Jdi na obsah Jdi na menu

News

Příspěvky

Svatý Vojtěch

Svatý Vojtěch pocházel z rodu Slavníkovců sídlících na hradě Libici. Podle několika pramenů se narodil asi roku 956, dle některých zdrojů snad o tři roky dříve, a to jako pátý syn Střezislavy. Byl z rodu, který vládl na větší části území dnešních východních Čech. Z hradu, jehož trosky se nacházejí blízko Poděbrad, Slavníkovci ovládali Polabí od pozdějšího Kolína až po hranici Krkonoš a Orlických hor. Vojtěch jako chlapec těžce onemocněl a když po prosbách k P. Marii z nebezpečí vyvázl, otec přislíbil, že

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Neděle Dobrého Pastýře - den modliteb za duchovní povolání

Každé duchovní povolání, ať už ke kněžství nebo k zasvěcenému životu, je velký Boží dar nám všem. Je to znamením Boží existence a velkým projevem Boží přízně. To, co si Pán Ježíš přeje, aby se i člověk účastnil svou touhou a modlitbou na daru povolání, ukazuje, jak daleko jde se svou důvěrou k člověku. Letošní týden modliteb za duchovní povolání začíná v pondělí 15. 4. a zakončí jej Neděle Dobrého pastýře 21. 4. Letos má motto: "Povolání

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Mše sv. ve Výčapech každé úterý v 16.30 hod.

kaple-sv-cyrila_metodeje_vycapy.jpgKvůli opravě stropu farního kostela sv. apoštolů Petra a Pavla jsme museli úterní bohoslužby přesunout do kaple sv. Cyrila a Metoděje ve Výčapech. Nedělní bohoslužby budou v sále Hostince u Švarců na návsi v Horním Újezdě v obvyklý čas v 10.30 hod. Upozorněte, prosím

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Majetkové narovnání a média - co je nového

Zapomíná se na to, že částka finančních náhrad se týká všech církví. A my jsme mezi nimi pouze jedno biskupství. Takže konkrétně: majetek, o kterém brněnské biskupství v tuto chvíli ví a o který bude chtít požádat, jsou především pozemky, lesy, rybníky. Pro našich 451 farností je však celková výměra těchto naturálních restitucí v tuto chvíli asi 2000 hektarů

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Oprava varhan půjde do finále

img_4043.jpgPo urputném boji o svoji vládu je zima konečně, zdá se, na ústupu a jaro se hlásí o slovo. Práce na generální opravě jejkovských varhan se tedy mohou opět naplno rozběhnout. V kostele se začne opět pracovat v pondělí 15. 4. Během zimy se pracovalo hlavně v dílnách a to dle původního plánu. Konkrétně - jsou již kompletně opravena a nakonzervována

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | Fotografie: Generální oprava varhan

Farní kostel v Horním Újezdě od pondělí 8. 4. uzavřen

imag3299.jpgZ důvodu opravy trámového stropu a vnitřních omítek bude kostel sv. apoštolů Petra a Pavla v Újezdě asi 6 týdnů zcela uzavřen.

Úterní mše svaté budou slouženy ve Výčapech, ovšem až od 16. 4. a to v obvyklý čas v 16.30 hod.

Nedělní mše svaté budou v sále u Švarců na návsi rovněž v obvyklý čas v 10.30 hod. a to už od neděle 14. 4.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Pozor - pořad bohoslužeb v novém formátu

Pořad bohoslužeb jsme dosud zveřejňovali jako tabulku HTML. Předpokládáme, že naprostá většina návštěvníků našich farních stránek umí otevřít dokument PDF a proto od 8. 4. 2013 dojde ke změně. Tuto tabulku nyní budete nacházet v přehlednějším formátu PDF. Dokument odpovídá tomu, který znáte z naší kostelní nástěnky. Najdete jej zde.

Pokud vám formát PDF nevyhovuje a přáli byste si pořad bohoslužeb nadále nacházet jako tabulku HTML (tedy tak, jak jste ji dosud viděli v sekci "Pořad bohoslužeb", napište nám. Bude-li vás více, budeme zveřejňovat oba formáty. V opačném případě bychom jednotlivým zájemcům tyto informace zaslali na jejich e-mailovou adresu.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Na věčnost odešel P. Tomáš Prnka

tomas-prnka-m.jpgV naději ve vzkříšení oznamujeme, že k Pánu života a smrti byl povolán jeho služebník P. Tomáš Prnka.

Narodil se 14. února 1926 v Uhřicích, pokřtěn byl ve farním kostele sv. Martina v Dambořicích a při biřmování si vybral jméno Josef podle svého staršího bratra P. Josefa.

Na kněze byl vysvěcen 16. dubna 1950, do 31. prosince 1953 sloužil jako voják u PTP. Pak byl kaplanem v Oslavanech a od června 1954 v Ivančicích, dočasně byl pověřen vedením duchovní správy ve Zbýšově u Brna. Od 15. srpna 1959 byl kaplanem ve Znojmě u sv. Kříže, v roce 1961 krátce ve Zvoli nad Pernštejnem a v Brně na Starém Brně, v roce 1962 dočasně ve Valči u

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Bílá sobota a velikonoční vigilie

Ježíšovou smrtí je Boží slovo u konce, Církev mlčky bdí u hrobu, v zemdlenosti Mariině, která je probodnuta všemi meči bolesti; veškerá živoucí víra, všechna živoucí naděje je složena v Boha. Nezaznívá žádné Aleluja. Bdící a modlící se Církev má nyní čas, aby si v paměti vyvolala dlouhou cestu, jíž kráčel Bůh se svým lidem od stvoření světa přes všechny etapy dějin spásy. Sedm událostí se odvíjí před jejím duchovním zrakem: Zahlíží spásu také v tom nejtěžším jako v oběti Abrahámově, v přiléhavé záchraně skrze rozdělené moře, v povolání z exilu do vlasti, a církev chápe, že to byly jedině události milosti. I obětování Izáka se stalo definitivním potvrzením Abrahámovy poslušnosti a Božího příslibu, i zdánlivé

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Každý pěstoun či rodič, který miluje své dítě, přináší je a odevzdává Bohu

Svatý Josef je nejkrásnějším ideálem vztahu muže k dítěti. Tím, že přijal Marii za manželku, přijímá Josef s největší láskou a péčí rovněž Dítě, které není jeho dítětem, ale které ona miluje více než svůj život. Ježíšův příběh od samého počátku a okolnosti jeho narození vystavují Josefa zkoušce mužství a vytrvalosti.

Ježíš se rodí v době všeobecného soupisu lidí. Za této situace se také Josef z Galileje, z městečka Nazaret, odebral do města Davidova, zvaného Betlém, protože pocházel z domu i z rodu Davidova, aby se dal zapsat spolu se zasnoubenou ženou, která byla

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Modlitba za nového papeže

V uplynulých dnech jsme se vytrvale modlili za dobrou volbu nového papeže. Ve středu 13. 3. 2013 oznámil bílý kouř z komína Sixtinské kaple, že byl zvolen nový papež Církve svaté. Někdo by se mohl domnívat, že tím naše modlitby za papeže skončily. Opak je však pravdou! Za papeže se musíme modlit stále. Je totiž nesmírně důležité, zdali nový papež povede Církev vstříc modernímu světu a tragickým ideálům francouzské revoluce, nebo naopak k apoštolské

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Habemus papam - máme papeže

fransisco-or.jpgHabemus papam - máme papeže! 266. papežem Církve se stal kardinál Jorge Mario Bergoglio z Argentiny. Zvolil si jméno František I. Je to po dlouhé době první papež, který nepochází z Evropy a také první jezuita na Stolci sv. Petra.

Jorge Mario Bergoglio se narodil v roce 1936 v Buenos Aires italským imigrantům. V jednadvaceti letech vstoupil do jezuitského řádu a v roce 2001 se stal kardinálem. Jorge Mario Bergoglio je vůbec prvním latinskoamerickým papežem a také prvním pontifikem nepocházejícím z Evropy po 1 272 letech (posledním neevropským papežem byl Řehoř III., jenž pocházel ze Sýrie a Církev vedl do roku 741). Kromě toho je také prvním jezuitou v čele římskokatolické církve.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Modlitba za dobrou volbu papeže

Otče náš. Zdrávas Maria.

Pane, v hluboké pokoře prosíme, aby tvá nesmírná dobrotivost udělila přesvaté Římské Církvi takového papeže, jenž by se ti vždy líbil pro svou horlivou péči o nás a těšil se vždy úctě tvého lidu pro své zdárné vedení ke slávě tvého jména. Skrze Krista našeho Pána. Amen.

V/ Neposkvrněné Srdce Panny Marie.
R/ Oroduj za nás.

V/ Svatý Petře a Pavle.
R/ Orodujte za nás.

V/ Svatý Pie V.
R/ Oroduj za nás.

V/ Svatý Pie X.
R/ Oroduj za nás.

V/ Všichni svatí a světice Boží
R/ Orodujte za nás.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.

 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Konkláve začne v úterý 12. března

komin.jpgOsmá generální kongregace kardinálského sboru v pátek 8. 3. rozhodla, že volba Petrova nástupce bude zahájena v úterý 12. března, kdy se sbor 115 kardinálů volitelů shromáždí v Sixtinské kapli. Ke zvolení Kristova náměstka je zapotřebí dvou třetinová většina, což je minimálně 77 hlasů.

Kardinálové oprávnění k volbě papeže se bezprostředně před zahájením konkláve nastěhují na vatikánské území, do Domu sv. Marty. V téže budově bydlí v prvních týdnech pontifikátu také nově zvolený papež, dokud není možné nastěhování do papežského apartmá v Apoštolském paláci.

V úterý v deset hodin dopoledne se bude kardinálské kolegium účastnit v bazilice sv. Petra mše sv. sloužené za volbu papeže (pro eligendo Romano Pontifice). Bude ji sloužit děkan kardinálské kolegia kard. Angelo Sodano.

V úterý odpoledne v 15.45 se kardinálové odeberou z Domu sv. Marty do Apoštolského paláce. V půl páté projdou v procesí z Paolínské kaple (Cappella Paolina) do Sixtinské

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Benedikt XVI. už není papežem. Začalo období sedisvakance

Dnes, 28. února 2013 před 17 hodinou se Svatý otec Benedikt XVI. rozloučil s Vatikánem a odebral se do papežské rezidence v Castel Gandolfo. Tady potom kolem půl šesté večer oslovil z balkonu rezidence tamější obyvatele, kteří čekali na náměstí a bouřlivě jej přivítali. Svatý otec je pozdravil těmito slovy:

„Děkuji, ze srdce děkuji. Drazí přátelé, jsem šťasten, že jsem zde s vámi obklopen krásou stvoření a vašimi sympatiemi, které mne velmi těší. Děkuji za vaše přátelství a za vaši lásku.

Víte, že tento den je jiný než předchozí... Od osmé hodiny večer už nejsem papež katolické církve. Jsem prostý poutník, který začíná poslední etapu své pouti na této zemi. Chtěl bych ještě svým srdcem, svou láskou, svou modlitbou, reflexí a všemi svými vnitřními silami pracovat pro společné dobro, dobro církve a lidstva. Cítím, že vaše sympatie mne při tom velmi podporují. Jděme společně kupředu s Pánem pro dobro církve a dobro světa. Srdečně děkuji.“

Ve 20.00 hod. středoevropského času pontifikát Svatého otce Benedikta XVI. skončil a začalo období sedisvakance.

Brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle vyzývá kněze i ostatní věřící k

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Benedikt XVI. odchází. 150 tisíc lidí se s ním rozloučilo na Svatopetrském náměstí

roma-stpetrus.jpgVíce než 150 tisíc lidí se ve středu 27. 2. přišlo na Svatopetrské náměstí rozloučit s Benediktem XVI. a poděkovat mu za bezmála osm let jeho nezapomenutelného výkonu učitelského úřadu Petrova nástupce. V poslední katechezi, několikrát přerušované aplausem, Benedikt XVI. podal nejen dojemné, ale i strhující svědectví víry. Stěží vybrat jen jednu ukázku:

„Když jsem před osmi lety 19. dubna přijal petrovský úřad, měl jsem pevnou jistotu, která mne ustavičně provázela, jistotu církve žijící z Božího Slova. V oné chvíli, jak jsem již vícekrát řekl, zněla v mém srdci slova: Pane, proč to ode mne žádáš a co ode mne žádáš? Je to velká tíže, kterou na mne kladeš, ale žádáš-li to ode mne, na tvé slovo spustím sítě v jistotě, že mne vedeš i se všemi mými slabostmi. A po osmi letech mohu říci, že Pán mne opravdu

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

První pátek v měsíci březnu

monstrance-a-ns.gifDopoledne se uskuteční návštěvy nemocných a večer bude na Jejkově v 18.00 hod. sloužena Mše svatá. Už od 17.00 hod. bude ve zpovědní kapli příležitost ke svaté zpovědi.

V 17.30 pak začne společná modlitba posv. růžence a v 18.00 hod. samotná Mše svatá. Po ní bude následovat již tradiční adorace a svátostné požehnání.

Její součástí bude i modlitba za volbu nového papeže:

Bože, věčný pastýři, ty sám ustavičně řídíš

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Pravý učedník neslouží publiku, nýbrž Pánu - homilie Benedikta XVI. při jeho poslední veřejně sloužené Mši sv.

benedikt130213.jpgDnes na Popeleční středu začínáme novou postní dobu, etapu, která potrvá čtyřicet dní a dovede nás k radosti Pánových Velikonoc, k vítězství Života nad smrtí. Shromáždili jsme se ke slavení eucharistie podle starobylé římské tradice stationes quaresimali. Tato tradice stanoví, že místem konání prvního statio je bazilika svaté Sabiny na Aventinském vršku. Okolnosti chtěly, abychom se shromáždili ve vatikánské bazilice.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Od 28. února 2013 bude římský stolec, stolec svatého Petra uprázdněn

pope_benedict_xvi.jpgBenedikt XVI. se při dnešní konzistoři obrátil ke svolaným kardinálům s tímto prohlášením v latinském jazyce:

„Drazí bratři,

Svolal jsem tuto konzistoř nejenom kvůli třem kanonizacím, ale také proto, abych vám oznámil rozhodnutí velké důležitosti pro život církve. Po opakovaném zpytování vlastního svědomí jsem před Bohem došel k jistotě, že moje síly z důvodu pokročilého věku již nestačí na náležité vykonávání petrovského úřadu.

Jsem si dobře vědom, že tato služba pro svou duchovní povahu musí být konána nejenom činy a slovy, ale neméně také utrpením a modlitbou. Nicméně, v dnešním rychle se měnícím světě zmítaném záležitostmi velkého významu pro život víry je pro řízení Petrovy bárky a hlásání evangelia zapotřebí také tělesných i duševních sil, kterých mi v posledních měsících ubylo natolik, že musím uznat svoji neschopnost spravovat úřad, který mi byl svěřen.

Proto s vědomím závažnosti tohoto úkonu zcela svobodně prohlašuji, že se vzdávám služby římského biskupa, nástupce svatého Petra, kterou mne pověřili kardinálové 19. dubna 2005, takže od

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Kostel je paradoxní stavbou: nemá své základy dole, nýbrž nahoře - je totiž domem Božím

duch-liturgie.jpgČlánek zveřejněný 1. 2. 2013 v Horáckých novinách informuje o nedávno uskutečněné přednášce o liturgickém prostoru konané zde v Třebíči. Autor článku pak přináší hned několik kontroverzních tvrzení, údajně vyslovených přednášejícím. Například to, že dnes už prý nemá smysl symbol, který byl v liturgii vždy považován za velmi důležitý, tedy obrácení celého shromáždění včetně kněze směrem ke kříži a k východu. Dnes se prý obec věřících obrací ke Kristu přítomnému mezi nimi v tomto společenství. Pro věřící je to prý překvapivá informace.

Za překvapivou bychom však mohli označit spíše skutečnost, že prefekt kongregace pro nauku víry, nynější papež Benedikt XVI. tvrdí pravý opak a připomíná, že toto je křesťanské bohoslužbě naprosto cizí: "Myšlenka, že slavení versus populum (směrem k lidu) byla formou původní a zvláště formou Poslední večeře, je zcela mylná

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News