Jdi na obsah Jdi na menu

News

Příspěvky

Termín výmalby konečně stanoven!

Po opravě velké části omítek stropu a stěn kostela sv. apoštolů Petra a Pavla a po jejich téměř tříměsíčním vysychání bylo konečně možné stanovit termín výmalby celého chrámu. Bude to 6. 8. s tím, že přípravné práce začnou zřejmě už 5. 8.

 

Přesto se nepodaří vymalovat celý kostel najednou - omítky stěn do výšky asi 2 m budou zatím i nadále čekat na tu správnou vlhkost.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Jejkovské varhany po roce: zbývá poslední čtvrtina prací!

imag4025.jpgJe to přesně rok od začátku dlouho odkládané generální opravy varhan v kostele Proměnění Páně v Třebíči. Za tu dobu byla opravena skříň, celé vzduchové hospodářství včetně motoru a ventilátoru, byl vyroben nový měch a hrací stůl včetně klaviatur. Na vzdušnice byly namontovány elektromagnety. Dřevěné píšťaly byly přes zimu v dílnách očištěny a opraveny a také ošetřeny proti dřevokaznému hmyzu.

 

Nyní přišel čas nainstalovat píšťaly zpět do opravených vzdušnic. Ty kovové se však musí nejdříve důkladně vyčistit. Je jich kolem 2,5 tisíce, takže to rozhodně není práce na den či dva. Generální dodavatel Ing. Martin Poláček však i v této, už téměř závěrečné fázi opravy postupuje naplánovaným tempem, ovšem s mírným předstihem, který se podařilo získat na podzim a v zimě. Díky tomu jsou již nasazené píšťaly prvního manulálu a pokud vše půjde stejně hladce jako dosud, pak v pátek 26. 7. se začnou nasazovat píšťaly druhého manuálu.

 

Píšťaly pedálu jsou již nasazené všechny kromě několika málo kusů (ty tam zatím nejsou, aby byl prostor pro elektroinstalaci).

 

Poté bude následovat ladění píšťal, dokončení elektroinstalace, regulace elektromagnetů a traktury a vlastní "oživení" nástroje.

 

Podařilo se již také uhradit více než polovinu plánovaných nákladů, takže i to je důvod říci jedno velké: "Bohu díky" a také "Pán Bůh zaplať všem našim dobrodincům"!

 

Aby bylo možné opravu zdárně dokončit, prosíme Vás všechny i nadále o Vaši modlitbu a finanční příspěvek dle Vašich možností.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | Fotografie: Generální oprava varhan

Moderní psychologie, která se k lidské duši nezná, odvádí křesťanskou víru od jejího cíle

Vytváří se dojem, že spása je druhotná anebo samozřejmá. Moderní psychologie, která se výslovně k lidské duši nezná a znát nechce, tak odvádí křesťanskou víru od jejího cíle. Neprodyšně a nenápadně uzamyká duši do sebe a tím ji obírá o svobodu plynoucí jedině ze vztahu k Tomu, který je zároveň jejím Stvořitelem i Spasitelem. Nejmocnějším výrazem této – dnes již globální - dynamiky, v níž se projevuje jakési spojení psychologie a politiky, je takzvaná demokracie.

 

V dějinách totiž žádná demokracie nebyla ustavena demokraticky, nýbrž za pomoci lži a násilí, pro což bylo zavedeno eufemistické označení revoluce, většinou ozdobené nějakým oslavným přívlastkem. Ostatně, náhodou není ani to, že minulé totalitní režimy se nezřídka rodily z demokracie. Dnes bývá běžný občan držen v šachu poukazem na konspiraci globálního terorismu, dříve to byl např. americký imperialismus a

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Bohoslužby v Újezdě po 3 měsících opět v kostele

imag3954.jpgVýmalbu kostela bude nutné odložit o další 3-5 týdnů kvůli vysoké vlhkosti omítek a tak nezbývá, než kostel alespoň provizorně otevřít. V tomto týdnu bylo usazeno několik lavic a vzniklo asi 50 míst k sezení a byl proveden částečný úklid kostela. První Mše sv. po 3 měsících od uzavření kostela v něm bude, dá-li Pán, tuto neděli 14. 7. (poslední Mše sv. tam byla sloužena 7. 4. t. r.). Kůr zatím zůstane uzavřen.

 

Jménem celé farnosti naléhavě prosím každého, kdo jen trochu může, aby nám pomohl v těchto dnech s úklidem kostela. Malování by pak mohlo proběhnout někdy na přelomu července a srpna. Jakmile se to podaří, bude možné vrátit kostel do původního stavu. Všem upřímné "Pán Bůh zaplať!"

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Výmalba kostela kvůli vlhku stále nezačala

imag3946.jpgV kostele sv. apoštolů Petra a Pavla jsou již hotové všechny omítky ve finální fázi a nyní se čeká jen na výmalbu. Vše se ale o několik týdnů zpožďuje kvůli vysoké vlhkosti starých i nových omítek; ta na mnoha místech překračuje 20 %, zatímco pro malování je třeba aby klesla přibližně ke 4 %. Pro dodavatele je však již neúnosné, aby v kostele i nadále bylo lešení v tak velkém rozsahu. Proto bylo z větší části demontováno.

Kontrolní dny za účasti zástupců Městského úřadu Třebíč a Národního památkového ústavu zatím probíhají zcela hladce bez jakýchkoliv připomínek.

Kolem základů kostela byl vyhlouben výkop, do nějž byla instalována nopové fólie a odvětrávací drenáže. Toto opatření jednak zamezí přístupu srážkové vody ke zdivu a jednak usnadní odpar vlhkosti, jež se do zdiva dostává vzlínáním. I když se na úhradě nákladů bude podílet Státní zemědělský a intervenční fond, přesto výše našeho podílu je velmi vysoká: přes 600 tis. Kč! Proto všechny přátele újezdského chrámu prosíme o pomoc se zajištěním potřebných prostředků. Přispět můžete při nedělní sbírce, nebo převodem jakékoli částky na náš účet č.  160 631 565/0300, vedený u ČSOB, a. s.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | Fotografie: Po 3 měsících opět bez lešení!

Metrákový motor s ventilátorem je po opravě zpátky na kůru

imag3823.jpgV pondělí 17. 6. začalo na kůru sestavování tlumícího boxu, který ukryje ventilátor i s jeho motorem. Toto zařízení je nejen dosti rozměrné, ale má také velkou hmotnost - téměř 100 kg. Vynést jej na kůr úzkým schodištěm bylo tedy zcela nemožné. Na řadu proto přišli šikovní lešenáři třebíčské firky TOMIREKO. Po smontování šestimetrového lešení byla na jeho vrchol upevněna kladka a opravený zdroj vzduchu pro varhany se vydal na cestu vzhůru přes

 
Celý příspěvek

Jejkovské střechy budou mít nový nátěr

imag3709.jpgNa podzim roku 2008 jsme provedli generální opravu střech přístavků kostela Proměnění Páně v Třebíči. Jednalo se o střechu kaple Panny Marie Sedmibolestné, zpovědní kaple, sacristie a depositáře. Plechové střechy byly již zcela na konci své životnosti, prorezivělé a zatékalo jimi. Bylo tedy vyměněno dřevěné bednění, část krovu a kompletně celá plechová krytina. Nyní, po pěti letech přišel čas, aby pozinkovaný plech dostal svůj nátěr. Odstín odpovídá tomu původnímu, který měly staré střechy do r. 2008.

I když se na úhradě nákladů bude podílet Program regenerace městských památkových rezervací a památkových zón i samotné Město Třebíč, přesto výše našeho podílu je nezanedbatelná - 8.218 Kč. Proto všechny přátele jejkovského chrámu prosíme o pomoc se zajištěním potřebných prostředků. Přispět můžete při nedělní sbírce, nebo převodem jakékoli částky na náš účet č. 235 450 516 /0300, vedený u ČSOB, a. s. Pán Bůh Vám to oplať!

Po úhradě první části prací a materiálu má naše farnost k 14. 6. 2013 peněžní prostředky ve výši pouhých 67 Kč. Prosíme, pomozte nám.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Varhany: po neděli začnou tlakové zkoušky

imag3717.jpgGenerální oprava jejkovských varhan se velmi rychle blíží k závěrečné fázi. V pondělí 10. 6. byly přivezeny jejich další opravené součásti včetně elektromagnetiského otevírání přívodu vzduchu. Po neděli 16. 6. pak začnou tlakové zkoušky celého systému. Dá-li Pán Bůh, do slavnosti sv. Václava by všechny práce mohly být dokončeny a varhany po dlouhých desetiletích opět v provozu.

Budeme však k tomu potřebovat i Vaši pomoc, bez níž se neobejdeme. Přispět můžete při nedělní sbírce, nebo převodem jakékoli částky na náš účet č. 235 450 516 /0300, vedený u ČSOB, a. s. Pán Bůh Vám to oplať!

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | Fotografie: Generální oprava varhan

Procesí o Slavnosti Těla a Krve Páně

monstrance.jpgSlavnost Těla a krve Páně, nazývaná také Slavnost Božího Těla, se začala slavit pro zdůraznění reálné přítomnosti Ježíše Krista v Eucharistii – Nejsvětější svátosti.

Patří mezi pohyblivé svátky koná se vždy ve čtvrtek po Svatodušním oktávu (tedy po slavnosti Nejsvětější Trojice). Datum slavnosti je tedy odvozeno od data Velikonoc. V závěrečné části mše svaté se koná procesí s Oltářní svátostí uloženou v monstranci. Konají se zastavení u vyzdobených oltářů za zpěvu eucharistických písní (v kancionálu od čísla 700 výše). Následuje svátostné požehnání městu, vesnici.

Květy posypaná cesta je jedním z výrazů úcty k Ježíši nesenému v průvodu. V tomto procesí 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Je "rocková mše" ještě katolická? Je oslavou Boží, nebo Jej spíše uráží?

V konzumních poměrech tržní společnosti si rychle zvykáme na to, že dobré je vše, co se nám právě líbí, co považujeme za zajímavé, neobvyklé. Jsme přitom v pokušení přenášet tento způsob hodnocení věcí na cokoli, tedy i na vztah mezi člověkem a Bohem. Mnozí naši bratři a sestry už zapomněli na odvěké přesvědčení starých filosofů, že objektivní pravda a skutečnost je důležitější, než subjektivní pocit a domněnka. Zapomněli i na prastarou víru Církve, že smyslem lidského života je oslavovat, milovat a chválit Boha, jemu sloužit a tím spasit svou nesmrtelnou duši.

Do středu všeho dění se místo Boha staví člověk. Jeho pocity, jeho vůle. To se samozřejmě promítá i do bohoslužby. Jejím hlavním kritériem pak přestává být oslava Boží a posvěcení člověka, místo toho je důležitý jakýsi "dobrý pocit", tedy, zda my, lidé jsme byli spokojeni, zda nám se vše "líbilo". A tak se pomalu stává realitou i rockový koncert v kostele, jehož více či méně výrazným doplňkem je i cosi, co ještě nazýváme mší. Přitom zkušenosti z okolních zemí

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Riccardo Muti ostře kritizuje dekadenci hudby v kostelech

S ohledem na aktuální dění v třebíčských chrámech znovu připomínáme článek, který před dvěma lety přineslo Radio Vaticana:

kytary.jpg„Ten, kdo zavedl do kostelů kytary a populární písničky, chtěl jistě snadno přitáhnout mládež. Bylo to ovšem naivní a ve výsledku to uráží inteligenci věřících.“ Tato tvrdá slova na adresu stále populárního doprovodu bohoslužeb zazněla z úst světoznámého dirigenta Riccarda Mutiho, někdejšího ředitele milánské La Scaly, který dnes stojí v čele symfonického orchestru v Chicagu. K pozvednutí hlasu ve věci „liturgické dekadence“ jej přiměl zážitek z nedělní eucharistie při nedávné návštěvě Itálie. O své dojmy se podělil v Terstu, kde

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Benedikt XVI. se vrátil do Vatikánu

Emeritní papež Benedikt XVI. opustil provizorium života v Castel Gandolfu a vrátil se do Vatikánu, aby se definitivně ubytoval v bývalém klauzurním klášteře Mater Ecclesiae ve Vatikánských zahradách. Na vatikánském heliportu Benedikta XVI. přivítali děkan kardinálského kolegia Angelo Sodano a kard. státní sekretář Tarcisio Bertone spolu s dalšími představiteli Svatého stolce a Městského státu Vatikán.

Papež poté odjel autem do nového sídla, kde jej přivítal Svatý otec František. Bývalý klášter, do kterého se Benedikt XVI. stěhuje, je nevelká budova. Byla upravena pro ubytování šesti osob – kromě emeritního papeže a arcibiskupa Gänsweina zde budou bydlet čtyři

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Poškozená část stropu demontována. Začíná pokládka nových povalů

imag3456.jpgV kostele sv. apoštolů Petra a Pavla byl v úterý 30. 4. odstraněn poslední poškozený trám povalového stropu. Bezprostředně tedy začne pokládka nových, celkem 28 povalů. Jedná se o poměrně složitou operaci, neboť každý trám (vážící kolem 300 kg) je třeba pomocí jeřábu a dělníků dostat otvorem ve střeše na půdu kostela a tam jej

 
Celý příspěvek

Svatý Vojtěch

Svatý Vojtěch pocházel z rodu Slavníkovců sídlících na hradě Libici. Podle několika pramenů se narodil asi roku 956, dle některých zdrojů snad o tři roky dříve, a to jako pátý syn Střezislavy. Byl z rodu, který vládl na větší části území dnešních východních Čech. Z hradu, jehož trosky se nacházejí blízko Poděbrad, Slavníkovci ovládali Polabí od pozdějšího Kolína až po hranici Krkonoš a Orlických hor. Vojtěch jako chlapec těžce onemocněl a když po prosbách k P. Marii z nebezpečí vyvázl, otec přislíbil, že

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Neděle Dobrého Pastýře - den modliteb za duchovní povolání

Každé duchovní povolání, ať už ke kněžství nebo k zasvěcenému životu, je velký Boží dar nám všem. Je to znamením Boží existence a velkým projevem Boží přízně. To, co si Pán Ježíš přeje, aby se i člověk účastnil svou touhou a modlitbou na daru povolání, ukazuje, jak daleko jde se svou důvěrou k člověku. Letošní týden modliteb za duchovní povolání začíná v pondělí 15. 4. a zakončí jej Neděle Dobrého pastýře 21. 4. Letos má motto: "Povolání

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Mše sv. ve Výčapech každé úterý v 16.30 hod.

kaple-sv-cyrila_metodeje_vycapy.jpgKvůli opravě stropu farního kostela sv. apoštolů Petra a Pavla jsme museli úterní bohoslužby přesunout do kaple sv. Cyrila a Metoděje ve Výčapech. Nedělní bohoslužby budou v sále Hostince u Švarců na návsi v Horním Újezdě v obvyklý čas v 10.30 hod. Upozorněte, prosím

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Majetkové narovnání a média - co je nového

Zapomíná se na to, že částka finančních náhrad se týká všech církví. A my jsme mezi nimi pouze jedno biskupství. Takže konkrétně: majetek, o kterém brněnské biskupství v tuto chvíli ví a o který bude chtít požádat, jsou především pozemky, lesy, rybníky. Pro našich 451 farností je však celková výměra těchto naturálních restitucí v tuto chvíli asi 2000 hektarů

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Oprava varhan půjde do finále

img_4043.jpgPo urputném boji o svoji vládu je zima konečně, zdá se, na ústupu a jaro se hlásí o slovo. Práce na generální opravě jejkovských varhan se tedy mohou opět naplno rozběhnout. V kostele se začne opět pracovat v pondělí 15. 4. Během zimy se pracovalo hlavně v dílnách a to dle původního plánu. Konkrétně - jsou již kompletně opravena a nakonzervována

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | Fotografie: Generální oprava varhan

Farní kostel v Horním Újezdě od pondělí 8. 4. uzavřen

imag3299.jpgZ důvodu opravy trámového stropu a vnitřních omítek bude kostel sv. apoštolů Petra a Pavla v Újezdě asi 6 týdnů zcela uzavřen.

Úterní mše svaté budou slouženy ve Výčapech, ovšem až od 16. 4. a to v obvyklý čas v 16.30 hod.

Nedělní mše svaté budou v sále u Švarců na návsi rovněž v obvyklý čas v 10.30 hod. a to už od neděle 14. 4.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Pozor - pořad bohoslužeb v novém formátu

Pořad bohoslužeb jsme dosud zveřejňovali jako tabulku HTML. Předpokládáme, že naprostá většina návštěvníků našich farních stránek umí otevřít dokument PDF a proto od 8. 4. 2013 dojde ke změně. Tuto tabulku nyní budete nacházet v přehlednějším formátu PDF. Dokument odpovídá tomu, který znáte z naší kostelní nástěnky. Najdete jej zde.

Pokud vám formát PDF nevyhovuje a přáli byste si pořad bohoslužeb nadále nacházet jako tabulku HTML (tedy tak, jak jste ji dosud viděli v sekci "Pořad bohoslužeb", napište nám. Bude-li vás více, budeme zveřejňovat oba formáty. V opačném případě bychom jednotlivým zájemcům tyto informace zaslali na jejich e-mailovou adresu.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News