Jdi na obsah Jdi na menu

News

Příspěvky

Reformátor liturgie je jejím strážcem, ne pánem

„Dost bylo liturgických experimentů, chrám je místem ticha a modlitby.“ Tak nadepsalo sváteční vydání italského deníku Il Giornale rozhovor s prefektem Kongregace pro liturgii a svátosti. Kardinál Antonio Cañizares Llovera v něm prozrazuje, že Benedikt XVI. svěřil jeho úřadu obnovu liturgie ve shodě s učením II. vatikánského koncilu a zároveň v harmonii s liturgickou tradicí Církve

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Boží věci kéž mají vždy přednost!

Pastýři, poté co vyslechli andělovo poselství, řekli si mezi sebou: „Pojďme tedy do Betléma… a vydali se tam“ (Lk 2,15). „Pospíchali“, říká doslova řecký text. To co jim bylo oznámeno bylo tak důležité, že museli jít okamžitě. Změnilo to svět. Narodil se Spasitel. Očekávaný Syn Boží přišel na svět v jejich městě. Co mohlo být důležitější? Zajisté je hnala také zvědavost, ale především vzrušení z toho, že právě jim, nepatrným a zdánlivě bezvýznamným lidem, bylo oznámeno něco tak obrovského.

Přeji Vám všem, aby se ani ve vašem běžném životě neměly věci jinak. Kéž za nejdůležitější vždy považujete věci Boží.

V seznamu priorit ať je Bůh vždy na prvním místě! Tak budou milostiplné a požehnané nejen tyto Vánoce, ale

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Sbírka zdravotnického materiálu ze starších autolékárniček

Oblastní charita Hodonín vyhlásila sbírku zdravotnického materiálu ze starších autolékárniček (jde především o obvazový materiál, leukoplasti a obvazy). Materiál bude převezen do českých vesnic v rumunském Banátu, kde naše oblastní charita pomohla v zavedení pečovatelských služeb v pěti českých vesnicích.

Sbírka probíhá do 16. 1. 2011. Děkujeme za spolupráci.   

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Pozor! Hledají se příbuzní Antonína Kaliny (1902)

Pozor! Hledají se příbuzní (děti, vnuci, bratránci, sestřenice, synovci, neteře...) pana Antonína Kaliny, který pocházel z Třebíče. Datum jeho narození je 17. 2. 1902.

Pan Antonín pocházel z 11 sourozenců, jeho 2 sestry a 3 bratři byli kolem roku 1980 naživu.

Ještě je známo, že po válce bydlel v Třebíči, Úvoz 16, pak v Praze 3. Antonín Kalina byl ženatý.

Za druhé světové války byl pan Kalina deportován jako politický vězeň do koncentračního tábora. V Buchenwaldu, na Bloku 66 (KinderBlock 66), kde byl Antonín Kalina vězněn a kde  byl "Staršinou" či "Předákem". Díky jeho odvaze bylo zachráněno 1300 dětí

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Vánoční florbalový turnaj ve čtvrtek 30. 12. v tělocvičně KG Třebíč

Farnost Třebíč - Jejkov zve všechny kamarády a kamarádky z farnosti Horní Újezd a ze všech farností v Třebíči i okolí na vánoční florbalový turnaj.

Hraje se ve čtvrtek 30. 12. 2010 v tělocvičně KG Třebíč (v areálu býv. kapucínského kláštera) dopoledne. Zájemci nechť si, prosím, vyberou svého kapitána, kterému budou sdělovány další informace. Pokud by s byl s výběrem kapitána jakýkoli problém, mohou se jednotliví hráči hlásit přímo v jejkovské farnosti a my jim se sestavením družstva pomůžeme.

Na hřišti bude vždy 1 gólman a 3 hráči. Ideální počet členů družstva je 1 gólman a 6 hráčů (kvůli střídání).

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Od adventu budou na Jejkově změny v pořadu bohoslužeb

Počínaje 1. adventní nedělí dojde v Třebíči - klášteře k drobným změnám v pořadu bohoslužeb: sobotní Mše sv. nebudou bývat v 16.30 hod, ale o půl hodiny dříve, tedy v 16.00 hod. Tak tomu bude po celé zimní období.

Další změnou bude pravidelná Mše sv. ve středu v 8.00 hodin. V tento den zatím bývala Mše sv. pouze v domovech důchodců. Počínaje 1. prosincem tedy bude také v 8.00 hod. ráno.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Na věčnost odešel probošt Stanislav Krátký

13. listopadu odešel na věčnost P. Stanislav Krátký, probošt Význačné kolegiátní kapituly při kostele svatého Václava v Mikulově, profesor teologie, vyhledávaný kazatel, za totality biskup skryté části mlčící církve a vzácný člověk, který stál u zrodu Radia Proglas a tak trochu i televize NOE.

Televize Noe odvysílá v sobotu 20. 11. 2010 od 10.00 hodin přímý přenos posledního rozloučení s P. Stanislavem Krátkým z kostela sv. Jana v Mikulově.

Stanislav Krátký se narodil v Zábrdovicích v chudé

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Děkovná pouť do Říma 9.-11. 11. 2010

V těchto dnech (26. – 28. 9. 2009) je to přesně rok, kdy nás poprvé navštívil papež Benedikt XVI. Jak je v církvi tradicí, jako projev vděčnosti vyhlašují biskupové Čech, Moravy a Slezska Národní pouť do Říma ve dnech 9. - 11. 11. 2010.

Program Svatého otce v České republice byl velmi bohatý a jeho návštěva měla široký dopad na naši společnost, jak o tom hovořil pražský arcibiskup a předseda ČBK Dominik Duka během plenárního zasedání ČBK na začátku letošního července na Velehradě.

“Jestliže celá evropská kultura byla hluboce formována křesťanským dědictvím, platí

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Kurz pro vedoucí ministrantů proběhne v Rudíkově u Třebíče ve dnech 15.-17. 10.

Kurz pro vedoucí ministrantů proběhne v Rudíkově u Třebíče ve dnech 15.-17. 10. 2010.
Pokud vedeš ve farnosti ministranty, tak neváhej a přijeď! Téma: Základy liturgiky. Přednáší:  R. D. Mgr. Václav Knotek 15. – 17. října 2010 v Rudíkově.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Jaký byl svátek Povýšení Svatého Kříže na Jejkově

ObrazekV úterý 14. září uplynuly již tři roky od chvíle, kdy vstoupil v platnost dokument Summorum pontificum, dovolující sloužit Mši svatou nejen podle misálu Pavla VI. z r. 1969, ale i podle misálu bl. Jana XXIII. z r. 1962. 

Pro naši farnost to byl zároveň historický okamžik, neboť zde byla poprvé

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | Fotografie: Svátek Povýšení Svatého Kříže

Poslední setkání v rámci letní přípravy snoubenců bude v úterý 21. 9.

Poslední setkání v rámci letošní letní předmanželské přípravy se uskuteční v úterý 21. 9. v 15.30 hod. na faře.

Přijít můžete z Otmarovy ul. i od stadionu. Vezměte s sebou, prosím, Osvědčení vystavené příslušnou matrikou a křestní list vystavený farním úřadem dle místa křtu (pokud tyto dokumenty již máte).

Pozor: žádný z těchto dokumentů nesmí být vystevn dříve, než 3 měsíce před svatbou.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Co je jinak při tzv. tridentské Mši svaté?

Od září 2007 se tedy na mnoha místech po celém světě opět slaví liturgie ve své starobylé formě. (Některé zdroje uvádí, že např. jen v USA počet těchto míst stoupl čtyřicetinásobně!) Od 14. září 2010 se s touto tradiční liturgií můžete setkat také v našich farnostech. Pokud to pro vás bude úplně první tzv. tridentská, neboli tradiční Mše sv., bude vás zřejmě zajímat, čím se liší od té nové, zavedené v roce 1970. Uveďme si alespoň některé nejdůležitější rozdíly

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Mše svatá na památku bl. Karla I. Habsburského 20. 10. 2010 v katedrále

Mše svatá na památku blahoslaveného Karla I. Habsburského (17. 8. 1887 – 1. 4. 1922) posledního rakouského císaře, českého krále a markraběte moravského se bude konat v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Vezmi a čti - 23. neděle v mezidobí

Ježíš netouží po početných zástupech obdivovatelů. Hledá učedníky, kteří jsou pro lásku k němu ochotní i ty nejkrásnější lidské vztahy postavit až na druhé místo. Mít Krista na prvním místě – je to pro mě jen věta, která mi nic neříká, nebo cíl, o který usiluji?
 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Chorál na týden zavítal do Újezda

ObrazekSvatomichalská gregoriánská schola z Brna, známá nejen v ČR, ale i za jejími hranicemi, zavítala na týden do Horního Újezda na své každoroční týdenní soustředění. Během tohoto soustředění také schola zpívala při bohoslužbách na více než deseti místech; např. v Třebíči, Horním Újezdě, Nové Říši, ale také v rakouském Gerasu a neplánovaně i při

 
Celý příspěvek

Vzniklo Studio Vox - křesťanské audionahrávky

V těchto dnech vzniklo Studio Vox - vydavatelství audionahrávek s křesťanskou tématikou. Práce lidí tvořících toto studio je známá mnohem déle než značka "Studio Vox". Jak sami uvádějí na svých internet. stránkách, "již v roce 2003 jsme vydali první CD Šťastné děti, které si mnoho dětí a rodičů oblíbilo. Postupně se vydávají a vydávat budou další díly i další díla. Tento "projekt", jak by se dnes řeklo, vznikl především díky inspiraci a podpoře Institutu svatého Josefa a několika štědrých jedinců, kterým není lhostejná neutěšená situace v katechezi dětí. Načítání knih je v současnosti celosvětový trend. Rádi bychom tedy poskytli Vám, drazí rodiče a prarodiče, vychovatelé a katecheti,  dílo, které si můžete s dětmi poslechnout třeba v autě na cestách, doma či jako oživení výuky katechismu
 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

POKORA, PŘÍBYTEK LÁSKY - zamyšlení pro 22. neděli v mezidobí

Byli jsme osloveni poselstvím Boží lásky prostřednictvím ponížení Syna. Protože pokora je příbytkem lásky, je zároveň základním rozlišujícím znamením a jedním ze základů autentického života křesťana. Svatý Augustin říká: „Když se mě zeptáte, co je v náboženství a v kázání Ježíše nejpodstatnější, odpovím vám: na prvním místě je pokora, na druhém pokora a na třetím také pokora“ (sv. Augustin, Epišt. 118, 22). V pokoře vtěleného Slova se ukázala hloubka Boží lásky k nám, ale také pravá cesta, která vede k plnosti této lásky.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Kudy a jak do kostela Proměnění Páně?

Na slavnostní večer 14. 9. 2010, na svátek Povýšení Svatého Kříže, se k nám chystá také několik poutníků z okolních farností, kteří se na nás obracejí s dotazem, jak nejlépe se dostat ke kostelu Proměnění Páně.

Třebíčí prochází železniční trať č. 240 Brno - Okříšky, Jihlava/České Budějovice. Nádraží se pak nachází doslova několik desítek metrů nad kostelem Proměnění Páně. Dolů ke kostelu seběhnete za 5 minut. Šlapat nahoru do prudkého kopce od kostela k nádraží zabere i zdatným sportovcům minut deset.

Pojedete-li autobusem, je cesta rovněž velmi jednoduchá: Z autobus. nádraží se dejte směrem centrum na hlavní, Karlovo nám. a jděte stále stejným směrem

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Na věčnost odešla Marie Křížová z Šebkovic

Otec veškerého milosrdenství povolal k sobě Marii Křížovou rozenou Peškovou, maminku P. Václava Kříže. Zemřela po krátké nemoci v předvečer Panny Marie Královny 21. srpna 2010 posilněna svátostmi nemocných ve věku 85 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v sobotu 28. srpna 2010 v 9.30 hodin z domu smutku a v 10.00 hodin u chrámu sv. Maří Magdalény v Šebkovicích. Po mši svaté bude uložena k dočasnému odpočinku do rodinného hrobu. Jménem pozůstalých: syn P. Václav O. Praem.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Pozor na podvodníky! Tzv. Fond dětí Matky Terezy opět řádí!

ObrazekV těchto dnech mnozí z vás opět přicházejí s tím, že z "Fondu dětí Matky Terezy" obdrželi dpis, v němž jsou vyzýváni k podpoře tohoto "fondu". Adresa odesílatele bývá Na Pankráci 1062/58 Praha.

Tyto dopisy nejsou nikým podepsány, nebo je  uvedeno jméno "sestra Myrna",  která ale na stránkách tohoto "fondu" vystupuje jako "mezinárodní poradkyně".

Tam je také její údajná fotografie v oděvu připomínajícím řeholní šat, nikde však není uvedeno, kterého řádu je členkou. Takovou informaci nemá k dispozici ani ČBK, ani Misionářky Lásky, známější pod lidovým názvem

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News