Jdi na obsah Jdi na menu

News

Příspěvky

Kudy a jak do kostela Proměnění Páně?

Na slavnostní večer 14. 9. 2010, na svátek Povýšení Svatého Kříže, se k nám chystá také několik poutníků z okolních farností, kteří se na nás obracejí s dotazem, jak nejlépe se dostat ke kostelu Proměnění Páně.

Třebíčí prochází železniční trať č. 240 Brno - Okříšky, Jihlava/České Budějovice. Nádraží se pak nachází doslova několik desítek metrů nad kostelem Proměnění Páně. Dolů ke kostelu seběhnete za 5 minut. Šlapat nahoru do prudkého kopce od kostela k nádraží zabere i zdatným sportovcům minut deset.

Pojedete-li autobusem, je cesta rovněž velmi jednoduchá: Z autobus. nádraží se dejte směrem centrum na hlavní, Karlovo nám. a jděte stále stejným směrem

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Na věčnost odešla Marie Křížová z Šebkovic

Otec veškerého milosrdenství povolal k sobě Marii Křížovou rozenou Peškovou, maminku P. Václava Kříže. Zemřela po krátké nemoci v předvečer Panny Marie Královny 21. srpna 2010 posilněna svátostmi nemocných ve věku 85 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v sobotu 28. srpna 2010 v 9.30 hodin z domu smutku a v 10.00 hodin u chrámu sv. Maří Magdalény v Šebkovicích. Po mši svaté bude uložena k dočasnému odpočinku do rodinného hrobu. Jménem pozůstalých: syn P. Václav O. Praem.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Pozor na podvodníky! Tzv. Fond dětí Matky Terezy opět řádí!

ObrazekV těchto dnech mnozí z vás opět přicházejí s tím, že z "Fondu dětí Matky Terezy" obdrželi dpis, v němž jsou vyzýváni k podpoře tohoto "fondu". Adresa odesílatele bývá Na Pankráci 1062/58 Praha.

Tyto dopisy nejsou nikým podepsány, nebo je  uvedeno jméno "sestra Myrna",  která ale na stránkách tohoto "fondu" vystupuje jako "mezinárodní poradkyně".

Tam je také její údajná fotografie v oděvu připomínajícím řeholní šat, nikde však není uvedeno, kterého řádu je členkou. Takovou informaci nemá k dispozici ani ČBK, ani Misionářky Lásky, známější pod lidovým názvem

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Pozvěte své přátele a známé na demostraci 1. 9. v 17 hod.!

Blíží se začátek školního roku a jak jistě víte, škola je dnes válečným územím, kde se bojuje o duše našich dětí. V průběhu několika posledních let, a zvláště pak za působení zeleného minstra Lišky, vzniklo několik metodických příruček se společným jmenovatelem - zničit u dětí poslední zbytky přirozené cudnosti a studu, zpochybnit normativní povahu rodiny a účinně podkopat přednostní autoritu rodičů ve výchově dětí.

Výbor na obranu rodičovských práv (VORP), o jehož působení a prvním dílčím úspěchu se můžete dočíst zde, se staví proti těmto destruktivním pokusům. Na jeho

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Pondělní velká brigáda v Horním Újezdě. Prosím, přijďte pomoci!

Před rokem započala generální oprava střechy na faře. Do zimy byla dokončena první etapa. Nyní je třeba provést druhou - závěrečnou. V pondělí 23. 8. budeme pokládat novou krytinu a bude potřeba větší množství brigádníků na podávání křidlic. Prosím, přijďte pomoci alespoň na chvíli. Práce není těžká, jen je potřeba řetěz mnoha rukou.

Zároveň prosím, abyste s sebou vzali také někoho ze svých přátel a známých. Moc to potřebujeme. Čím více nás bude, tím lépe nám práce půjde od ruky.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Mše svaté s gregoriánským chorálem 22. - 29. 8.

ObrazekBohoslužby doprovází zpěvem SVATOMICHALSKÁ GREGORIÁNSKÁ SCHOLA (Brno)

neděle 22. 8.   
10:30 Moravské Budějovice, kostel sv. Jiljí

úterý 24. 8.   
18:00 Třebíč - Jejkov, kostel Proměnění Páně

středa 25. 8.   
19:00 Lipník u Hrotovic, kostel sv. Jana Křtitele

čtvrtek 26. 8.   
18:00 Horní Újezd u Třebíče, kostel sv. Petra a Pavla

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Je nutné dodržovat identitu katolických škol

"Zkoušce času odolají pouze ty katolické univerzity, které si uchovají svoji identitu", řekl kard. ObrazekZenon Grocholewski americké agentuře CNA. Příležitostí k rozhovoru bylo 20. výročí apoštolské konstituce Jana Pavla II. Ex corde ecclesiae. Papež v ní roku 1990 nastínil charakter a úkoly církevních škol.

Prefekt Kongregace pro katolickou výchovu přiznal, že k němu však stále přicházejí oprávněné stížnosti na zpronevěru katolické identity církevních škol. Podle jeho přesvědčení takové školy ztrácejí svůj smysl i schopnost vést kulturní dialog. Nazývat takové školy katolickými je lež a přetvářka, řekl kardinál

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Knihy k zapůjčení – nyní jedna novinka

V kostele Proměnění Páně si můžete zapůjčit řadu zajímavých knih. Tou nejnovější je žhavý titul Duch liturgie, jehož autorem je současný papež Benedikt XVI. Kniha je precizním pojednáním o podstatě a kořenech liturgie a také o mnoha nešvarech i těžkých proviněních, k nimž na většině míst došlo a někde stále ještě dochází v souvislosti s liturgickou reformou z r. 1970. Text je napsán jazykem velmi dobře srozumitelným i člověku bez teologického vzdělání. Stačí přečíst jen několik kapitol a čtenáři se až zatají dech nad tím, jak krásná může liturgie být a jaké poklady se v ní skrývají.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Nová studie potvrzuje, že potrat zvyšuje riziko onemocnění rakovinou prsu

Londýn. Výzkumy na Sri Lance potvrzují souvislost mezi potraty a rakovinou prsu. Podle studie vědců university v Colombo, prodělaný potrat zvyšuje u žen trojnásobně riziko onemocnění rakovinou prsu, a tím je největším rizikovým faktorem spojeným s tímto onemocněním. Zprávu přinesla britská Liga pro život. Výzkum vědců z Colomba je už čtvrtým za posledních 14 měsíců, který tuto spojitost konstatuje. Podobné výzkumy proběhly v Číně, Turecku a Spojených státech amerických. Podle výzkumu vědců university v Colombo existuje také spojení mezi

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Je třeba skoncovat se zakazováním starších liturgických forem!

Komentář známého slovenského teologa a právníka k motu proprio Summorum Pontificum

Myslím si, že současný papež Benedikt XVI. ve svém životě nikdy nesdílel názor (a nesdílí jej ani nyní), že tradiční liturgie byla někdy některým jeho předchůdcem de iure zakázaná.

Podle něj byla vždy dovolená. A není podstatné, že někteří kněží, kteří se pokoušeli tradiční liturgii sloužit, mohli v minulosti mít u svého biskupa problémy. K této problematice Josef Ratzinger, ještě coby kardinál, řekl:

„Pro rozvoj správného vědomí ve věcech liturgie je důležité skoncovat se zakazováním liturgických forem platných před rokem 1970. Ten, kdo se dnes snaží o udržení této

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Z vůle Nejvyššího Velekněze byl na věčnost povolán Mons. Metoděj KOTÍK

Mons. METODĚJ KOTÍK se narodil 18. července 1915 v Dolních Borech u Velkého Meziříčí, na kněze byl vysvěcen 5. července 1940 v Brně.

Kněžské působení započal v Jemnici jako kaplan, později administrátor a farář, pak byl administrátorem v Novém Městě na Moravě, později v Mikulovicích u Znojma a Horních Dunajovicích.

Od roku 1966 až do své smrti působil v Křižanově, nejprve jako administrátor, později jako farář, deset let současně spravoval farnost Heřmanov u Velké Bíteše. Posledních pět let života působil

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Televizní pořad o kapucínech

Hnědý hábit s typickou špičatou kapucí, podle které jsou kapucíni nazýváni, přepásaný provazovým cingulem, dřevěný růženec a pod bradou na jednom místě sepnutý volně splývající plášť. To je oděv, podle kterého poznáme bratry kapucíny, kteří se po minoritech a františkánech stali třetí nejrozšířenější větví řehole sv. Františka. Žijí v chudobě a slouží zejména prostým chudým lidem. Do naší země přišli kapucíni roku 1599. Nejstarším pražským konventem je klášter u kostela

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Pozor - změna termínu mše svaté v Horním Újezdě

Pozor! Od července nebude v Horním Újezdě bývat mše svatá ve středu, ale ve čtvrtek a to v 18.00 hod. Pokud na jakémkoli pořadu bohoslužeb najdete pro prázdniny 2010 středeční termín, jedná se o chybu. Správně má být uveden tento pořad bohoslužeb:

Neděle 10.30 hod.
Čtvrtek  18.00 hod.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

První výročí návštěvy Svatého otce v Brně

Při příležitosti 1. výročí návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v Brně bude brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle slavit v pondělí 27. září 2010 v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně děkovnou bohoslužbu.

V loňském roce, 27. září 2009, prožila brněnské diecéze historickou událost – poprvé od jejího založení v roce 1777 ji navštívil Petrův nástupce. Bohoslužbu se Svatým otcem Benediktem XVI. prožilo na tuřanském letišti více než 120.000 poutníků z naší vlasti i ze zahraničí. Bezprostředně po skončení akce přicházely na biskupství stovky děkovných zpráv, které odrážely spokojnost účastníků s organizací i průběhem akce. Proto brněnský biskup Vojtěch Cikrle vyzval v lednu letošního roku věřící, aby zaznamenali příběhy, k nimž dala návštěva Svatého otce v jejich životech či rodinách impuls.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Diecézní pouť rodin

Sedmá diecézní pouť rodin se letos koná ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 28. srpna 2010 od 9.00 hodin. Motto letošního setkání zní: "Vezmi a čti". Další informace o programu najdete zde.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Studijně-formační kurz Sekce pro mládež

Studijně-formační kurz Sekce pro mládež ČBK trvá dva roky a zahrnuje čtyři týdny v roce, z nichž dva týdny jsou duchovní cvičení, které obvykle vede někdo z biskupů. V roce 2002 schválila ČBK stanovy tohoto kurzu.

Cílová skupina kurzu: především kněží a laici pracující s mládeží, např. kaplani zodpovědní za mládež v děkanství, pastorační asistenti, laičtí pastorační pomocníci, řeholníci a řeholnice angažovaní pro mládež v rámci řehole, absolventi diecézních kurzů pro animátory.

Cíle kurzu: prohloubení odbornosti (vzdělávání i formace) pracovníků především s ohledem na diecézní pastoraci mládeže a příprava dalších

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Výstavní projekt Pronásledování římskokatolické církve k vidění u sv. Jakuba v Brně

Výstavní projekt Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948 – 1960, prezentovaný na podzim minulého roku ve Strahovském klášteře (více na www.pronasledovani.cz) a poté představený mj. v Plzni, Českých Budějovicích a Olomouci, lze od 1. do 30. 6. 2010 zhlédnout také v Brně v kostele sv. Jakuba.

Záštitu nad výstavou, na jejíž přípravě se podílel tým archivářů, historiků a výtvarníků pod vedením dr. Vladimíry Vaníčkové, převzal Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský.
Výstava hovoří k návštěvníkům v dějinných souvislostech s důrazem na jednotlivé lidské osudy a přibližuje

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

4. ročník festivalu křesťanské kultury Náměšťfest

Ve dnech 18.- 20. 6. 2010 se uskuteční 4. ročník festivalu křesťanské kultury Náměšťfest. Kromě tradiční hudební náplně, ve které zazní mimo jiné skupina OBOROH, nebo Harmonia Laudes se symfonickým art rockovým projektem SONGS FOR GOD

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Za Janem Nepomuckým na Vltavu opět dorazily benátské gondoly

Praha – Již podruhé v moderní historii pluly v Praze po Vltavě pravé gondoly z Benátek. Právě jejich spuštěním na hladinu řeky ve čtvrtek odstartovaly Svatojánské vodní slavnosti Navalis. Jde o barokní festival k poctě sv. Jana Nepomuckého, patrona toků a řek. Akce vyvrcholí právě dnes, kdy ji budou provázet i dobové trhy se živou hudbou a barokními tanci. Vše vyvrcholí slavnostní mší svatou v katedrále, průvodem na Karlův most a barokním koncertem na Vltavě.

Nejen v baroku, ale ještě i během 19. století jezdili na slavnosti Navalis poutníci z celé země
 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Stanovisko ČBK k mediálním útokům na Svatého otce a celou církev

V posledních době se množí útoky na Svatého otce v souvislosti s případy některých kněží, kteří se dopustili odporného hříchu zneužívání dětí a dospívajících. Stejně jako papež tyto hříchy kategoricky odsuzujeme v duchu slov samotného Krista, který řekl: Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kdo ve mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře (Mk 9,42). 

Zároveň se musíme ohradit proti těm, kteří zneužívají tyto bolestné případy k vlastnímu obohacení a útokům na církev a jejího představitele. Žádná instituce na světě nedělá v boji proti hříchu a pro ochranu nevinných – včetně pozornosti k preventivním opatřením a řešení tohoto konkrétního problému – tolik jako katolická církev. Odmítáme zaměňování
 
Celý příspěvek
| Rubrika: News