Jdi na obsah Jdi na menu

News

Příspěvky

Červotoči na Jejkově balí kufry

ObrazekPo odstranění dřevěného obložení kostela Proměnění Páně, které bylo hlavní líhní dřevokazného hmyzu, došlo i na červotoče v oltářích. V první fázi byla demontována dřevěná architektura hlavního oltáře, ošetřena vysokou dávkou rentgenového záření a poté ošetřena chemickým přípravkem "Lignofix varhany" (další fotografie najdete v v galerii).

V pondělí provede Národní památkový ústav průzkum oltářních obrazů a poté bude hlavní oltář smontován zpět a na řadu přijde

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Program pohřbu kardinála Špidlíka

V pátek 16. 4. 2010 ve 21 hodin zemřel v Římě kardinál Tomáš Špidlík, nejvýznamnější český teolog žijící v zahraničí, světově proslulý znalec spirituality křesťanského Východu, významný představitel ekumenického úsilí a uznávaný reprezentant a propagátor české kultury.

Program posledního rozloučení s kardinálem Tomášem Špidlíkem SJ
na Velehradě 30. 4. 2010:

13.30–15.15 hod. vystavení rakve s tělesnými ostatky zemřelého kard. Špidlíka k osobnímu uctění a modlitbě        
14.00–15.00 hod. modlitba věřících za

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Pokyny pro fotografy a kameramany

Na našich stránkách nyní nově najdete článek pro zájemce o fotografování a natáčení v kostele při liturgických akcích, který je inspirován dopisem ostravsko-opavského biskupa Mons. Františka Lobkowicze fotografům.

Často jsme svědky toho, že někteří kameramani a fotografové působí v liturgickém shromáždění nevhodně a rušivě. Možná si to ani neuvědomují, možná je to jen z neznalosti prostředí. Pokyny mohou ve vhodné příležitosti posloužit jako orientační pomůcka pro kameramany a fotografy a přispět ke klidnějšímu průběhu slavení liturgie.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Modlitba za národ

V těchto dnech jsou do farností distribuovány kartičky s modlitbou za národ. Předseda České biskupské konference Mons. Jan Graubner se v té souvislosti na nás obrací s touto výzvou:

Drazí bratři a sestry, všichni zakoušíme vážnost doby, která v posledních letech zaznamenala:
– nadšení ze svobody, ale podcenila řád duchovních hodnot;
– oslnění hospodářskými výsledky a zvedající se životní úroveň, ale i hospodářskou krizi;
– nadšení pro novou společnost a spoléhání na předvolební sliby, ale i zklamání a nechuť angažovat se.

Nikdo nás však nezbaví zodpovědnosti před Bohem i před dalšími generacemi.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Život, který přináší Ježíš, není pouze životem po smrti. Ježíšovo zmrtvýchvstání láme nejen moc smrti na konci života, ale již nyní, tady a teď: "...nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu," píše Pavel občanům Říma, "máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný." (Řím 6).

"Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti." (Jan 10,10) - to je Ježíšův program.

Kdo věří v Boha, může svobodně dýchat, protože před sebou vidí cíl. Snese hodně, protože ví, Bůh má moc obrátit vše v dobré.

Může litovat svých chyb a učit se z nich, protože má před sebou budoucnost.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Odlehčená verze víry?

Již po delší dobu na nás ze všech stran útočí odlehčené výrobky, tzv. light. Začalo to nealkoholickým light pivem, poté se v obchodech začaly objevovat další light produkty – uzeniny, cigarety, jogurty atd.

 

Více než třicet let můžeme u některých biskupů, kněží, řeholnic a katolických učitelů sledovat tendence vytvářet odlehčenou verzi katolické víry. Prý takto bude přijatelnější pro

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Mše svatá v latinském a německém jazyce v úterý 23. 3. v 19 hod.

V úterý 23. 3. budou na Jejkově dvě mše svaté. V 18 hod. bude mše svatá v českém jazyce. O hodinu později začne mše svatá pro studenty odborných škol pěti států EU (BRD, ČR, SR, Chorvatsko, Rumunsko) v latinském a německém jazyce. Všichni jsou srdečně zváni.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Poselství Benedikta XVI. ke Světovému dni mládeže

„Váš věk představuje velké bohatství nejen pro vás, ale také pro ostatní, pro Církev a pro svět“, tak se obrací k mladým Benedikt XVI. v poselství k 25. Světovému dni mládeže, který připadá na 28. března, na Květnou neděli. Letos se den mládeže slaví na diecézní úrovni. Na světové úrovni se bude slavit příští rok, v srpnu 2011 v Madridu.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Benedikt XVI.: Po Druhém vatikánském koncilu nenastala jiná církev

Velmi zajímavou katechezi pronesl Svatý otec Benedikt XVI. při generální audienci ve středu 10. 3. v aule Pavla VI. Věnoval se učení svatého Bonaventury. Mimo jiné v ní řekl:

„Opera Christi non deficient, sed proficiunt“ – díla Kristova nezaostávají, neubývají, ale nesou plody, rozvíjejí se, říká světec v listě De tribus quaestionibus. Takto svatý Bonaventura výslovně formuluje ideu rozvoje, pokroku, což je novinka v porovnání s církevními otci a s velkou částí jeho současníků. Kristus pro svatého Bonaventuru už není – jako pro církevní otce – jenom cílem, ale i středem dějin. Kristem dějiny nekončí, ale začíná nové období. Další důsledek je následující: až do té doby dominovala idea, že církevní otcové jsou absolutním vrcholem teologie a všechny následující generace mohou být jenom jejich učednice. Také svatý Bonaventura uznává otce jednou provždy za učitele, ale fenomén svatého Františka mu

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Kurz pro dobrovolné spolupracovníky v pastorační péči o nemocné

Pastorační středisko Biskupství brněnského pořádá od září 2010 do února 2011 kurz pro dobrovolné spolupracovníky v pastoraci nemocných (zejména v nemocnicích). Kurz bude probíhat v Brně na Petrově 2 každou druhou sobotu od 9 do 15 hodin. Cena kurzovného je 500 Kč.

Zájemci nechť se přihlásí ve farní kanceláři kterékoli farnosti, nebo přímo u P. Leo Zerhaua, Th.D., Ludmily Konečné 16, 639 00 Brno, <p.leo (zavin.) katolik.cz>.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Ztracené brusle nalezeny!

Našly se brusle, které se zatoulaly po skončení farního hokejového turnaje. Majitelé nechť se hlásí v sacristii, nebo kontaktují pana Hedvábného.

Našly se také plastové lahve na nápoje.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Diecézní setkání mládeže s biskupem Vojtěchem

V sobotu před Květnou nedělí 27. 3. 2010 se již po dvacáté mohou setkat mladí lidé se svým biskupem. Setkání začne v 8.30 hod. v brněnské katedrále svatého Petra a Pavla a vyvrcholí v odpoledních hodinách mší svatou. Liturgický průvod vychází z Petrova 8.

Celé se ponese v duchu letošního motta: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ (Mk 10,17).

Podrobnosti k dopoledním skupinám budou aktualizovány na <http://brno.signaly.cz> a budou vám zaslány e-mailem. Zde také naleznete trasy speciálně vypravených autobusů do Brna a zpět. Pokud vypravujete autobus na toto setkání, dejte nám prosím o tom vědět.   

R. D. Mgr. Roman Kubín, vedoucí Diecézního centra mládeže

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Návštěvnost farních stránek trvale roste

ObrazekStále více uživatelů hledá na našem webu jejkov.cz potřebné informace.Podívejte se na graf za poslední půlrok. Číselné údaje znamenají počet jednotlivých IP připojených k našemu serveru během jednotlivých dnů v měsíci a součet všech dní za celý měsíc. To znamená, že jedna IP adresa se každý den započítá pouze jednou. Poud by se někdo z jednoho počítače díval na naše stránky každý den, bude to za celý měsíc únor 2010 znamenat 28 návštěv.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době 2010

ObrazekJaká je tedy Kristova spravedlnost? Je to především spravedlnost pocházející z milosti, kde člověk není spasitel a neuzdravuje ani sebe sama, ani druhé. Skutečnost, že obmytí se naplňuje v "krvi" Kristově, znamená, že člověk není od tíže svých vin osvobozen osobními oběťmi, nýbrž láskyplným gestem Boha, který jde až tak daleko, že zakusí "prokletí" vyhrazené člověku, aby mu dal "požehnání" vyhrazené Bohu (srov. Gal 3,13-14). Dalo by se však hned namítnout: co je to za spravedlnost, jestliže spravedlivý umírá za viníka a viník naopak dostává požehnání, které patří spravedlivému? Že by každý dostal opak toho, co mu náleží? Ve skutečnosti se zde Boží spravedlnost projevuje jako hluboce odlišná od lidské spravedlnosti. Bůh za nás ve svém Synu zaplatil výkupné, cenu skutečně závratnou.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Soudruzi umučili P. Toufara. Zemřel přesně před šedesáti lety

ObrazekBěhem výslechů komunisté faráře Toufara umístili do sklepní cely valdické věznice, kde musel strávit několik dnů v zimě bez jídla a pití. Poté ho zbili obuškem, čímž chtěli faráře donutit k přiznání, že "čihošťský zázrak" sám zinscenoval pomocí vlastnoručně sestrojeného technického zařízení. Po krutém mučení kněz zemřel 25. února 1950 na následky prasklého žaludečního vředu.

V roce 1968 řekl při vyšetřování Toufarovy smrti doktor František Mauer: "Toho člověka nebylo možno zachránit. Byl neobyčejně surovým způsobem utlučen k smrti. Příbuzným byla jeho smrt oznámena až v roce 1954.

(Článek včetně fotografií najdete na portálu ČT24)

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Farnost Třebíč - Jejkov má nové bankovní spojení

Naše farnost má nový účet!

Dosavadní účet č. 15202 88399/0800 vedený u České spořitelny, a.s. byl dnes, 24. 2. 2010 zrušen. Stalo se tak o několik dní dříve, než bylo původně plánováno.

V tuto chvíli již používáme nový účet vedený u Poštovní spořitelny, a.s. Jeho číslo je
235 450 516/0300.

Změna bankovního ústavu bude pro naši farnost znamenat finanční úsporu asi 400 Kč měsíčně.

Můžete-li naši farnost finančně podpořit, převeďte, prosím, ze svého účtu jakoukoli částku na tento náš nový účet. Jako konstantní symbol uveďte 0558.
Variabilní symbol pak jakýkoli dle Vašeho uvážení, např. část Vašeho rodného čísla, nebo IČ Vaší firmy. Doklad o Vašem daru snižující Váš

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Nové fotografie z nedělního turnaje

ObrazekDo farní kanceláře přichází stále nové fotografie z nedělního hokejového turnaje a stále se objevují nové neokoukané záběry. Děkujeme za ně a ve fotogalerii přinášíme ty nejlepší z nich. Zároveň vyzýváme i všechny ostatní, kdo v neděli na stadionu fotili, aby své nejlepší fotografické úlovky nabídli k prezentaci na našich farních stránkách.

Posílat je můžete na známou adresu "farnost zavináč jejkov cz".

 
Celý příspěvek

Farní hokejový turnaj vyhrála bazilika; Horní Újezd je 2., Jejkov 3.

ObrazekVítězem I. farního hokejového turnaje se stala farnost Třebíč - zámek.

Celkové pořadí:
1. ŘKF Třebíč-zámek
2. ŘKF Horní Újezd
3. ŘKF Třebíč-Jejkov
4. ŘKF Třebíč-město

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | Fotografie: I. farní hokejový turnaj na kapucínské zahradě | 2 Komentářů:

Zemřela Marie Kovářová

Ve věku nedožitých 83 let zemřela v pátek 12. února paní Marie Kovářová, švagrová P. Antonína Kováře. Oznámili to dnes její nejbližší příbuzní.

Poděkování za její život a rozloučení s ní začne v sobotu 20. 2. v 10.30 hod. v domě smutku ve Slavěticích a pokračuje v 11 hod. ve farním kostele v Dalešicích.

R. I. P.!

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

IV. brněnské bioetické dny

Česká biskupská konference ve spolupráci s dalšími institucemi pořádá ve dnech 23. - 25. 4. 2010 v Brně konferenci s mezinárodní účastí – IV. brněnské bioetické dny, které budou zaměřeny na aktuální etické otázky manželského a rodinného života. Zvláštní pozornosti bude věnována problémům spojených s používáním moderních technologií. 

Na konferenci promluví přední odborníci z oblasti teologie, biologie, medicíny, psychologie a dalších oborů. Hlavní referát přednese spišský biskup Mons. František Tondra. Promluví také Mons. Vojtěch Cikrle, Mons. Aleš Opatrný, doc. Jaroslav Max Kašparů, prof. Vladimír Smékal, prof. Ladislav Tichý, prof. Bohumil Chmelík a další. Svou účast přislíbil také děkan Bioetické fakulty Papežské univerzity Regina Apostolorum v Římě prof.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News