Jdi na obsah Jdi na menu

News

Příspěvky

Mši svatou za Jana Pavla II. bude papež Benedikt XVI. sloužit ve čtvrtek 2. dubna

Svatý otec Benedikt XVI. bude ve čtvrtek 2. 4., v den čtvrtého výročí úmrtí svého předchůdce Jana Pavla II., sloužit mši svatou v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Bohoslužba začíná v 18 hodin.

K účasti na mši zve papež zvláště mladé lidi z římské diecéze, aby se tak duchovně připravili k oslavě XXIV. světového dne mládeže na Květnou neděli (5. dubna).

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Farnost Horní Újezd u Třebíče

Bližší informace o farnosti Horní Újezd najdete zde:

http://farnost.hu.cz/

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Doprava na mši sv. do Újezda - jak dál?

Dostat se na nedělní mši sv. v Horním Újezdě nemusí být pro farníky z Výčap, Kojetic a Mikulovic zrovna snadné. Někteří jedou svým autem, jiní na kole, někdo jde pěšky. Při špatném počasí nebo při jistých zdravotních potížích to však může být pro někoho, kdo nemá svůj vůz, neřešitelný problém.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Jejkovský chrámový sbor Serafín

Náš chrámový sbor Serafín během velmi krátké doby své existence doslova zazářil. Upoutal na sebe pozornost nejen v naší farnosti, ale v celé Třebíči. Kvalifikované vedení našeho varhaníka Ing. Tomka umělo využít pěvecké nadání členů sboru a přetavit jej v úžasnou

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 1 Komentářů:

Program bratří františkánů na Jejkově

Bratři františkáni nás navštíví o víkendu 20. - 22. 3. Během své návštěvy budeme mít možnost prožít s nimi část jejich bohatého a velmi nabitého programu.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Nové stránky pro děti

ObrazekPastorační středisko při Arcibiskupství pražském spouští nový projekt, který je určen zejména dětem, ale i všem ostatním, kdo s dětmi pracují. Projekt vznikl jako reakce na zvýšenou poptávku po informacích a materiálech v internetovém prostředí pro děti.

Na adrese deti.vira.cz děti najdou stránky, které obsahují omalovánky, rébusy, kalendáře a různé tvořivé nápady (výroba svíček, šablony k malování na sklo aj.), dále i Bible pro děti a obrázkové příběhy s omalovánkami ke každé liturgické době. Materiály jsou volně ke stažení a jejich nabídka je postupně rozšiřována.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Setkání mladých s biskupem za dveřmi

Biskupové ČR přijali materiál k týdnu modliteb za mládež (29. 3. - 4. 4.) nazvaný Mladí pro církev – církev pro mladé. Je jedním z důležitých okamžiků propojení pastorace mládeže a farní pastorační práce.

Materiál obsahuje sedm témat k prožití týdne modliteb za mládež, která jsou vztažena k životu apoštola Pavla s ohledem na mladé lidi současnosti.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Modlitba pro páteční odpoledne

Otec biskup Vojtěch obnovil v brněnské diecézi tradici pátečního zvonění kostelních zvonů jako připomenutí smrti Ježíše Krista.

Poselství pátečního zvonění považuje biskup Cikrle za stále aktuální, neboť patří k podstatě křesťanského svědectví. Tak, jako jsou kostely obrazem církve, jsou zvony hlasem církve.
Protože mnozí lidé se ptají, co a jak se mají modlit, zde najdete i vhodné tipy modliteb k pátečnímu zvonění.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Brno slaví 400 let od kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra

ObrazekDne 22. 3. to bude přesně čtyři sta let, kdy v tehdejším kapitulním chrámu na Petrově v Brně přijal kněžské svěcení svatý Jan Sarkander, kněz a mučedník. V sobotu 21. 3. v 10.00 hodin bude na stejném místě, v nynější katedrále sv. Petra a Pavla, slavena bohoslužba, na níž přislíbil účast apoštolský nuncius arcibiskup Diego Causero a moravský metropolita, olomoucký arcibiskup

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Sv. František opět na Jejkově!

Svatý František z Assisi se vrací na Jejkov! Náš kostel byl dlouhá staletí spojen s tímto světcem. Jeho spiritualita zde ožívala díky bratřím kapucínům. To už téměř 9 let není pravda - poslední kapucín P. Antonín Kovář zemřel na podlzim roku 2000. Nyní se duch tohoto velkého světce vrací! O víkendu 20.-22. 3. k nám zavítají bratři františkáni.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Doba postní: doba naslouchání

V pátek nám skončil týden duchovních cvičení, která na Velehradě vedl bývalý sekretář kardinála Vlka P. Vladimír Málek. Tyto dny byly zcela zasvěceny naslouchání Pánu, jenž k nám neustále promlouvá, ale během postní doby od nás očekává zvýšenou pozornost. Připomíná nám to také stránka dnešního nedělního evangelia, jež nám znovu předkládá proměnění Krista na hoře Tábor: Zatímco stáli celí užaslí tváří v tvář proměněnému Pánu, který hovořil s Mojžíšem a Eliášem, Petra, Jakuba a Jana náhle zahalil mrak, z něhož vycházel hlas, který prohlašoval: „To je můj milovaný Syn. Toho poslouchejte!“ (Mk 9,7).

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Centrum pro rodinu pořádá cyklus přednášek DOSPÍVÁNÍ

Čas dospívání dětí představuje pro rodiče nelehké období, na které se nelze nijak zvlášť připravit. Začíná už v 11 - 13 letech a na tento „běh na dlouhou trať“ neexistuje jednoduchý návod, jediná správná výchovná metoda.

Cyklus přednášek DOSPÍVÁNÍ nabízí možnost získat informace, povzbuzení a radu, prostor pro sdílení a vyjádření svých obav a pochybností, rodičům dodává potřebnou sílu a chuť provést děti tímto obdobím co nejlépe.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Noc kostelů 29. 5. 2009 - první návrhy programu

Noc kostelů se letos úplně poprvé uskuteční v Brně a Třebíči! Pořadatelé chtějí při této akci pozvat co nejširší veřejnost do svých kostelů a klášterů, v jejichž prostorách připravují bohatý program na celý večer až do pozdních nočních hodin. Program v kostele Proměnění Páně začíná dostávat konkrétní obrysy. Jsou to sice jen první nápady, mohou však dobře posloužit jako výchozí materiál k diskuzi. Najdete je v sekci Noc kostelů poprvé v Třebíči.

Atmosféra noci vytvoří prostor otevřenosti a rozmanitý program nabídne návštěvníkům možnost setkat se s křesťanstvím v sakrálním prostoru

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Studujte teologii! V Olomouci mají nový obor

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabízí v akademickém roce 2009/2010 v magisterských a bakalářských studijních programech více než 10 oborů prezenčního (denního) a kombinovaného (dálkového) studia. Základní informace jsou uvedeny

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Hledají se tvoje fotografie!

Tento náš farní web, jako asi většina ostatních, má své dvě základní funkce: poskytnout potřebné informace a prezentovat naše společenství.

To je téměř nemožné bez zajímavých fotografií ze života naší farnosti. Ty doma určitě nějaké máš, které by stálo za to zde zveřejnit. Tak se nenech přemlouvat a nabídni je, prosím. Kontakty určitě máš a znáš. Pokud ne, najdeš je v sekci "O nás".

P. Vlastimil

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Začíná příprava snoubenců

Ať už jste pevně rozhodnutí vstoupit do manželství, nebo o tom zatím jen uvažujete, rozhodně byste si neměli nechat ujít příležitost společně se nad tímto krokem zamyslet.

V naší farnosti se pravidelně koná příprava snoubenců zaměřená na základy biblického poselství, podstatu manželství uzavíraného v kostele a problematiku manželského a rodinného života (podstata ženského a mužského pohledu na svět, na lásku a manželství, možné krize a jejich řešení, úskalí ve výchově dětí ap.).

Celkem se jedná asi o 6-8 hodin. Letošní jarní příprava začne 14. března

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Speciální číslo časopisu Bioetika – Scripta bioetica

Kongregace pro nauku víry zveřejnila 12. 12. 2008 instrukci O některých otázkách bioetiky DIGNITAS PERSONAE

Instrukce začíná slovy „Dignitas personae“ – Důstojnost osoby musí být uznána každému člověku od početí až po přirozenou smrt. Tento základní princip vyjadřuje velké „ano“ vůči lidskému životu. Instrukce je věroučné povahy a papež Benedikt XVI. ji výslovně schválil. Obrací se nejen na věřící, ale „na všechny lidi, kteří hledají pravdu“.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

MODLITBA, PŮST, ALMUŽNA

(Budeme číst v neděli 1. 3. 2009)

Postní doba je obdobím přípravy na Velikonoce, kdy si připomínáme utrpení, smrt
a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Obzvlášť v tomto období křesťané prohlubují svůj vztah k Bohu, bližním a k sobě samému skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků. Půst je duší modlitby a milosrdenství je životem postu. „Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný… Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím, kdo

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

9. Týden modliteb za mládež 22. – 28. 3. 2009

Týden modliteb za mládež nazvaný Mladí pro církev – církev pro mladé je jedním z důležitých okamžiků propojení pastorace mládeže a farní pastorační práce. Rádi bychom, aby skrze tento týden modliteb všichni věřící vnímali osobně mladé lidi jako ty, které předkládají Bohu v modlitbě, a aby si mladí lidé uvědomili svou spoluzodpovědnost za církev. Toužíme po tom, aby skrze Boží požehnání nebyly akce pro mládež pouhým vnějším aktivismem, nýbrž dílem, na němž se oslaví Boží jméno. Jménem všech kněží a laiků ze Sekce pro mládež a za všechny mladé lidi vám

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News