Jdi na obsah Jdi na menu

News

Příspěvky

Co je jinak při tzv. tridentské Mši svaté?

Od září 2007 se tedy na mnoha místech po celém světě opět slaví liturgie ve své starobylé formě. (Některé zdroje uvádí, že např. jen v USA počet těchto míst stoupl čtyřicetinásobně!) Od 14. září 2010 se s touto tradiční liturgií můžete setkat také v našich farnostech. Pokud to pro vás bude úplně první tzv. tridentská, neboli tradiční Mše sv., bude vás zřejmě zajímat, čím se liší od té nové, zavedené v roce 1970. Uveďme si alespoň některé nejdůležitější rozdíly

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Mše svatá na památku bl. Karla I. Habsburského 20. 10. 2010 v katedrále

Mše svatá na památku blahoslaveného Karla I. Habsburského (17. 8. 1887 – 1. 4. 1922) posledního rakouského císaře, českého krále a markraběte moravského se bude konat v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Vezmi a čti - 23. neděle v mezidobí

Ježíš netouží po početných zástupech obdivovatelů. Hledá učedníky, kteří jsou pro lásku k němu ochotní i ty nejkrásnější lidské vztahy postavit až na druhé místo. Mít Krista na prvním místě – je to pro mě jen věta, která mi nic neříká, nebo cíl, o který usiluji?
 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Chorál na týden zavítal do Újezda

ObrazekSvatomichalská gregoriánská schola z Brna, známá nejen v ČR, ale i za jejími hranicemi, zavítala na týden do Horního Újezda na své každoroční týdenní soustředění. Během tohoto soustředění také schola zpívala při bohoslužbách na více než deseti místech; např. v Třebíči, Horním Újezdě, Nové Říši, ale také v rakouském Gerasu a neplánovaně i při

 
Celý příspěvek

Vzniklo Studio Vox - křesťanské audionahrávky

V těchto dnech vzniklo Studio Vox - vydavatelství audionahrávek s křesťanskou tématikou. Práce lidí tvořících toto studio je známá mnohem déle než značka "Studio Vox". Jak sami uvádějí na svých internet. stránkách, "již v roce 2003 jsme vydali první CD Šťastné děti, které si mnoho dětí a rodičů oblíbilo. Postupně se vydávají a vydávat budou další díly i další díla. Tento "projekt", jak by se dnes řeklo, vznikl především díky inspiraci a podpoře Institutu svatého Josefa a několika štědrých jedinců, kterým není lhostejná neutěšená situace v katechezi dětí. Načítání knih je v současnosti celosvětový trend. Rádi bychom tedy poskytli Vám, drazí rodiče a prarodiče, vychovatelé a katecheti,  dílo, které si můžete s dětmi poslechnout třeba v autě na cestách, doma či jako oživení výuky katechismu
 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

POKORA, PŘÍBYTEK LÁSKY - zamyšlení pro 22. neděli v mezidobí

Byli jsme osloveni poselstvím Boží lásky prostřednictvím ponížení Syna. Protože pokora je příbytkem lásky, je zároveň základním rozlišujícím znamením a jedním ze základů autentického života křesťana. Svatý Augustin říká: „Když se mě zeptáte, co je v náboženství a v kázání Ježíše nejpodstatnější, odpovím vám: na prvním místě je pokora, na druhém pokora a na třetím také pokora“ (sv. Augustin, Epišt. 118, 22). V pokoře vtěleného Slova se ukázala hloubka Boží lásky k nám, ale také pravá cesta, která vede k plnosti této lásky.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Kudy a jak do kostela Proměnění Páně?

Na slavnostní večer 14. 9. 2010, na svátek Povýšení Svatého Kříže, se k nám chystá také několik poutníků z okolních farností, kteří se na nás obracejí s dotazem, jak nejlépe se dostat ke kostelu Proměnění Páně.

Třebíčí prochází železniční trať č. 240 Brno - Okříšky, Jihlava/České Budějovice. Nádraží se pak nachází doslova několik desítek metrů nad kostelem Proměnění Páně. Dolů ke kostelu seběhnete za 5 minut. Šlapat nahoru do prudkého kopce od kostela k nádraží zabere i zdatným sportovcům minut deset.

Pojedete-li autobusem, je cesta rovněž velmi jednoduchá: Z autobus. nádraží se dejte směrem centrum na hlavní, Karlovo nám. a jděte stále stejným směrem

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Na věčnost odešla Marie Křížová z Šebkovic

Otec veškerého milosrdenství povolal k sobě Marii Křížovou rozenou Peškovou, maminku P. Václava Kříže. Zemřela po krátké nemoci v předvečer Panny Marie Královny 21. srpna 2010 posilněna svátostmi nemocných ve věku 85 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v sobotu 28. srpna 2010 v 9.30 hodin z domu smutku a v 10.00 hodin u chrámu sv. Maří Magdalény v Šebkovicích. Po mši svaté bude uložena k dočasnému odpočinku do rodinného hrobu. Jménem pozůstalých: syn P. Václav O. Praem.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Pozor na podvodníky! Tzv. Fond dětí Matky Terezy opět řádí!

ObrazekV těchto dnech mnozí z vás opět přicházejí s tím, že z "Fondu dětí Matky Terezy" obdrželi dpis, v němž jsou vyzýváni k podpoře tohoto "fondu". Adresa odesílatele bývá Na Pankráci 1062/58 Praha.

Tyto dopisy nejsou nikým podepsány, nebo je  uvedeno jméno "sestra Myrna",  která ale na stránkách tohoto "fondu" vystupuje jako "mezinárodní poradkyně".

Tam je také její údajná fotografie v oděvu připomínajícím řeholní šat, nikde však není uvedeno, kterého řádu je členkou. Takovou informaci nemá k dispozici ani ČBK, ani Misionářky Lásky, známější pod lidovým názvem

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Pozvěte své přátele a známé na demostraci 1. 9. v 17 hod.!

Blíží se začátek školního roku a jak jistě víte, škola je dnes válečným územím, kde se bojuje o duše našich dětí. V průběhu několika posledních let, a zvláště pak za působení zeleného minstra Lišky, vzniklo několik metodických příruček se společným jmenovatelem - zničit u dětí poslední zbytky přirozené cudnosti a studu, zpochybnit normativní povahu rodiny a účinně podkopat přednostní autoritu rodičů ve výchově dětí.

Výbor na obranu rodičovských práv (VORP), o jehož působení a prvním dílčím úspěchu se můžete dočíst zde, se staví proti těmto destruktivním pokusům. Na jeho

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Pondělní velká brigáda v Horním Újezdě. Prosím, přijďte pomoci!

Před rokem započala generální oprava střechy na faře. Do zimy byla dokončena první etapa. Nyní je třeba provést druhou - závěrečnou. V pondělí 23. 8. budeme pokládat novou krytinu a bude potřeba větší množství brigádníků na podávání křidlic. Prosím, přijďte pomoci alespoň na chvíli. Práce není těžká, jen je potřeba řetěz mnoha rukou.

Zároveň prosím, abyste s sebou vzali také někoho ze svých přátel a známých. Moc to potřebujeme. Čím více nás bude, tím lépe nám práce půjde od ruky.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Mše svaté s gregoriánským chorálem 22. - 29. 8.

ObrazekBohoslužby doprovází zpěvem SVATOMICHALSKÁ GREGORIÁNSKÁ SCHOLA (Brno)

neděle 22. 8.   
10:30 Moravské Budějovice, kostel sv. Jiljí

úterý 24. 8.   
18:00 Třebíč - Jejkov, kostel Proměnění Páně

středa 25. 8.   
19:00 Lipník u Hrotovic, kostel sv. Jana Křtitele

čtvrtek 26. 8.   
18:00 Horní Újezd u Třebíče, kostel sv. Petra a Pavla

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Je nutné dodržovat identitu katolických škol

"Zkoušce času odolají pouze ty katolické univerzity, které si uchovají svoji identitu", řekl kard. ObrazekZenon Grocholewski americké agentuře CNA. Příležitostí k rozhovoru bylo 20. výročí apoštolské konstituce Jana Pavla II. Ex corde ecclesiae. Papež v ní roku 1990 nastínil charakter a úkoly církevních škol.

Prefekt Kongregace pro katolickou výchovu přiznal, že k němu však stále přicházejí oprávněné stížnosti na zpronevěru katolické identity církevních škol. Podle jeho přesvědčení takové školy ztrácejí svůj smysl i schopnost vést kulturní dialog. Nazývat takové školy katolickými je lež a přetvářka, řekl kardinál

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Knihy k zapůjčení – nyní jedna novinka

V kostele Proměnění Páně si můžete zapůjčit řadu zajímavých knih. Tou nejnovější je žhavý titul Duch liturgie, jehož autorem je současný papež Benedikt XVI. Kniha je precizním pojednáním o podstatě a kořenech liturgie a také o mnoha nešvarech i těžkých proviněních, k nimž na většině míst došlo a někde stále ještě dochází v souvislosti s liturgickou reformou z r. 1970. Text je napsán jazykem velmi dobře srozumitelným i člověku bez teologického vzdělání. Stačí přečíst jen několik kapitol a čtenáři se až zatají dech nad tím, jak krásná může liturgie být a jaké poklady se v ní skrývají.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Nová studie potvrzuje, že potrat zvyšuje riziko onemocnění rakovinou prsu

Londýn. Výzkumy na Sri Lance potvrzují souvislost mezi potraty a rakovinou prsu. Podle studie vědců university v Colombo, prodělaný potrat zvyšuje u žen trojnásobně riziko onemocnění rakovinou prsu, a tím je největším rizikovým faktorem spojeným s tímto onemocněním. Zprávu přinesla britská Liga pro život. Výzkum vědců z Colomba je už čtvrtým za posledních 14 měsíců, který tuto spojitost konstatuje. Podobné výzkumy proběhly v Číně, Turecku a Spojených státech amerických. Podle výzkumu vědců university v Colombo existuje také spojení mezi

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Je třeba skoncovat se zakazováním starších liturgických forem!

Komentář známého slovenského teologa a právníka k motu proprio Summorum Pontificum

Myslím si, že současný papež Benedikt XVI. ve svém životě nikdy nesdílel názor (a nesdílí jej ani nyní), že tradiční liturgie byla někdy některým jeho předchůdcem de iure zakázaná.

Podle něj byla vždy dovolená. A není podstatné, že někteří kněží, kteří se pokoušeli tradiční liturgii sloužit, mohli v minulosti mít u svého biskupa problémy. K této problematice Josef Ratzinger, ještě coby kardinál, řekl:

„Pro rozvoj správného vědomí ve věcech liturgie je důležité skoncovat se zakazováním liturgických forem platných před rokem 1970. Ten, kdo se dnes snaží o udržení této

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Z vůle Nejvyššího Velekněze byl na věčnost povolán Mons. Metoděj KOTÍK

Mons. METODĚJ KOTÍK se narodil 18. července 1915 v Dolních Borech u Velkého Meziříčí, na kněze byl vysvěcen 5. července 1940 v Brně.

Kněžské působení započal v Jemnici jako kaplan, později administrátor a farář, pak byl administrátorem v Novém Městě na Moravě, později v Mikulovicích u Znojma a Horních Dunajovicích.

Od roku 1966 až do své smrti působil v Křižanově, nejprve jako administrátor, později jako farář, deset let současně spravoval farnost Heřmanov u Velké Bíteše. Posledních pět let života působil

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Televizní pořad o kapucínech

Hnědý hábit s typickou špičatou kapucí, podle které jsou kapucíni nazýváni, přepásaný provazovým cingulem, dřevěný růženec a pod bradou na jednom místě sepnutý volně splývající plášť. To je oděv, podle kterého poznáme bratry kapucíny, kteří se po minoritech a františkánech stali třetí nejrozšířenější větví řehole sv. Františka. Žijí v chudobě a slouží zejména prostým chudým lidem. Do naší země přišli kapucíni roku 1599. Nejstarším pražským konventem je klášter u kostela

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Pozor - změna termínu mše svaté v Horním Újezdě

Pozor! Od července nebude v Horním Újezdě bývat mše svatá ve středu, ale ve čtvrtek a to v 18.00 hod. Pokud na jakémkoli pořadu bohoslužeb najdete pro prázdniny 2010 středeční termín, jedná se o chybu. Správně má být uveden tento pořad bohoslužeb:

Neděle 10.30 hod.
Čtvrtek  18.00 hod.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

První výročí návštěvy Svatého otce v Brně

Při příležitosti 1. výročí návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v Brně bude brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle slavit v pondělí 27. září 2010 v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně děkovnou bohoslužbu.

V loňském roce, 27. září 2009, prožila brněnské diecéze historickou událost – poprvé od jejího založení v roce 1777 ji navštívil Petrův nástupce. Bohoslužbu se Svatým otcem Benediktem XVI. prožilo na tuřanském letišti více než 120.000 poutníků z naší vlasti i ze zahraničí. Bezprostředně po skončení akce přicházely na biskupství stovky děkovných zpráv, které odrážely spokojnost účastníků s organizací i průběhem akce. Proto brněnský biskup Vojtěch Cikrle vyzval v lednu letošního roku věřící, aby zaznamenali příběhy, k nimž dala návštěva Svatého otce v jejich životech či rodinách impuls.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News