Jdi na obsah Jdi na menu

News

Příspěvky

Knihu Corpus Christi přeložil P. Filip M. Antonín Stajner "očima"

cch.jpgNa trhu se nedávno objevila velmi zajímavá kniha biskupa Athanasia Schneidera Corpus Christi. Tu do češtiny přeložil P. Filip Stajner, S. T. L., III. OP, který ale dokáže hýbat pouze očima a některými mimickými svaly. Vidí, slyší a myslí, funkční jsou i vnitřní orgány, ale to je všechno.
 

Kněz Filip Stajner onemocněl vzácnou chorobou ALS, na kterou nedávno zemřel Stanislav Gross. Přestože lékaři několikrát Stajnerovi předpověděli brzkou smrt, žije s nemocí už 15 let.
 

V nevelké místnosti jsou slyšet tiché periodické zvuky dýchacího přístroje. Z nehybného těla hledí pronikavé hnědé oči. Nahrazují mu hlasivky. Otec Stajner se sám nenadechne ani nedokáže polykat. Trpí bolestmi. Jídlo přijímá sondou do žaludku a dýchá pomocí plicního ventilátoru. „Kdybych si myslel, že jsem tady náhodou, že pocházím z opice a můj život nemá vyšší určení, dávno bych

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Zjevení Neposkvrněné Panny Marie v Lurdech

lurdynoc.jpgSvátek Zjevení Panny Marie v Lurdech, který slavíme 11. února, je příležitostí k zamyšlení nad tajemstvím bolesti a také k tomu, aby se všechna naše společenství stávaly vnímavější k nemocným bratřím a sestrám. V tento den se věřící vždy soustředili s úctou a vděčností na dobrotivou a milosrdnou Matku, Neposkvrněnou Pannu, která svým zjevením přesvědčivě projevila svoji vpravdě mateřskou a nedostižnou péči o celé churavějící lidstvo. Její lurdské poselství je více než stručné a přece nadmíru výmluvné.

Panna Maria nám především nám dala najevo, jak je jí milé, že jí Církev, jejímž je obrazem, přiznala oficiálně slavný titul bez poskvrny počaté: „Jsem Neposkvrněné Početí!" Tomu také odpovídají původní liturgické

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Na věčnost odešel jihlavský děkan P. Pavel Horký

p-horky.jpgV pondělí 5. ledna 2015 zemřel P. Mgr. Pavel Horký, farář ve Stonařově, Vílanci a Pavlově a děkan jihlavský.

Rozloučíme se s ním v pondělí 12. ledna 2015 v 15 hodin ve farním kostele sv. Václava ve Stonařově, pohřben bude po mši svaté v úterý 13. ledna 2015 v 10 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně-Zábrdovicích do hrobu rodičů na Ústředním hřbitově v Brně.

Domine Iesu Christe, Rex gloriae     
Libera animas omnium fidelium defunctorum     
De poenis inferni et de profundo lacu     
    
Libera eas de ore leonis     
Ne absorbeat eas tartarus     
Ne cadant in obscurum     
    
Sed signifer sanctus Michael     
Repraesentet eas in lucem sanctam     
Quam olim Abrahae promisisti     
Et semini eius.    

* * *

Pane Ježíši Kriste, Králi slávy,
Vysvoboď duše všech věřících zemřelých
Od útrap pekla a od hluboké propasti,
      
Vysvoboď je z tlamy lví,
Aby jich nepohltila pekelná hlubina,
Aby neupadly do temnosti,
      
Nýbrž ať korouhevník, svatý Michael,
Uvede je do svatého světla,
Které jsi kdysi přislíbil Abrahámovi,
A potomstvu jeho.

Mše sv. Requiem, Offertorium

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Na věčnost odešel P. Jan Chromeček, dlouholetý duchovní správce Svatého Hostýna

chromecek_jan.jpgVe věku 82 let zemřel ve čtvrtek 4. prosince 2014 v kroměřížské nemocnici P. Jan Chromeček, SJ, dlouholetý duchovní správce Svatého Hostýna. Rozloučení se zesnulým se uskuteční v pátek 12. prosince od 14.00 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně a poté bude jeho tělo uloženo na místním hřbitově.

P. Jan Chromeček se narodil 27. července 1932 v Brně. Po maturitě na místním biskupském gymnáziu roku 1949 vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova na Velehradě, kde v roce 1950 zažil zrušení řádu komunistickým režimem.

Po internaci v Bohosudově dokončil noviciát již tajně v Brně. Pracoval jako konstruktér až do roku 1959, kdy byl zatčen a uvězněn. Po amnestii v roce 1960 byl propuštěn a poté pracoval jako dělník u zedníků a pokrývačů.

Po soukromém studiu filozofie a teologie byl v roce 1968 tajně vysvěcen na kněze. Díky politickému uvolnění během pražského jara mohl

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Nová doména farnosti Horní Újezd: farnosthu.cz

V těchto dnech dochází k rozdělení internetových stránek, které dosud společně sloužily farnostem Třebíč - Jejkov a Horní Újezd u Třebíče. To se nyní mění a dosavadní stránky dostupné z domény "jejkov.cz" budou dostupné z nové domény, kterou bude používat újezdská farnost. Pro zapamatování je velmi jednuchá: "farnosthu.cz".

Už nyní se těšíme na Vaši návštěvu!
:-)

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Změny v ustanovení kněží

Farář ve farnosti Třebíč - zámek P. Jakub Holík byl s platností od 15. 10. 2014 ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Třebíč - Jejkov.  P. Vojtěch Loub, farní vikář ve farnosti Třebíč - zámek a spirituál Katolického gymnázia Třebíč byl s platností od 15. 10. 2014 ustanoven navíc farním vikářem ve farnosti Třebíč - Jejkov.

P. Vlastimil Protivínský, farář ve farnosti Třebíč - Jejkov, který tuto farnost fakticky převzal 15. října 2007, tak v této službě končí na den přesně po sedmi letech. S platností od 15. 10. 2014 byl ustanoven farářem ve farnosti Horní Újezd u Třebíče. Poslední Mši svatou v této bývalé kapucínské farnosti bude sloužit v den památky sv. papeže a mučedníka Kalista I. v úterý 14. října v 18.00 hodin.
 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Upozornění na nekalé obchodní praktiky

Některé společnosti se snaží získat nové klienty ne zcela poctivým způsobem.

Pomáhá jim přitom nový občanský zákoník, jehož § 1725 stanoví, že „smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah“.

Smlouva může být uzavřena ústně a to i prostřednictvím komunikace na dálku. Některé společnosti této skutečnosti zneužívají: lidem zavolají a během telefonického rozhovoru, jehož záznam pořizují, nahrají souhlasné „ano“; z toho pak dovozují, že smlouva byla uzavřena, ačkoliv dotazovaný se domníval, že mu bude předložena písemná nabídka či písemný návrh smlouvy, který si bude moci řádně prostudovat a teprve pak se definitivně rozhodnout. Společnost však může mít v obchodních podmínkách ustanovení, že „smlouva je uzavřena prostřednictvím zaznamenaného hlasového souhlasu“.

Kromě toho se objevují případy, že obchodní společnost hlasový záznam střihem zmanipuluje. Pokud si oslovený člověk sám hovor nenahrál, nemá žádnou možnost dokázat, že s takovou společností žádný obchod neuzavřel.

Jaká je obrana?

1. Nejlepší, nejjednodušší a nejsnadnější je hovor ihned odmítnout. Je třeba zvolit jasnou a ráznou formulaci, např.: „PO TELEFONU SE

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Výuka náboženství ve školním roce 2014-15

V tomto školním roce bude náboženství pro děti z vesnic naší farnosti vyučováno na ZŠ Výčapy vždy v úterý ve 12.30 hodin a to pro 1.-5. třídu.


 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Před 100 lety začala první světová válka. Requiem za oběti bude v sobotu 26. 7. v 17 hod.

1-svetova-valka-01.jpg28. července 1914 Rakousko-Uhersko oficiálně vyhlásilo válku Srbsku. Historický sled událostí, politické tlaky, smutné události v císařské rodině a další a další vlivy otevřely konflikt, jaký dosud svět nezažil. A to nejen na rovině ztrát na lidských životech, ale také na rovině duchovního zlomu v myšlení lidí. Objevitelské devatenácté století, které vlilo naději v pokrok, se zhroutilo pod strašlivým zážitkem deseti milionů mrtvých, naprosté bezúctě k lidskému jedinci, zážitkům bezvýchodné situace... Technika a vývoj svět nezachránily

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Před 100 lety byl zavražděn arcivévoda Ferdinand

arcivevoda-ferdinand_a_zofie.jpgDne 28. června si připomínáme 100. výročí atentátu na následníka trůnu arcivévodu Ferdinanda (18. 12. 1863 – 28. 6. 1914) a jeho choť Žofii (1. 3. 1868 – 28. 6. 1914). Toho dne roku 1914 se František Ferdinand se svým doprovodem vydal na cestu vlakem z lázní Ilidža do Sarajeva. Na sarajevském nádraží byli očekáváni guvernérem Oskarem Potiorekem a pro Ferdinandovu družinu zde bylo připraveno celkem šest vozů. Kvůli nedorozumění do prvního vozu omylem nastoupili tři místní policisté spolu s vedoucím bezpečnostní služby. Členové služby, kteří měli svého vedoucího doprovázet, nastoupili až do jednoho ze zadních vozů. Do druhého automobilu v pořadí nastoupili sarajevský primátor a ředitel sarajevského policejního oddělení. Třetím automobilem v koloně byl sportovní Gräf & Stift se staženou střechou

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Prázdninový pobyt pro mladé

klaster-nr.jpgKněžské bratrstvo svatého Petra (FSSP),  Orel župa Svatováclavská se sídlem v Kladně a Una Voce Česká Republika nabízí o prázdninách možnost mladým (od 17-ti let) i starším prohloubit svou víru v tradičním katolickém duchu. Zváni jsou také všichni ti, kdo upřímně hledají Boha.
Akce bude probíhat v prostředí premonstrátského kláštera v Nové Říši od 26. do 31.srpna 2014. Začátek bude v úterý 26. srpna odpoledne, ukončení v neděli 31. srpna po dopolední Mši svaté.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Letní tábor pro děti

532px-coat_of_arms_of_fssp.jpgKněžské bratrstvo svatého Petra (FSSP), Orel župa Svatováclavská se sídlem v Kladně a Katolická farní kolatura Štětí nad Labem připravili pro děti z katolických rodin letní tábor, kde děti mají možnost prožít týden na faře, spolu s knězem a bohoslovci FSSP.

Letos pořádáme tábory pro:
    mladší děti  (7-12 let) od 13. – 19. července 2014
    mládež  (13-17 let) od  20. – 26. července 2014

Tábory se uskuteční na faře ve Štětí a jeho okolí. Ubytování je zajištěno faře, děti budou

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Biskup Jiří Paďour odchází z úřadu kvůli nemoci

padour.jpgTiskové středisko Svatého stolce dnes oznámilo, že papež František přijal rezignaci českobudějovického biskupa Jiřího Paďoura. Sedmdesátiletý biskup požádal o odchod ze služby ze zdravotních důvodů, jak to v druhém paragrafu kánonu 401 předvídá Kodex kanonického práva.

Jiří Paďour se narodil v roce 1943 ve Vraclavi, v okrese Ústí nad Orlicí. V mládí vystudoval herectví na pražské DAMU a po absolutoriu v roce 1960 získal angažmá v Divadle Na zábradlí. V roce 1970 se rozhodl vstoupit do semináře. Po vysvěcení na kněze v roce 1975 působil jako kaplan v Mariánských Lázních a dvou okolních farnostech. V červenci 1977 ztratil tzv. „státní souhlas“ a o rok později vstoupil tajně do kapucínského řádu.

Od roku 1978 byl neoficiálním sekretářem kardinála Františka Tomáška, po odmítnutí spolupráce s StB byl však v roce 1979 z funkce sekretáře propuštěn. Věčné řeholní sliby složil tajně v prosinci 1983. Po revoluci byl zvolen provinciálem kapucínského řádu. V roce 1997 přijal ve svatovítské katedrále v Praze biskupské svěcení z rukou pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka. Od roku 2002 stojí v čele českobudějovické diecéze.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Před rokem opustil Petrův stolec Benedikt XVI.

ppbenediktxvi.jpg„Buona notte e grazie a voi tutti.“ – Dobrou noc a děkuji vám všem. Právě před jedním rokem zazněla tato poslední slova minulého pontifikátu. Poté se Benedikt XVI. obrátil a opustil balkón Apoštolského paláce v Castel Gandolfu. Jak se emeritnímu papeži vede dvanáct měsíců po jeho abdikaci, Vatikánskému rozhlasu vyprávěl jeho osobní sekretář, arcibiskup Georg Gänswein.

“Daří se mu dobře! Je dobré mysli, je v pokoji sám se sebou a s Bohem“.

A odpovídá na dopisy, poznamenává dále prefekt Papežského domu...

“Od abdikace přicházejí haldy a pytle dopisů. Od volby papeže Františka to díky Bohu trochu ustalo, ale půl roku na to začalo – řečeno hudebním jazykem – nové crescendo. Přicházejí dopisy ze státního sekretariátu, mým prostřednictvím nebo přímo do kláštera Mater Ecclesiae. Někdy mám dojem, že pošta nebere konce...Lidé především vyjadřují svou vděčnost. Kromě děkovných dopisů prosí o modlitbu a o setkání – ale Svatý otec samozřejmě nemůže vyhovět všem žádostem o setkání,

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Varhany hrají! Deo gratias!

imag4609.jpgNaše chrámy  ovládla  o svátcích Kristova narození velká radost. Bůh se stal člověkem, abychom skrze Něj mohli získat věčný život. To je každý rok dostatečný důvod k tomu, abychom spolu s anděly také my zpívali Gloria in excelsis Deo! Tato radost však byla v kostele Proměnění Páně v Třebíči ještě umocněna tím, že právě na Štědrý den, jen několik hodin před svatým večerem Narození Páně se podařilo po několika desetiletích opět zprovoznit jejkovské varhany.

 

Po příchodu do kostela na "půlnoční" Mši svatou si někteří všimli, že v kapli sv. Barbory za varhanním provizoriem nesedí žádný varhaník. Někdo se možná i obával, že tyto Vánoce budou zcela bez varhan. Vysvětlení však přišlo záhy, když

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Jejkova se restituce netýkají - prosím, pomáhejte nám i nadále

4016.jpgFarnost Třebíč - Jejkov bude stále závislá na solidaritě jiných farností a darech sponzorů a dobrodinců. V často skloňovaných církevních restitucích naše farnost nedostane ani korunu náhrad a ani jeden metr čtvereční jakéhokoli pozemku. V praxi to znamená, že i nadále budeme zcela odkázáni na Vaši pomoc. Prosíme, zachovejte nám svoji přízeň i v následujících letech.

Budeme vděčni za jakýkoli dar poskytnutý při sbírce v kostele nebo poukázaný bezhotovostně na náš účet č. 235 450 516 /0300, vedený u Poštovní spořitelny (ČSOB, a. s.).

Náš účet nemá žádné předčíslí; jeho IBAN je CZ97 0300 0000 0002 3545 0516.

Za všechny dobrodince je v naší farnosti pravidelně sloužena Mše svatá. Každému dárci patří velké díky a upřímné "Pán Bůh zaplať"!

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Kniha Výklad nejdražší oběti Mše svaté a Katolický kalendář 2014 od 22. 11. v prodeji

kalendar2014.jpgNenechte si ujít unikátní kalendář, jaký nikde jinde nenajdete, ani opětovně vydanou knihu, kterou by ve své knihovně měl mít každý křesťan:

Katolický kalendář 2014

Jedná se o nástěnný rodinný kalendář, který obsahuje svátky dle římského misálu sv. Pia V. (opětovně vydaného v r. 1962) se zohledněním místních svátků našich diecézí. Ke každému měsíci je přiřazen tematický poučný či inspirativní text a barevný obrázek. V kalendáři jsou graficky odlišeny postní dny, zasvěcené a doporučené svátky, dny pracovního klidu v České republice, změny času atd. Letošní vydání je specifické zaměřením na Vyšebrodský klášter a také Syllabus Pia XI., od jehož vydání v roce 2014 uplyne 150 let. Jeden kalendář stojí 90 Kč, při zakoupení 2 a více ks je cena 70 Kč/ks.
 

vyklad-nejdrazsi-obeti.jpgVýklad nejdražší oběti Mše svaté

Knihu napsal ctih. Martin z Kochemu, kapucín, který v 18. století patřil k vůbec nejvydávanějším autorům ve střední Evropě. Publikace (352 stran černobíle, barevná obálka) je přepisem vydání z roku 1931. Kniha stojí 195 Kč; při zakoupení 2 a více knih pak 150 Kč/ks.
 

Kalendář i novou knihu si od pátku 22. 11. můžete zakoupit také ve farnosti Třebíč - Jejkov a Horní Újezd. Výtěžek z prodeje bude použit na opravu našich chrámů Proměnění Páně a sv. apoštolů Petra a Pavla.


Oba tituly si také můžete objednat na stránkách Krása liturgie zde.

 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Pozor, dlouho očekávaný okamžik je tady!

imag4507.jpgKorpus nového hracího stolu opravených varhan ve čtvrtek 14. listopadu v pořádku dorazil na Jejkov a ještě téhož dne jsme jej za pomoci několika dobrovolníků vyzdvihli na kůr. Instalace stolu a odzkoušení celého systému bude trvat asi dva týdny. Pokud vše proběhne hladce, tato 16 měsíců trvající oprava tím bude - Bohu díky - zakončena.

 

Naše starosti však ještě nekončí - k úhradě všech faktur nám nyní schází cca 450 tis. Kč. Farnost Třebíč - Jejkov vás proto i nadále prosí o modlitbu a finanční pomoc. Přispět můžete např. už tuto neděli v 7.30, 9.00 i v 17.00 hod. do sbírky. Upřímné "Pán Bůh zaplať" vám všem!

 

 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Kostel sv. apoštolů Petra a Pavla hlásí: Hotovo!

imag4500.jpgJedna z největších rekonstrukcí v dějinách kostela sv. Petra a Pavla v Horním Újezdě je u konce. Na věži byly namontovány nové okenice a byl propojen hromosvod. Oficiální předání stavby proběhne ve středu 20. 11. 2013. Velké díky patří Pánu Bohu za ochranu a požehnání (vždyť většina prací se prováděla ve velkých výškách a přesto se nikomu nic nestalo) a také Vám všem, dobrodincům naší farnosti za Vaši pomoc a podporu!

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Charita organizuje pomoc pro Filípíny

logo_charita.jpg

Vítr o síle více než 200 kilometrů v hodině a vlny ve výšce pěti metrů si podle svědectví již vyžádaly přes deset tisíc obětí na životech a způsobily rozsáhlé škody. Lze předpokládat, že jakmile se záchranné týmy dostanou na zasažená území, počet obětí i majetkové škody budou ještě vyšší.

Charita Česká republika se ve spolupráci s Charitou Filipíny a dalšími členy Caritas Internationalis zapojí do pomoci zasaženým lidem. Charita ČR v této chvíli uvolnila ze svého krizového fondu částku 250 000 Kč

Otevřela také sbírku Charita pro Filipíny, kam lze posílat finanční dary - číslo bankovního účtu je 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 133.

Dárcovská SMS

Pomoc v zahraničí lze podpořit také zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS CHARITASVET na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Charita ČR obdrží 27 Kč. Službu zajišťuje Fórum dárců.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News