Jdi na obsah Jdi na menu

News

Příspěvky

P. Jozef Gašparík oslaví v srpnu devadesátiny

P. Jozef se narodil 8. srpna 1926 v Dvorníkách na Slovensku. Na kněze byl vysvěcen 1. 7. 1972 v Olomouci a o jednadvacet let později se stal na 14 let duchovním správcem farnosti Horní Újezd (1. 7. 1993 – 30. 8. 2007).
Do dalších let přejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání! 
Ad multos annos!

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Společné obrácení kněze a lidu už není trestné - do Církve se vrací původní praxe

sv-jan-nepomucky-tr.jpgCírkev má snad konečně za sebou desetiletí bolestných zmatků, kdy se ničily nádherné oltáře, násilím se zaváděly stoly a na nich celebrace "čelem k lidu". Na mnoha místech byli kněží pronásledováni jen proto, že se drželi původní církevní praxe a liturgii nadále sloužili obráceni společně s věřícími ke kříži a ke svatostánku. Nyní jim dal za pravdu prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, který promluvil jasně: byl to nesmysl a je třeba se vrátit k původní praxi společného obrácení kněze a lidu. "Eucharistie se musí opět stát centrem našeho života a Bůh centrem liturgie" – zdůrazňuje kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Na věčnost odešel P. Perout, bývalý duchovní správce Horního Újezda

V neděli 22. května 2016 k sobě Pán života a smrti povolal svého služebníka P. Miroslava Perouta. Narodil se 18. srpna 1922 v Rájci nad Svitavou, vystudoval gymnázium v Boskovicích a bohoslovecký seminář v Brně.

Dne 5. července 1946 byl v Brně vysvěcen na kněze. Službu Pánu nastoupil v roce 1946 v Dolních Bojanovicích, dále působil ve farnostech Otnice, Třebíč-zámek a Horní Újezd, kam nastoupil v těžké době po babických událostech

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Novým brněnským pomocným biskupem byl jmenován P. Pavel Konzbul

V sobotu 21. května 2016, kdy se v brněnské diecézi slaví výroční den posvěcení hlavního chrámu v diecézi - katedrály sv. Petra a Pavla, byl novým brněnským pomocným biskupem jmenován dosavadní farář u katedrály sv. Petra a Pavla P. Pavel Konzbul (*1965).

 

V sobotu 21. května 2016, kdy se v brněnské diecézi slaví výroční den posvěcení hlavního chrámu v diecézi - katedrály sv. Petra a Pavla, byl novým brněnským pomocným biskupem jmenován dosavadní farář u katedrály sv. Petra a Pavla P. Pavel Konzbul (*1965).

 

Pavel Konzbul se narodil 17. října. 1965 v Brně - Juliánově. Po maturitě na gymnáziu v Brně v Křenové ulici pokračoval ve studiu na elektrotechnické fakultě VUT Brno - obor elektrotechnologie, které absolvoval v roce 1989.

Po vykonání roční základní vojenské služby nastoupil jako odborný a později vědecký pracovník do Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky v Brně. Tam se věnoval

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

V neděli 22. května je Svátek Nejsvětější Trojice; zpívat bude Serafín

V neděli 22. května je Svátek Nejsvětější Trojice. Je to největší tajemství naší katolické víry. Je tak úžasné, že bychom na něj bez Zjevení Božího nemohli nikdy přijít. Je tak hluboké, že ani za celou Věčnost jej nedokážeme plně pochopit:

Jsou tři božské Osoby, ale tito tři jsou pouze jeden Bůh: Otec nestvořený, Syn od Věčnosti Otcem zrozený a Duch Svatý Otcem a Synem od Věčnosti jako Láska vydechovaný. Nejsvětější Trojice je zřídlem všeho stvoření, vykoupení a posvěcování. Církev svatá tuto základní pravdu našeho náboženství nejen vždycky hlásala slovy, ale také

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Na farních pozemcích budou hospodařit noví pachtýři

Farnost Horní Újezd od 1. října 2016 pronajme (propachtuje) svá pole v KÚ Horní Újezd zemědělcům, kteří přišli s nejzajímavější nabídkou (viz tabulku v článku).

Číslo parcely Popis Výměra Nejzajímavější nabídka
320/2 Farský Křib 5,97 ha č. 4
210 Farská tabulka 5,10 ha č. 3
121/1 louka u farní zahrady 4,64 ha č. 4
320/3 Křib 0,69 ha č. 4

 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Neděle 3. po Velikonocích

Svatý apoštol Petr nám načrtl program křesťanského života. Je velmi prostý a příhodný pro každou osobu a pro každou dobu jakožto cesta, která plně odpovídá našemu cíli:

Křesťan, který zde na zemi putuje do nebeské vlasti, zachovává věrně všechno, co je mu pro tento život uloženo, protože ví, že právě takto se líbí Pánu.

Také každá zkouška má svou hodnotu: právě skrze ně se rodíme k věčnému životu.

Křesťanský život plně orientovaný k onomu konečnému cílovému triumfu je bojem za uskutečňování a naplnění té postupné obnovy života, onoho vítězství, které jsme již obdrželi v osobě našeho Spasitele.

Ve svém otcovském listě (1 Petr 2, 11-19) nám velmi prostě představuje to podstatné: musíme vést dobrý život mezi pohany, aby v den navštívení velebili Boha za dobré skutky, které na nás pozorují. Naše dobré skutky mají umlčet ty, kteří mají svou falešnou svobodu pouze jako zástěru své vnitřní zloby.

Dnes jsme, bohužel, svědky úplného opaku: Kontroverzní novoty nás vedou ve skutečnosti k tomu abychom ve svém způsobu života zcela splynuli s pohany.

Hledáte-li místo, kde hlavním cílem není opustit křesťanskou víru a splynout s pohany, pak přijďte na nedělní bohoslužby do Horního Újezda. Mše svatá se v chrámu sv. apoštolů Petra a Pavla slouží každou neděli v 9 a 10.20 hod. Podrobný pořad bohoslužeb je zde.

 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Obdrželi jsme nové nabídky na propachtování farních pozemků

Farnost Horní Újezd obdržela k 31. březnu 7 různých nabídek na propachtování níže uvedených pozemků v KÚ Horní Újezd. Od 1. října 2016 byste na nich mohli hospodařit. V článku je seznam pozemků a také nabídek, které jsme k dnešnímu dni obdrželi. Pokud máte zájem na těchto pozemcích (nebo jen na některých z nich) hospodařit, ozvěte se nám co nejdříve. Jestliže jste nám svoji nabídku již zaslali, ale přejete si ji změnit, rovněž to neodkládejte. 

Napište nám nejlépe do konce března, jakou výši pachtu (včetně daně) byste nám mohli nabídnout a jak dlouhá by podle Vás měla být výpovědní lhůta. Výhodou pro vás bude, pokud přiložíte i stručný popis toho, jakým způsobem byste na pozemcích chtěli hospodařit (jaké plodiny zamýšlíte pěstovat, jak budete půdu hnojit, v jaké míře hodláte používat pesticidy atd.).

Nabídky, které jsme obdrželi po 31. březnu a jejich průběžné hodnocení najdete zde.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Cestování Třebíč - Horní Újezd

stop.jpgNa naši farnost se obrátilo několik věřících s prosbou o kontakt na ty, kdo na Velký pátek a Bílou sobotu pojedou do Újezda svým vozem a mohli by někoho svézt. Máte-li tuto možnost, informujte, prosíme, zdejšího duchovního správce nejlépe formou sms na tel. č. 731 076 000. Máte-li opačný problém a také řešíte, jak se v tyto dny do/z Újezda dostat, napište nám také. Pokusíme se pro Vás nějaké řešení nalézt.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Na věčnost odešel někdejší duchovní správce Horního Újezda P. Sporer

p-antonin-sporer.jpgV sobotu 12. března 2016 zemřel v Masarykově nemocnici v Jilemnici ThDr. Antonín Sporer, osobní arciděkan, farář ve Vysokém nad Jizerou.

P. Antonín Sporer se narodil 7. května 1940 v Malackách na Slovensku, kněžské svěcení přijal 21. prosince 1965 v Praze.
 

Svou kněžskou službu vykonával v Moravských Budějovicích, Žďáru nad Sázavou, Radostíně nad Oslavou, Horních Borech, Rokytnici nad Rokytnou, Kloboukách u Brna, Brně - Komárově, Ústí nad Labem, Zvoli nad Pernštejnem, Rozsochách a Vysokém nad Jizerou. Seminaristy vyučoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

První vrácené pozemky již byly zapsány na list vlastnictví

Naše farnost už má na svém Seznamu nemovitostí LV č. 178 pro katastrální území Horní Újezd u Třebíče [644528] zapsané první vrácené pozemky. Seznam všech parcel patřících naší farnosti je zde:

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Podle papeže Františka a patriarchy Kirilla je obnova křesťanské víry v Rusku nevídaná

papez-patriarcha.jpg"Děkujeme Bohu za nevídanou obnovu křesťanské víry, ke které nyní dochází v Rusku a v mnoha zemích východní Evropy, kde desítky let vládly atheistické režimy", prohlásili společně papež František a patriarcha Moskvy a celé Rusi Kirill. Úplný text jejich prohlášení najdete zde.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Tomáš Holub bude novým plzeňským biskupem

holub.jpgSvatý stolec oznámil, že papež František přijal abdikaci plzeňského biskupa mons. Františka Radkovského z důvodu dovršení kanonického věku. Jeho nástupcem papež jmenoval mons. Tomáše Holuba, současného sekretáře České biskupské

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Farnosti se vrátí první pozemky

320-2.jpgVe čtvrtek 19. listopadu schválil Státní pozemkový úřad dohodu uzavřenou mezi Českou republikou a farností Horní Újezd o vrácení některých pozemků, které naše farnost před komunistickým pučem vlastnila a které sloužily k zajištění jejího financování. Začátkem prosince 2015 se do vlastnictví farnosti vrátí tyto parcely v k. ú. H. Újezd

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | Fotografie: Vrácené pozemky

Arcibiskup Lefebvre varoval Francii už 14. listopadu 1989

ml-portret.jpgKrvavé masakry desítek nevinných lidí, výbuchy bomb uprostřed poklidných měst... Už to není realita pouze jakýchsi vzdálených světů, ale po teroristických útocích v New Yorku, Londýně, Madridu a Paříži je to už realita našeho světa, našich zemí. Politici už zase přispěchali se srdceryvnými kondolencemi a my jsme si už zvykli, že po nich stejně nebudou následovat žádné konkrétní činy k zajištění naší bezpečnosti.

 

Největší starostí evropských politiků je, aby na území EU nevstoupil nikdo z ruských politiků či podnikatelů, kterým to Brusel zakázal kvůli tomu, že si naprostá většina obyvatel Krymu odhlasovala jeho znovupřipojení k Rusku. Velmi mnoho energie věnují také tomu, aby v zemích EU byli umlčeni ti, kdo vytrvale brání tradiční hodnoty, na nichž evropská civilizace vyrostla.

 

V této souvislosti je velmi zajímavá tisková konference, která se uskutečnila na den přesně před šestadvaceti lety a na níž arcibiskup Lefebvre varoval před těmi, kdo zabíjejí ve jménu islámu a myslí si při tom, že pomáhají sobě i zabitým.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Uzavírky v Újezdě skončily

imag0684-25.jpgV pátek 30. října byla dokončena oprava průtahu obcí Horní Újezd a ve 20 hodin skončily všechny uzavírky. Do kostela, na hřbitov i na faru se nyní dostanete opět bez omezení. Těšíme se na Vaši návštěvu!

:-)
 

Foto: Odstraňování bariér ze silnice 36072 po její rekonstrukci

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Pozor, do kostela sv. apoštolů Petra a Pavla se nyní dostanete od Mikulovic i Výčap - Šebkovic

imag0631.jpgV Horním Újezdě v těchto dnech probíhá rekonstrukce průtahu obcí. Z tohoto důvodu je od 31. 8. uzavřena silnice od Kojetic. Do Horního Újezda se tak dostanete přes Mikulovice nebo Výčapy - Šebkovice - Vacenovice

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Na věčnost odešel Josef Vlček

vlcek-josef.jpgKomunisté jej na smrt odsoudili už před 65-ti lety. Pán života a smrti si až nyní povolal služebníka, který strávil 10 let v komunistickém žaláři, po roce 1990 obnovil činnost Matice cyrilometodějské a velmi horlivě  podporovat tradiční katolickou Mši svatou všech věků. Vydal o ní několik knih, včetně v mnoha kostelích dodnes používané brožury "O Mši svaté". Obdržel několik vyznamenání. Mezi nimi i rytířský řád sv. papeže Silvestra  a řád Tomáše G. Masaryka II. třídy z rukou presidenta České republiky

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Ostatky P. Josefa Toufara nalezeny

toufar-josef.jpgTělesné ostatky vyzdvižené loni z hromadného hrobu na pražském hřbitově v Ďáblicích skutečně patří umučenému knězi P. Josefu Toufarovi. Pohřeb se uskuteční 12. července v Číhošti na Havlíčkobrodsku, kde P. Josef působil před zatčením. O výsledcích výzkumu informoval soudní znalec z oboru forenzní genetiky Tomáš Pexa. Kosterní pozůstatky, které odborníci zkoumali, byly

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Arcibiskup Graubner: Bezbřehé přijímání lidí jiné kultury musí znamenat konec té dosavadní. Zastavme imigraci!

arcibiskupgraubner.jpgOlomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner poskytl rozhovor Parlamentním listům. Vyjádřil se v něm pro zastavení přílivu migrantů i proti vnucování demokracie jiným zemím.

V rozhovoru mj. řekl: "Je třeba rozlišovat uprchlíky, kteří byli vyhnáni z domova a jde jim o život, pak ty, kteří jdou za lepším blahobytem, případně ty, kteří jsou politickými vyslanci s úkolem rozšířit řady a pak i politický vliv muslimů v Evropě. Těm prvním je třeba pomoci ve všech demokratických zemích, Česko nevyjímaje. Ti druzí, i kdyby byli přiděleni do méně bohatých zemí EU, se postupně přesunou do zemí s nejvyšší životní úrovní a nejštědřejším systémem sociální podpory. Ti třetí by měli být odmítáni všude, protože jsou nebezpeční pro demokracii. Ti mají ovšem zájem přednostně o ty země, kde je jich už víc a mají naději na politický vliv. Vážně se ptám, jestli nejsou vysíláni od stratégů velké politiky jako váleční pěšáci, jako trójský kůň."

Celý rozhovor najdete zde.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News