církvi tradicí, jako projev vděčnosti vyhlašují biskupové Čech, Moravy a Slezska Národní pouť do Říma ve dnech 9. - 11. 11. 2010.

Program Svatého otce v České republice byl velmi bohatý a jeho návštěva měla široký dopad na naši společnost, jak o tom hovořil pražský arcibiskup a předseda ČBK Dominik Duka během plenárního zasedání ČBK na začátku letošního července na Velehradě.

“Jestliže celá evropská kultura byla hluboce formována křesťanským dědictvím, platí

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Kurz pro vedoucí ministrantů proběhne v Rudíkově u Třebíče ve dnech 15.-17. 10.

Kurz pro vedoucí ministrantů proběhne v Rudíkově u Třebíče ve dnech 15.-17. 10. 2010.
Pokud vedeš ve farnosti ministranty, tak neváhej a přijeď! Téma: Základy liturgiky. Přednáší:  R. D. Mgr. Václav Knotek 15. – 17. října 2010 v Rudíkově.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Jaký byl svátek Povýšení Svatého Kříže na Jejkově

ObrazekV úterý 14. září uplynuly již tři roky od chvíle, kdy vstoupil v platnost dokument Summorum pontificum, dovolující sloužit Mši svatou nejen podle misálu Pavla VI. z r. 1969, ale i podle misálu bl. Jana XXIII. z r. 1962. 

Pro naši farnost to byl zároveň historický okamžik, neboť zde byla poprvé

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | Fotografie: Svátek Povýšení Svatého Kříže

Poslední setkání v rámci letní přípravy snoubenců bude v úterý 21. 9.

Poslední setkání v rámci letošní letní předmanželské přípravy se uskuteční v úterý 21. 9. v 15.30 hod. na faře.

Přijít můžete z Otmarovy ul. i od stadionu. Vezměte s sebou, prosím, Osvědčení vystavené příslušnou matrikou a křestní list vystavený farním úřadem dle místa křtu (pokud tyto dokumenty již máte).

Pozor: žádný z těchto dokumentů nesmí být vystevn dříve, než 3 měsíce před svatbou.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Co je jinak při tzv. tridentské Mši svaté?

Od září 2007 se tedy na mnoha místech po celém světě opět slaví liturgie ve své starobylé formě. (Některé zdroje uvádí, že např. jen v USA počet těchto míst stoupl čtyřicetinásobně!) Od 14. září 2010 se s touto tradiční liturgií můžete setkat také v našich farnostech. Pokud to pro vás bude úplně první tzv. tridentská, neboli tradiční Mše sv., bude vás zřejmě zajímat, čím se liší od té nové, zavedené v roce 1970. Uveďme si alespoň některé nejdůležitější rozdíly

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Mše svatá na památku bl. Karla I. Habsburského 20. 10. 2010 v katedrále

Mše svatá na památku blahoslaveného Karla I. Habsburského (17. 8. 1887 – 1. 4. 1922) posledního rakouského císaře, českého krále a markraběte moravského se bude konat v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Vezmi a čti - 23. neděle v mezidobí

Ježíš netouží po početných zástupech obdivovatelů. Hledá učedníky, kteří jsou pro lásku k němu ochotní i ty nejkrásnější lidské vztahy postavit až na druhé místo. Mít Krista na prvním místě – je to pro mě jen věta, která mi nic neříká, nebo cíl, o který usiluji?
 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Chorál na týden zavítal do Újezda

ObrazekSvatomichalská gregoriánská schola z Brna, známá nejen v ČR, ale i za jejími hranicemi, zavítala na týden do Horního Újezda na své každoroční týdenní soustředění. Během tohoto soustředění také schola zpívala při bohoslužbách na více než deseti místech; např. v Třebíči, Horním Újezdě, Nové Říši, ale také v rakouském Gerasu a neplánovaně i při

 
Celý příspěvek

Vzniklo Studio Vox - křesťanské audionahrávky

V těchto dnech vzniklo Studio Vox - vydavatelství audionahrávek s křesťanskou tématikou. Práce lidí tvořících toto studio je známá mnohem déle než značka "Studio Vox". Jak sami uvádějí na svých internet. stránkách, "již v roce 2003 jsme vydali první CD Šťastné děti, které si mnoho dětí a rodičů oblíbilo. Postupně se vydávají a vydávat budou další díly i další díla. Tento "projekt", jak by se dnes řeklo, vznikl především díky inspiraci a podpoře Institutu svatého Josefa a několika štědrých jedinců, kterým není lhostejná neutěšená situace v katechezi dětí. Načítání knih je v současnosti celosvětový trend. Rádi bychom tedy poskytli Vám, drazí rodiče a prarodiče, vychovatelé a katecheti,  dílo, které si můžete s dětmi poslechnout třeba v autě na cestách, doma či jako oživení výuky katechismu
 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

POKORA, PŘÍBYTEK LÁSKY - zamyšlení pro 22. neděli v mezidobí

Byli jsme osloveni poselstvím Boží lásky prostřednictvím ponížení Syna. Protože pokora je příbytkem lásky, je zároveň základním rozlišujícím znamením a jedním ze základů autentického života křesťana. Svatý Augustin říká: „Když se mě zeptáte, co je v náboženství a v kázání Ježíše nejpodstatnější, odpovím vám: na prvním místě je pokora, na druhém pokora a na třetím také pokora“ (sv. Augustin, Epišt. 118, 22). V pokoře vtěleného Slova se ukázala hloubka Boží lásky k nám, ale také pravá cesta, která vede k plnosti této lásky.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Kudy a jak do kostela Proměnění Páně?

Na slavnostní večer 14. 9. 2010, na svátek Povýšení Svatého Kříže, se k nám chystá také několik poutníků z okolních farností, kteří se na nás obracejí s dotazem, jak nejlépe se dostat ke kostelu Proměnění Páně.

Třebíčí prochází železniční trať č. 240 Brno - Okříšky, Jihlava/České Budějovice. Nádraží se pak nachází doslova několik desítek metrů nad kostelem Proměnění Páně. Dolů ke kostelu seběhnete za 5 minut. Šlapat nahoru do prudkého kopce od kostela k nádraží zabere i zdatným sportovcům minut deset.

Pojedete-li autobusem, je cesta rovněž velmi jednoduchá: Z autobus. nádraží se dejte směrem centrum na hlavní, Karlovo nám. a jděte stále stejným směrem

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Na věčnost odešla Marie Křížová z Šebkovic

Otec veškerého milosrdenství povolal k sobě Marii Křížovou rozenou Peškovou, maminku P. Václava Kříže. Zemřela po krátké nemoci v předvečer Panny Marie Královny 21. srpna 2010 posilněna svátostmi nemocných ve věku 85 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v sobotu 28. srpna 2010 v 9.30 hodin z domu smutku a v 10.00 hodin u chrámu sv. Maří Magdalény v Šebkovicích. Po mši svaté bude uložena k dočasnému odpočinku do rodinného hrobu. Jménem pozůstalých: syn P. Václav O. Praem.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Pozor na podvodníky! Tzv. Fond dětí Matky Terezy opět řádí!

ObrazekV těchto dnech mnozí z vás opět přicházejí s tím, že z "Fondu dětí Matky Terezy" obdrželi dpis, v němž jsou vyzýváni k podpoře tohoto "fondu". Adresa odesílatele bývá Na Pankráci 1062/58 Praha.

Tyto dopisy nejsou nikým podepsány, nebo je  uvedeno jméno "sestra Myrna",  která ale na stránkách tohoto "fondu" vystupuje jako "mezinárodní poradkyně".

Tam je také její údajná fotografie v oděvu připomínajícím řeholní šat, nikde však není uvedeno, kterého řádu je členkou. Takovou informaci nemá k dispozici ani ČBK, ani Misionářky Lásky, známější pod lidovým názvem

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Pozvěte své přátele a známé na demostraci 1. 9. v 17 hod.!

Blíží se začátek školního roku a jak jistě víte, škola je dnes válečným územím, kde se bojuje o duše našich dětí. V průběhu několika posledních let, a zvláště pak za působení zeleného minstra Lišky, vzniklo několik metodických příruček se společným jmenovatelem - zničit u dětí poslední zbytky přirozené cudnosti a studu, zpochybnit normativní povahu rodiny a účinně podkopat přednostní autoritu rodičů ve výchově dětí.

Výbor na obranu rodičovských práv (VORP), o jehož působení a prvním dílčím úspěchu se můžete dočíst zde, se staví proti těmto destruktivním pokusům. Na jeho

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Pondělní velká brigáda v Horním Újezdě. Prosím, přijďte pomoci!

Před rokem započala generální oprava střechy na faře. Do zimy byla dokončena první etapa. Nyní je třeba provést druhou - závěrečnou. V pondělí 23. 8. budeme pokládat novou krytinu a bude potřeba větší množství brigádníků na podávání křidlic. Prosím, přijďte pomoci alespoň na chvíli. Práce není těžká, jen je potřeba řetěz mnoha rukou.

Zároveň prosím, abyste s sebou vzali také někoho ze svých přátel a známých. Moc to potřebujeme. Čím více nás bude, tím lépe nám práce půjde od ruky.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Mše svaté s gregoriánským chorálem 22. - 29. 8.

ObrazekBohoslužby doprovází zpěvem SVATOMICHALSKÁ GREGORIÁNSKÁ SCHOLA (Brno)

neděle 22. 8.   
10:30 Moravské Budějovice, kostel sv. Jiljí

úterý 24. 8.   
18:00 Třebíč - Jejkov, kostel Proměnění Páně

středa 25. 8.   
19:00 Lipník u Hrotovic, kostel sv. Jana Křtitele

čtvrtek 26. 8.   
18:00 Horní Újezd u Třebíče, kostel sv. Petra a Pavla

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Je nutné dodržovat identitu katolických škol

"Zkoušce času odolají pouze ty katolické univerzity, které si uchovají svoji identitu", řekl kard. ObrazekZenon Grocholewski americké agentuře CNA. Příležitostí k rozhovoru bylo 20. výročí apoštolské konstituce Jana Pavla II. Ex corde ecclesiae. Papež v ní roku 1990 nastínil charakter a úkoly církevních škol.

Prefekt Kongregace pro katolickou výchovu přiznal, že k němu však stále přicházejí oprávněné stížnosti na zpronevěru katolické identity církevních škol. Podle jeho přesvědčení takové školy ztrácejí svůj smysl i schopnost vést kulturní dialog. Nazývat takové školy katolickými je lež a přetvářka, řekl kardinál

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News