Jdi na obsah Jdi na menu

News

Příspěvky

Pozor - změna termínu mše svaté v Horním Újezdě

7. 7. 2010

Pozor! Od července nebude v Horním Újezdě bývat mše svatá ve středu, ale ve čtvrtek a to v 18.00 hod. Pokud na jakémkoli pořadu bohoslužeb najdete pro prázdniny 2010 středeční termín, jedná se o chybu. Správně má být uveden tento pořad bohoslužeb:

Neděle 10.30 hod.
Čtvrtek  18.00 hod.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

První výročí návštěvy Svatého otce v Brně

2. 7. 2010

Při příležitosti 1. výročí návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v Brně bude brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle slavit v pondělí 27. září 2010 v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně děkovnou bohoslužbu.

V loňském roce, 27. září 2009, prožila brněnské diecéze historickou událost – poprvé od jejího založení v roce 1777 ji navštívil Petrův nástupce. Bohoslužbu se Svatým otcem Benediktem XVI. prožilo na tuřanském letišti více než 120.000 poutníků z naší vlasti i ze zahraničí. Bezprostředně po skončení akce přicházely na biskupství stovky děkovných zpráv, které odrážely spokojnost účastníků s organizací i průběhem akce. Proto brněnský biskup Vojtěch Cikrle vyzval v lednu letošního roku věřící, aby zaznamenali příběhy, k nimž dala návštěva Svatého otce v jejich životech či rodinách impuls.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Diecézní pouť rodin

2. 7. 2010

Sedmá diecézní pouť rodin se letos koná ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 28. srpna 2010 od 9.00 hodin. Motto letošního setkání zní: "Vezmi a čti". Další informace o programu najdete zde.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Studijně-formační kurz Sekce pro mládež

19. 6. 2010

Studijně-formační kurz Sekce pro mládež ČBK trvá dva roky a zahrnuje čtyři týdny v roce, z nichž dva týdny jsou duchovní cvičení, které obvykle vede někdo z biskupů. V roce 2002 schválila ČBK stanovy tohoto kurzu.

Cílová skupina kurzu: především kněží a laici pracující s mládeží, např. kaplani zodpovědní za mládež v děkanství, pastorační asistenti, laičtí pastorační pomocníci, řeholníci a řeholnice angažovaní pro mládež v rámci řehole, absolventi diecézních kurzů pro animátory.

Cíle kurzu: prohloubení odbornosti (vzdělávání i formace) pracovníků především s ohledem na diecézní pastoraci mládeže a příprava dalších

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Výstavní projekt Pronásledování římskokatolické církve k vidění u sv. Jakuba v Brně

12. 6. 2010

Výstavní projekt Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948 – 1960, prezentovaný na podzim minulého roku ve Strahovském klášteře (více na www.pronasledovani.cz) a poté představený mj. v Plzni, Českých Budějovicích a Olomouci, lze od 1. do 30. 6. 2010 zhlédnout také v Brně v kostele sv. Jakuba.

Záštitu nad výstavou, na jejíž přípravě se podílel tým archivářů, historiků a výtvarníků pod vedením dr. Vladimíry Vaníčkové, převzal Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský.
Výstava hovoří k návštěvníkům v dějinných souvislostech s důrazem na jednotlivé lidské osudy a přibližuje

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

4. ročník festivalu křesťanské kultury Náměšťfest

12. 6. 2010

Ve dnech 18.- 20. 6. 2010 se uskuteční 4. ročník festivalu křesťanské kultury Náměšťfest. Kromě tradiční hudební náplně, ve které zazní mimo jiné skupina OBOROH, nebo Harmonia Laudes se symfonickým art rockovým projektem SONGS FOR GOD

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Za Janem Nepomuckým na Vltavu opět dorazily benátské gondoly

17. 5. 2010

Praha – Již podruhé v moderní historii pluly v Praze po Vltavě pravé gondoly z Benátek. Právě jejich spuštěním na hladinu řeky ve čtvrtek odstartovaly Svatojánské vodní slavnosti Navalis. Jde o barokní festival k poctě sv. Jana Nepomuckého, patrona toků a řek. Akce vyvrcholí právě dnes, kdy ji budou provázet i dobové trhy se živou hudbou a barokními tanci. Vše vyvrcholí slavnostní mší svatou v katedrále, průvodem na Karlův most a barokním koncertem na Vltavě.

Nejen v baroku, ale ještě i během 19. století jezdili na slavnosti Navalis poutníci z celé země
 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Stanovisko ČBK k mediálním útokům na Svatého otce a celou církev

13. 5. 2010

V posledních době se množí útoky na Svatého otce v souvislosti s případy některých kněží, kteří se dopustili odporného hříchu zneužívání dětí a dospívajících. Stejně jako papež tyto hříchy kategoricky odsuzujeme v duchu slov samotného Krista, který řekl: Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kdo ve mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře (Mk 9,42). 

Zároveň se musíme ohradit proti těm, kteří zneužívají tyto bolestné případy k vlastnímu obohacení a útokům na církev a jejího představitele. Žádná instituce na světě nedělá v boji proti hříchu a pro ochranu nevinných – včetně pozornosti k preventivním opatřením a řešení tohoto konkrétního problému – tolik jako katolická církev. Odmítáme zaměňování
 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Program pro děti na květen - červenec

11. 5. 2010

Kdo si hraje nezlobí - program pro děti ve věku 5-10 let začíná v sobotu 22. 5. 2010 od 9 hodin v sakristii kostela na Jejkově. Ukončení bude zhruba v 11 hodin. Vchod od zimního stadionu.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Homilie na 6. neděli velikonoční

8. 5. 2010

Několik myšlenek o liturgickém prostoru. Co jej vytváří a proč.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Rada při ČBK: Budeme nadále zadlužovat děti? To je nemorální

4. 5. 2010

V souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vydala rada Iustitia et pax při České biskupské konferenci dokument nazvaný "Koho volit. Dluh vůči sobě nebo jiným". Členové rady tímto dokumentem reagují na současné předvolební klima v naší společnosti.

Česká republika se nachází v situaci, kdy prudce roste její veřejný dluh, podle propočtů každou sekundu o 4756 korun.[1] Přesáhl již 1,3 bilionu korun  (tzn. 35 % HDP). Jen letos plánujeme na úhradu úroků státního dluhu vydat 76 miliard korun.[2] I když země zatím

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Červotoči na Jejkově balí kufry

29. 4. 2010

ObrazekPo odstranění dřevěného obložení kostela Proměnění Páně, které bylo hlavní líhní dřevokazného hmyzu, došlo i na červotoče v oltářích. V první fázi byla demontována dřevěná architektura hlavního oltáře, ošetřena vysokou dávkou rentgenového záření a poté ošetřena chemickým přípravkem "Lignofix varhany" (další fotografie najdete v v galerii).

V pondělí provede Národní památkový ústav průzkum oltářních obrazů a poté bude hlavní oltář smontován zpět a na řadu přijde

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Program pohřbu kardinála Špidlíka

29. 4. 2010

V pátek 16. 4. 2010 ve 21 hodin zemřel v Římě kardinál Tomáš Špidlík, nejvýznamnější český teolog žijící v zahraničí, světově proslulý znalec spirituality křesťanského Východu, významný představitel ekumenického úsilí a uznávaný reprezentant a propagátor české kultury.

Program posledního rozloučení s kardinálem Tomášem Špidlíkem SJ
na Velehradě 30. 4. 2010:

13.30–15.15 hod. vystavení rakve s tělesnými ostatky zemřelého kard. Špidlíka k osobnímu uctění a modlitbě        
14.00–15.00 hod. modlitba věřících za

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Pokyny pro fotografy a kameramany

10. 4. 2010

Na našich stránkách nyní nově najdete článek pro zájemce o fotografování a natáčení v kostele při liturgických akcích, který je inspirován dopisem ostravsko-opavského biskupa Mons. Františka Lobkowicze fotografům.

Často jsme svědky toho, že někteří kameramani a fotografové působí v liturgickém shromáždění nevhodně a rušivě. Možná si to ani neuvědomují, možná je to jen z neznalosti prostředí. Pokyny mohou ve vhodné příležitosti posloužit jako orientační pomůcka pro kameramany a fotografy a přispět ke klidnějšímu průběhu slavení liturgie.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Modlitba za národ

10. 4. 2010

V těchto dnech jsou do farností distribuovány kartičky s modlitbou za národ. Předseda České biskupské konference Mons. Jan Graubner se v té souvislosti na nás obrací s touto výzvou:

Drazí bratři a sestry, všichni zakoušíme vážnost doby, která v posledních letech zaznamenala:
– nadšení ze svobody, ale podcenila řád duchovních hodnot;
– oslnění hospodářskými výsledky a zvedající se životní úroveň, ale i hospodářskou krizi;
– nadšení pro novou společnost a spoléhání na předvolební sliby, ale i zklamání a nechuť angažovat se.

Nikdo nás však nezbaví zodpovědnosti před Bohem i před dalšími generacemi.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

4. 4. 2010

Život, který přináší Ježíš, není pouze životem po smrti. Ježíšovo zmrtvýchvstání láme nejen moc smrti na konci života, ale již nyní, tady a teď: "...nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu," píše Pavel občanům Říma, "máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný." (Řím 6).

"Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti." (Jan 10,10) - to je Ježíšův program.

Kdo věří v Boha, může svobodně dýchat, protože před sebou vidí cíl. Snese hodně, protože ví, Bůh má moc obrátit vše v dobré.

Může litovat svých chyb a učit se z nich, protože má před sebou budoucnost.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Odlehčená verze víry?

2. 4. 2010

Již po delší dobu na nás ze všech stran útočí odlehčené výrobky, tzv. light. Začalo to nealkoholickým light pivem, poté se v obchodech začaly objevovat další light produkty – uzeniny, cigarety, jogurty atd.

 

Více než třicet let můžeme u některých biskupů, kněží, řeholnic a katolických učitelů sledovat tendence vytvářet odlehčenou verzi katolické víry. Prý takto bude přijatelnější pro

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Mše svatá v latinském a německém jazyce v úterý 23. 3. v 19 hod.

23. 3. 2010

V úterý 23. 3. budou na Jejkově dvě mše svaté. V 18 hod. bude mše svatá v českém jazyce. O hodinu později začne mše svatá pro studenty odborných škol pěti států EU (BRD, ČR, SR, Chorvatsko, Rumunsko) v latinském a německém jazyce. Všichni jsou srdečně zváni.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Poselství Benedikta XVI. ke Světovému dni mládeže

16. 3. 2010

„Váš věk představuje velké bohatství nejen pro vás, ale také pro ostatní, pro Církev a pro svět“, tak se obrací k mladým Benedikt XVI. v poselství k 25. Světovému dni mládeže, který připadá na 28. března, na Květnou neděli. Letos se den mládeže slaví na diecézní úrovni. Na světové úrovni se bude slavit příští rok, v srpnu 2011 v Madridu.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Benedikt XVI.: Po Druhém vatikánském koncilu nenastala jiná církev

11. 3. 2010

Velmi zajímavou katechezi pronesl Svatý otec Benedikt XVI. při generální audienci ve středu 10. 3. v aule Pavla VI. Věnoval se učení svatého Bonaventury. Mimo jiné v ní řekl:

„Opera Christi non deficient, sed proficiunt“ – díla Kristova nezaostávají, neubývají, ale nesou plody, rozvíjejí se, říká světec v listě De tribus quaestionibus. Takto svatý Bonaventura výslovně formuluje ideu rozvoje, pokroku, což je novinka v porovnání s církevními otci a s velkou částí jeho současníků. Kristus pro svatého Bonaventuru už není – jako pro církevní otce – jenom cílem, ale i středem dějin. Kristem dějiny nekončí, ale začíná nové období. Další důsledek je následující: až do té doby dominovala idea, že církevní otcové jsou absolutním vrcholem teologie a všechny následující generace mohou být jenom jejich učednice. Také svatý Bonaventura uznává otce jednou provždy za učitele, ale fenomén svatého Františka mu

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News