Jdi na obsah Jdi na menu

News

Příspěvky

Školení vedoucích táborů - přihlášky do 4. 5.

Sdružení Petrov při brněnském biskupství připravuje školení vedoucích táborů. Toto školení je akreditované MŠMT a je nutné k pořádání táborů. Získané osvědčení má neomezenou platnost. Přemýšlíte-li o tom, že budete někdy v budoucnu tábor pro děti a mládež pořádat, využijte této nabídky a absolvujte školení vedoucích táborů.

U svého duchovního správce si vyžádejte předběžnou přihlášku. Po jejím vyplnění vám budou zaslány další informace. Přihlášku je třeba podat nejpozději do pondělí 4. 5. 2009.
 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Vzpomínka na mučedníky 20. století a žehnání zvonů v Rokytnici

O 7. neděli velikonoční, 24. května 2009, zavítá do farnosti Rokytnice nad Rokytnou generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek, aby předsedal bohoslužbám s připomínkou P. Jana Buly (+ 20.5.1952) a dalších mučedníků 20. století a požehnal nové zvony pro farní kostel v Rokytnici nad Rokytnou a pro kapli v Chlístově.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Denně více než 90 návštěv, na Apríla 115!

ObrazekNávštěvnost našich farních stránek se ustálila mezi 90-100 unikátními IP adresami denně. Dne 1. 4. to bylo dokonce 115 připojených počítačů.

Díky všem, kdo pomáhají tyto stránky vytvářet. Ti ostatní jsou ke spolupráci srdečně zváni!

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Nové rubriky: Akce v okolí a Co je před námi

Pro rychlejší vyhledání aktualit, které vás zajímají, byly dnes vytvořeny dvě nové rubriky. Všechny zveřejňované příspěvky tak budou členěny do těchto skupin:

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Kdy se schází naši mladí? V úterý! A čekáme už jenom na Tebe :-)

Společenství mládeže je každé úterý od 19 hod. na faře. Někdy jsme na faře, někdy v kostele, ale dozvoníš se na nás vždy z Otmarky i od stadionu. Takže: čekáme Tě nejlíp už v úterý.

Společenství 25+ se schází taky v úterý, ale ne každé, jen 1. a 3. v měsíci a to vždy v 19.40 hod. Takže např. v dubnu to bude 7. a 21. 4.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Benedikt XVI. k mladým lidem: Máme naději v živém Bohu

V Římě bylo 4. 3. 2009 zveřejněno poselství papeže Benedikta XVI. ke XXIV. Světovému dni mládeže, který připadá na Květnou neděli, 5. 4. 2009, a bude se slavit v jednotlivých diecézích. Svatý otec ve svém poselství vyzývá mladé lidi k intenzivnímu životu s Bohem a hlásání evangelia druhým. Mottem letošního poselství papeže ke Světovému dni mládeže se stal verš z Prvního listu apoštola Pavla Timotejovi: "Máme naději v živém Bohu" (4,10). V úvodu Benedikt XVI.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Půltisíciletí zvonu oslavíme v neděli 28. 6.

Na nedělní poradě farníků bylo dohodnuto, že jubileum 500 let zvonu ve věži kostela sv. Petra a Pavla v H. Újezdě oslavíme v neděli 28. 6., tedy jeden jediný den před skončením roku sv. Pavla.

Projednáno bylo také pronajímání části věže za účelem poskytování bezdrátového připojení k internetu. Všichni přítomní se vyslovili pro pronájem alespoň dvěma

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Koncert Rosinger Musikanten: Weikertschlag 13. 4. ve 14 hod.

Nemáte-li ještě program na velikonoční pondělí, vydejte se do Weikertschlagu. Muzikanti z vesnice Rossa nás zvou na tradiční velikonoční koncert ve farním kostele sv. Štěpána. Začátek je ve 14 hod, po koncertě je připraveno malé pohoštění pro všechny. V případě většího zájmu vypravíme autobus.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Farní kolo soutěže Dobrodružství s apoštolem Pavlem

V měsíci březnu proběhlo farní kolo soutěže "Dobrodružství s apoštolem Pavlem". Zúčastnilo se ho celkem 8 dětí ve všech třech kategoriích.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Velikonoční pašije v úterý 7. 4. 2009 ve 20 hod. ve Žďáře

Pašijová hra o životě, smrti a slavném vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista se uskuteční v úterý 7. dubna 2009 ve 20:00 hodin v Dětském areálu na sídlišti Libušín. Na svých stránkách to uvádí ŘKF u sv. Prokopa Žďár nad Sázavou. Více informací najdete na tel. č. 736 510 465, nebo na  adrese www.pasijezr.cz

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Kdy a kde se modlíme za mládež

ObrazekSobota před Květnou nedělí patří již tradičně setkání mládeže se svým biskupem. Letos se na toto setkání připravíme Týdnem modliteb za mládež.

V Třebíči vznikla iniciativa na Jejkově, další farnosti se však již přidávají také. Zde je tedy uveden rozpis na jednotlivé dny - kdy přesně modlitba začíná a kdo ji organizačně

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Mši svatou za Jana Pavla II. bude papež Benedikt XVI. sloužit ve čtvrtek 2. dubna

Svatý otec Benedikt XVI. bude ve čtvrtek 2. 4., v den čtvrtého výročí úmrtí svého předchůdce Jana Pavla II., sloužit mši svatou v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Bohoslužba začíná v 18 hodin.

K účasti na mši zve papež zvláště mladé lidi z římské diecéze, aby se tak duchovně připravili k oslavě XXIV. světového dne mládeže na Květnou neděli (5. dubna).

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Farnost Horní Újezd u Třebíče

Bližší informace o farnosti Horní Újezd najdete zde:

http://farnost.hu.cz/

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Doprava na mši sv. do Újezda - jak dál?

Dostat se na nedělní mši sv. v Horním Újezdě nemusí být pro farníky z Výčap, Kojetic a Mikulovic zrovna snadné. Někteří jedou svým autem, jiní na kole, někdo jde pěšky. Při špatném počasí nebo při jistých zdravotních potížích to však může být pro někoho, kdo nemá svůj vůz, neřešitelný problém.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Jejkovský chrámový sbor Serafín

Náš chrámový sbor Serafín během velmi krátké doby své existence doslova zazářil. Upoutal na sebe pozornost nejen v naší farnosti, ale v celé Třebíči. Kvalifikované vedení našeho varhaníka Ing. Tomka umělo využít pěvecké nadání členů sboru a přetavit jej v úžasnou

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 1 Komentářů:

Program bratří františkánů na Jejkově

Bratři františkáni nás navštíví o víkendu 20. - 22. 3. Během své návštěvy budeme mít možnost prožít s nimi část jejich bohatého a velmi nabitého programu.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Nové stránky pro děti

ObrazekPastorační středisko při Arcibiskupství pražském spouští nový projekt, který je určen zejména dětem, ale i všem ostatním, kdo s dětmi pracují. Projekt vznikl jako reakce na zvýšenou poptávku po informacích a materiálech v internetovém prostředí pro děti.

Na adrese deti.vira.cz děti najdou stránky, které obsahují omalovánky, rébusy, kalendáře a různé tvořivé nápady (výroba svíček, šablony k malování na sklo aj.), dále i Bible pro děti a obrázkové příběhy s omalovánkami ke každé liturgické době. Materiály jsou volně ke stažení a jejich nabídka je postupně rozšiřována.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Setkání mladých s biskupem za dveřmi

Biskupové ČR přijali materiál k týdnu modliteb za mládež (29. 3. - 4. 4.) nazvaný Mladí pro církev – církev pro mladé. Je jedním z důležitých okamžiků propojení pastorace mládeže a farní pastorační práce.

Materiál obsahuje sedm témat k prožití týdne modliteb za mládež, která jsou vztažena k životu apoštola Pavla s ohledem na mladé lidi současnosti.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Modlitba pro páteční odpoledne

Otec biskup Vojtěch obnovil v brněnské diecézi tradici pátečního zvonění kostelních zvonů jako připomenutí smrti Ježíše Krista.

Poselství pátečního zvonění považuje biskup Cikrle za stále aktuální, neboť patří k podstatě křesťanského svědectví. Tak, jako jsou kostely obrazem církve, jsou zvony hlasem církve.
Protože mnozí lidé se ptají, co a jak se mají modlit, zde najdete i vhodné tipy modliteb k pátečnímu zvonění.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Brno slaví 400 let od kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra

ObrazekDne 22. 3. to bude přesně čtyři sta let, kdy v tehdejším kapitulním chrámu na Petrově v Brně přijal kněžské svěcení svatý Jan Sarkander, kněz a mučedník. V sobotu 21. 3. v 10.00 hodin bude na stejném místě, v nynější katedrále sv. Petra a Pavla, slavena bohoslužba, na níž přislíbil účast apoštolský nuncius arcibiskup Diego Causero a moravský metropolita, olomoucký arcibiskup

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů: