Jdi na obsah Jdi na menu

News

Příspěvky

Studujte teologii! V Olomouci mají nový obor

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabízí v akademickém roce 2009/2010 v magisterských a bakalářských studijních programech více než 10 oborů prezenčního (denního) a kombinovaného (dálkového) studia. Základní informace jsou uvedeny

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Hledají se tvoje fotografie!

Tento náš farní web, jako asi většina ostatních, má své dvě základní funkce: poskytnout potřebné informace a prezentovat naše společenství.

To je téměř nemožné bez zajímavých fotografií ze života naší farnosti. Ty doma určitě nějaké máš, které by stálo za to zde zveřejnit. Tak se nenech přemlouvat a nabídni je, prosím. Kontakty určitě máš a znáš. Pokud ne, najdeš je v sekci "O nás".

P. Vlastimil

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Začíná příprava snoubenců

Ať už jste pevně rozhodnutí vstoupit do manželství, nebo o tom zatím jen uvažujete, rozhodně byste si neměli nechat ujít příležitost společně se nad tímto krokem zamyslet.

V naší farnosti se pravidelně koná příprava snoubenců zaměřená na základy biblického poselství, podstatu manželství uzavíraného v kostele a problematiku manželského a rodinného života (podstata ženského a mužského pohledu na svět, na lásku a manželství, možné krize a jejich řešení, úskalí ve výchově dětí ap.).

Celkem se jedná asi o 6-8 hodin. Letošní jarní příprava začne 14. března

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

Speciální číslo časopisu Bioetika – Scripta bioetica

Kongregace pro nauku víry zveřejnila 12. 12. 2008 instrukci O některých otázkách bioetiky DIGNITAS PERSONAE

Instrukce začíná slovy „Dignitas personae“ – Důstojnost osoby musí být uznána každému člověku od početí až po přirozenou smrt. Tento základní princip vyjadřuje velké „ano“ vůči lidskému životu. Instrukce je věroučné povahy a papež Benedikt XVI. ji výslovně schválil. Obrací se nejen na věřící, ale „na všechny lidi, kteří hledají pravdu“.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

MODLITBA, PŮST, ALMUŽNA

(Budeme číst v neděli 1. 3. 2009)

Postní doba je obdobím přípravy na Velikonoce, kdy si připomínáme utrpení, smrt
a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Obzvlášť v tomto období křesťané prohlubují svůj vztah k Bohu, bližním a k sobě samému skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků. Půst je duší modlitby a milosrdenství je životem postu. „Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný… Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím, kdo

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 0 Komentářů:

9. Týden modliteb za mládež 22. – 28. 3. 2009

Týden modliteb za mládež nazvaný Mladí pro církev – církev pro mladé je jedním z důležitých okamžiků propojení pastorace mládeže a farní pastorační práce. Rádi bychom, aby skrze tento týden modliteb všichni věřící vnímali osobně mladé lidi jako ty, které předkládají Bohu v modlitbě, a aby si mladí lidé uvědomili svou spoluzodpovědnost za církev. Toužíme po tom, aby skrze Boží požehnání nebyly akce pro mládež pouhým vnějším aktivismem, nýbrž dílem, na němž se oslaví Boží jméno. Jménem všech kněží a laiků ze Sekce pro mládež a za všechny mladé lidi vám

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News