Jdi na obsah Jdi na menu

News

Příspěvky

POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ - poselství biskupa Vojtěcha

ObrazekMilé sestry a bratři, jako váš biskup vás prosím, abyste se snažili všemožně podporovat povolání ke kněžství a k různým formám zasvěceného života. Prosím zvláště o modlitbu.

A vás, mladí muži, kteří jste svobodní, máte nebo budete mít maturitní zkoušku a kteří se cítíte povoláni ke kněžství, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví je možné podat na biskupství do 25. března 2010. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.

Váš biskup Vojtěch

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Svatý otec vyzývá k solidaritě s lidmi na Haiti, Charita vyhlásila sbírku

Nejchudší zemi západní polokoule Haiti zasáhlo silné zemětřesení. Otřesy půdy vážně poničily hlavní město Port-au-Prince, podle odhadů zemětřesení zasáhlo tři miliony osob. Veřejnou sbírku na pomoc po tomto zemětřesení vyhlašuje Charita ČR prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc, která na Haiti již několik let řídí humanitární projekty.

Praha, Olomouc: Charita Česká republika vyhlašuje na pomoc Haiti veřejnou sbírku a otevřela sbírkový účet číslo 35-1868350237/0100 u Komerční banky, VS 99999. Do sbírky je možné přispět také odesláním DMS HAITI na číslo 87 777 (jedna DMS stojí 30 Kč,

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Začala příprava k prvnímu sv. přijímání a svátosti smíření

ObrazekNezbytnou podmínkou pro přípravu na první sv. přijímání a svátost smíření je účast na výuce náboženství ve škole nebo na faře. Svátosti se udělují zpravidla ve 3. třídě. Intenzivní příprava k přijetí svátostí probíhá po nedělní mši sv. v 9.00 hod., na kterou jsou děti spolu s rodiči zvány.

Bezprostřední příprava začala 10. 1. 2010 a potrvá až do vlastního prvního sv. přijímání. To nejbližší bude v neděli 23. 5. 2010 o slavnosti Seslání Ducha Svatého ve farním kostele Proměnění Páně. Přihlásit k přípravě se můžete na faře nebo po bohoslužbě v sakristii.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Netradiční vánoční koncerty se zkušenými interprety

Pro nadcházející vánoční svátky pro své posluchače připravily pěvecké sbory Musica animata (Třebíč) a Santini (Telč) spojené v projektu HARMONIA LAUDES velmi netradiční sérii tří koncertů, při kterých zazní hudba na pomezí různých žánrů, kterou lze označit jako symphonic artrock. Mimo tradičních vánočních písní zazní i skladby Charlese Norwella. Spolu s velkým pěveckým sborem a smyčcovým orchestrem účinkují i členové rockových skupin ARCHA a YETTIrock.
 
Koncerty se uskuteční 29. prosince v 19 hod. v kostele sv. Martina v Třebíči, 3. ledna v 17 hod. v kostele Jména Ježíš v
 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Třebíčský operní festival 13. - 18. 12. 2009

Obrazek

Třebíčský operní festival zahajuje již 13. prosince.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Kanonické tabulky

Kanonické tabulky (oltářní tabulky pro tradiční Mši svatou)

Kanonická tabulka č. 3 - In principio erat Verbum

In principio erat Verbum, et
Verbum erat apud Deum, et
Deus erat Verbum. Hoc erat
in principio apud Deum. Omnia
per ipsum facta sunt: et
sine ipso factum est nihil, quod
factum est: in ipso vita erat,
et vita erat lux hominum:

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Rušný život farnosti Horní Újezd na přelomu roku sv. Pavla a roku kněží

ObrazekRok 2009 byl pro naši farnost nadmíru živý. Jeho první polovina se nesla v duchu papežem vyhlášeného roku sv. apoštola Pavla (29. 6. 2008 - 29. 6. 2009 u příležitosti 2000. výročí jeho narození) a druhá polovina ve znamení roku kněží (19. 6. 2009 - 19. 6. 2010 u příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana M. Vianeye).

Počátkem roku farnost získala souhlas Národního památkového ústavu a Obce Horní Újezd k vybudování

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Blíží se jubilejní desátá Tříkrálová sbírka 2010

Při bohoslužbě v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla v neděli 3. ledna 2010 požehná biskup Vojtěch Cikrle tříkrálovým koledníkům. Tříkrálová sbírka, kterou v České republice pořádá Charita České republiky, bude v brněnské diecézi zahájena pontifikální bohoslužbou celebrovanou brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem 3. 1. v 10.30 hod. Na jižní Moravě organizuje charitativní sbírku Diecézní charita (DCH) Brno. Číslo konta, na které může každý přispět, je 1583741621 / 0100. Svoji dárcovskou sms pro Tříkrálovou sbírku pošlete ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Vyšla kniha o cestě Benedikta XVI. do ČR

Právě vyšla publikace pojednávající o třídenní apoštolské návštěvě papeže Benedikta XVI. v České republice, jež se uskutečnila 26. - 28. 9. 2009.

Vedle velkého množství barevných fotografií, které zachycují různé okamžiky z třídenní návštěvy Svatého otce, přináší publikace také všechny proslovy, homilie a pozdravy papeže Benedikta XVI.
Dále zde najdete proslovy prezidenta České republiky Václava Klause, kardinála Miloslava Vlka, brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho, předsedy České biskupské konference arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy Ekumenické rady církví v ČR Pavla Černého, rektora Univerzity Karlovy Václava Hampla, zástupce studentů akademické obce Jaroslava Lormana a pozdrav zástupce mládeže Vladislava Janouškovce. Tato kniha přináší

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Vysokoškoláci vzpomínají na sametovou revoluci

Vysokoškoláci vzpomínají na sametovou revoluci

U příležitosti 20. výročí tzv. sametové revoluce pořádá Vysokoškolské katolické hnutí Brno, o.s. v podzimním semestru 2009 cyklus přednášek a besed "1948 – 1989 – 2009. Osobnosti a témata z období komunistické nesvobody v Československu".

Program

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Začíná vycházet Cvrček - časopis pro předškoláky

ObrazekZačíná vycházet časopis pro předškoláky CVRČEK - příloha časopisu Nezbeda v rozsahu osmi stran na pevnějším papíru tak, aby byli malí čtenáři schopni "číst" a vymalovávat obrázky a rodiče jim pomáhali. Jeho obsah bude spojen s liturgickou dobou. Každé číslo bude mít jednotné téma. Co v něm čtenáři naleznou?

Koncepce časopisu vychází z myšlenky, aby rodiče se svými předškoláky mohli prožívat vztah s Bohem také prostřednictvím pravidelného čtení, zábavy i různých her. V časopise bude například: Cvrčkovo čtení - v textu budou některá slova nahrazena obrázky, komiks, okénko pro rodiče - myšlenka pro rodiče, pohádka, vystřihovánka, modlitba, kvízy, drobné hříčky... Kdy začne Cvrček

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Přednáškový cyklus Církevní rok s Pannou Marií

Na konec roku 2009 připravilo Diecézní muzeum cyklus sedmi odborných přednášek s mariánskou tematikou z pohledu historie, dějin umění, etnografie, muzikologie a teologie.
Cyklus zahájí 29. 10. 2009 Vladimír Maňas příspěvkem o mariánských motivech v hudbě, v tématu bude pokračovat 5. 11. Jiří Plocek s přednáškou o mariánské lidové písni, 12. 11. Aleš Filip seznámí se změnami mariánské ikonografie na konci 19. století, 19. 11. vystoupí Alena Kalinová z Etnografického ústavu v Brně s příspěvkem o mariánských moti-vech v lidovém umění, 26. 11. provede Pavel Večeřa po evropských

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Musíme ocenit přístup ČT!

Česká televize věnovala pouti Svatého otce do naši země velkou pozornost a velmi seriózně o ní informovala. Svůj podíl na tom měla jistě i ta skutečnost, že ohlas na předchozí pořady podobného charakteru byl velký a kladný. Jinými slovy - pro každou televizi je klíčová sledovanost a spokojenost diváků. Je proto naší povinností dát vedení ČT najevo, že jsme její přenosy z návštěvy Benedikta XVI. sledovali a byli jsme s nimi spokojeni. Jen tak můžeme doufat, že i příště bude veřejnoprávní televize postupovat podobně.

Nejlepší formou je dopis zaslaný klasickou poštou na adresu
ČT, Divácké centrum
Kavčí hory
140 70 Praha 4

Stačí napsat jen několik málo řádků (dokonce platí, že čím méně, tím lépe), například: Děkuji za Vaše vysílání, zejména za

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Speciál o papežově návštěvě

Zajímavé shrnutí papežovy návštěvy v ČR a mnoho obrazové dokumentace najdete na portálu iDnes.cz.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Kurz pro vedoucí ministrantů

Kurz pro vedoucí ministrantů slaví již 10 let trvání. Jsou zváni všichni, kteří se tohoto kurzu v jeho průběhu zúčastnili. Setkání se koná 16. - 18. října 2009 v Rudíkově. Začátek v pátek 16. října v 19.30 hod., ukončení v neděli 18. října ve 12.30 hod.

Program bude upřesněn na <www.ministrantibrno.signaly.cz>. Možnost

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Video s Benediktem

Videozáznamy z návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v ČR si můžete prohlédnout na portálu ČT24 nebo YouTube.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Dnes přiletěl nástupce apoštola Petra

Svatý otec 26. září přiletěl na dlouho připravovanou a netrpělivě očekávanou návštěvu do České republiky.  Jeho první kroky vedly k Pražskému Jezulátku. V neděli dopoledne bude sloužit mši sv. v Brně na tuřanském letišti. Několik posledních místenek do předních sektorů jsou stále k dispozici. Také v obou

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Co si vzít s sebou na mši svatou do Brna

ObrazekDo sektorů A0 – A7 a B0 – B17 doporučují organizátoři vzít si s sebou vlastní skládací židličky (tyto sektory nejsou vybaveny židlemi) a pokrývku hlavy, popř. sluneční brýle. Dále pak přiměřené množství jídla a především tekutin

Poutníci by měli zvolit pohodlné oblečení, vhodnou obuv a především nezapomenout léky, které pravidelně užívají.

Pokud jste obdrželi předem objednanou místenku a brožuru s liturgickými texty, nezapomeňte si je vzít s sebou na

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Benedikt XVI. o své nadcházející cestě do České republiky

Castel Gandolfo. Benedikt XVI. ve své nedělní promluvě (20. 9. 2009) před modlitbou Anděl Páně obrátil pozornost k nadcházející návštěvě naší vlasti:

„Dá-li Bůh, uskutečním od soboty 26. do pondělí 28. září apoštolskou cestu do České republiky. Navštívím hlavní město Prahu, ale vydám se také do Brna na Moravu a do Staré Boleslavi, na místo mučednictví svatého Václava, hlavního národního patrona. Česká republika se nachází zeměpisně i historicky v srdci Evropy a po dramatech, kterými prošla v minulém století, potřebuje stejně jako celý kontinent opětovně nalézt důvody víry a naděje. Ve stopách svého milovaného předchůdce Jana Pavla II., který tuto zemi třikrát navštívil, vzdám také hold dávným i nedávným, hrdinným svědkům evangelia, a pobídnu všechny, aby kráčeli vpřed v lásce a v pravdě. Děkuji předem všem, kteří mne budou doprovázet modlitbou na této cestě, aby

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Několik posledních místenek na letiště i do autobusu

ObrazekNaše farnost s předstihem zajistila dostatek místenek na mši sv. se Svatým otcem 27. 9. co nejblíže hlavnímu pódiu. Jedná se o tyto sektory:
A0 - ministranti;
A2 - mládež;
A3 - pro všechny věřící;
A5 - rodiny s dětmi.
Asi 20 volných míst je také ve dvou autobusech společnosti Uchytil. Ty pojedou z Třebíče od zimního stadionu v 4.35 hod. (z H. Újezdu to bude v 4.20 a z Výčap v 4.15 hod.). Pojedete-li vlakem nebo osobním automobilem, v Brně přesednete na speciální bezplatné autobusy MHD, které vás odvezou přímo na letiště. Klikněte na "Celý příspěvek" a zobrazí se vám mapa příjezdových tras.
Mapa jednotlivých sektorů je zde (klikněte pro větší velikost):

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News