Jdi na obsah Jdi na menu

News

Příspěvky

Slavnost svatých Cyrila a Metoděje - mše sv. v 17.00 a 18.15 hod.!

Pocházeli ze Soluně. Cyril, vlastním jménem Konstantin, se narodil kolem r. 827 jako nejmladší ze sedmi dětí. Byl vychován v Konstantinopoli, kde působil v diplomatických službách. Jeho starší bratr Metoděj, rodným jménem snad Michal, byl úředníkem státní správy na území obydlené Slovany, kolem r. 840 se ale stal mnichem a přijal jméno Metoděj.

Oba bratři byli vysláni jako misionáři k Chazarům (asi kolem r. 860), ale r. 863 na žádost knížete Rostislava přišli na Velkou Moravu. Pro slovanský jazyk Konstantin vytvořil vlastní písmo a s jeho pomocí přeložil do staroslovanštiny téměř celý Nový Zákon, žalmy a

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Vzali jsme centrální místo Pánu v Nejsvětější svátosti a na jeho místo jsme se postavili my, kněží

Svatý otec Benedikt XVI. ve svém videoposelství při závěrečné ceremonii Mezinárodního eucharistického kongresu v Dublinu připomněl, že liturgická obnova, jak ji koncipovali otcové koncilu, se stala předmětem „mnoha nepochopení a neregulérností“.

„Reforma chtěla přivádět člověka k osobnímu setkání s Pánem přítomným v Eucharistii“ – řekl papež – "revize ale zůstala na povrchu“. Jak a proč byla liturgická reforma II. Vatikánského koncilu nepochopena a zneužita se pracovníci vatikánského rozhlasu zeptali zeptali Mons. Nicoly Buxe, italského teologa a konzultora vatikánských kongregaci pro nauku víry a pro bohoslužbu svátosti. Ten na toto téma řekl: "Došlo k tomu, co se přihodilo také na sociální a morální úrovni, totiž k příkrému propadu

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Noc kostelů nesmí z našich chrámů dělat pouhé víceúčelové sály či kulturní domy, varují biskupové

noc-kostelu.pngProgram letošní Noci kostelů v našem chrámě naleznete zde.

Liturgická komise Konference biskupů Slovenska (KBS) vydala upozornění o nutnosti respektu vůči posvátnému prostoru. Celý text mohou zájemci najít na této internetové stránce.

„Zvláště v kontextu nadchádzející tzv. Noci kostelů, která se uskuteční 1. června 2012, si musíme být vědomi toho, že by bylo chybou vytvořit při této příležitosti z našich chrámů pouhé víceúčelové sály či kulturní domy. Je nutné účastníkům a návštěvníkům nabídnout právě to posvátno, které dnes mnozí hledají. A při zachování identity kostela jako místa, kde přebývá živý Bůh, může připravovaný program těmto lidem posvátno a kontakt s Bohem vhodně zprostředkovat," uvádí se v upozornění, pod nímž je podepsán předseda liturgické komise KBS Mons. Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Na věčnost odešel Mons. Laštovica

lastovica.jpgV den slavnosti Nanebevstoupení Páně 17. května 2012 zemřel v nemocnici sv. Pia XI. v Římě kněz brněnské diecéze Mons. ThDr. Josef Laštovica. Poslední rozloučení proběhne v pátek 25. května 2012 v 15 hod. v katedrále sv. Petra a Pavla a v sobotu 26. května v kostele Narození Panny Marie v Jimramově v 10.30. Poté bude uložen na místním hřbitově. 

Brno/Vatikán: Mons. ThDr. Josef Laštovica se narodil 1. listopadu 1925 v Jimramově. Na Velehradě a v Brně studoval gymnázium, které v roce 1945

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Farní tábor Horní Újezd 8. - 15. 7. 2012

Kluci a holky jsou zváni na farní tábor v Horním Újezdě!
Kdy? 8. - 15. 7. 2012
Kde? Fara Horní Újezd u Třebíče
Kdo? Děti od 8 – 14 let
Cena: 800 Kč
Tak přijeď! Čeká tě týden plný her a zábavy, sportu i odpočinku a poznávání nových kamarádů. Chybět nebudou ani táborák a společné výlety do přírody, stejně tak bude čas i ke společnému zamyšlení, modlitbě a Mši svaté. To vše spolu s knězem, bohoslovci a

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

PASTÝŘSKÝ LIST K VII. SVĚTOVÉMU SETKÁNÍ RODIN

Milé sestry, milí bratři,
prožíváme květen, který je zvláštním způsobem věnován Ježíšově matce Panně Marii, ale tento měsíc přináší i řadu dalších podnětů k zamyšlení o dnešní rodině. Jedním z nich je sté výročí, kdy jako ocenění a uznání důležitosti ženy v rodině byl vyhlášen a poprvé slaven Den matek. Stalo se tak ve Spojených státech amerických a u nás byl tento den slaven (i když s určitým přerušením) od roku 1923 vždy na druhou květnovou neděli.

Dále si připomínáme významný den, který Valné shromáždění Organizace spojených národů počínaje rokem 1994 vyhlásilo 15. květen každého roku jako Mezinárodní den rodin. Důvodem a cílem bylo posílení vědomí důležitosti rodiny jako základního prvku společnosti

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Pouť ministrantů 2012

ministranti.jpgV sobotu 26. 5. 2012 se uskuteční diecézní pouť ministrantů na Vranov u Brna. Přihlásit se můžete do 15. května v sacristii, nebo na email: knot.ek (zav.) centrum.cz. Uveďte, do jakého děkanátu vaše farnost patří Třebíč - Jejkov i Horní Újezd patří do třebíčského děkanství).
 

Skupiny děkanátů přijedou na sedm určených míst - viz plakát (byl přílohou ACEB 02/2012 a je k dispozici zde. Není možné přijet jinam. Dopravní prostředek, který vás doveze na určené místo, je pak možné jet zaparkovat na

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Kdo mohl mít z Ježíšova vzkříšení větší radost než jeho Matka?

Maria je pro křesťany velmi silným obrazem toho, co pro ně Bůh připravil. Maria přijala Boží slovo do svého života s takovou otevřeností, že se stalo Tělem – a přebývalo mezi námi. Jako posluchači vtěleného Slova neděláme vlastně nic jiného, než ona. Označujeme-li ji jako královnu, pak vždy ve vztahu k jejímu Synu, který je naším Zachráncem a Vykupitelem.

Věříme-li, že nám připravil dary větší, než jsme s to si představit, dokonce sám sebe (Řím 8, 32), proč bychom neměli věřit, že tím samým neobdařil také svou matku, která nejenom naslouchala Jeho slovu, ale která s Ním dlouhá léta žila v takové blízkosti, o níž se nám může jen zdát, a která Jej přijala a vyznala jako svého

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Biskupové varují před zneužíváním oprávněného zklamání občanů a podněcováním ke hněvu a nenávisti

Přinášíme Slovo biskupů k situaci ve společnosti, kterým se obrací na občany, na něž doléhá složitá ekonomická situace.

Bratři a sestry,

jako pastýři církve si uvědomujeme svoji spoluzodpovědnost za všechny, kdo společně s námi žijí v naší vlasti. Tímto naším dopisem se chceme obrátit především na ty z vás, na které v současné době doléhá složitá ekonomická situace.

Víme, že cesta nezbytných reforem nyní tíživě dopadá především na sociálně slabé, na vícečlenné rodiny či na některé skupiny seniorů. Bolestně také zasahuje ty, kterým se i přes poctivé úsilí nedaří nalézt práci. Vnímáme, že pro mnohé otce i matky rodin, pro mnohé mladé i starší lidi není marná snaha nalézt práci jen ekonomickou otázkou, ale také problémem uchování si vědomí vlastní důstojnosti a

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Sv. Pius V. - podle klasického kalendáře v pátek 5. 5., podle reformovaného už dnes 30. 4.

Svatý papež Pius V. měl dobré vztahy s římským lidem, kterému se dokázal velmi přiblížit a přitom zůstat náročným - omezil hlučné hry a zakázal býčí zápasy.

Zval do města dominikánské kazatele a sám býval s lidem přítomný jejich promluvám.

Za jeho pontifikátu se v Německu podařilo zastavit postup protestantismu. V Polsku, kde hrozil náboženský rozvrat, se podařilo situaci urovnat ve prospěch církve. Slibně se církev rozvíjela i ve Střední a Jižní Americe. Vydal nový misál (1570), který r. 1962 nepatrně upravil Jan XXIII. a který je dodnes v platnosti. Proti Turkům se sv. Piu V. podařilo

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Svatému otci k jeho narozeninám hojnost Božího požehnání!

Svatému otci k jeho dnešním 85. narozeninám přejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání: "Tam kde strmí Církve skála, jak od časů Petra stála, v přepamátném věčném Římě, celý svět se spojil v hymně: Svatého nám Otce, Bože, v Církvi chraň a zachovej!

Všechny sbory nebešťanů, proste s námi za ochranu, pro kněze, jenž k spáse lidí, Kristův koráb moudře řídí.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Hodnota Mše svaté

jan-nepomuk-vyssi-brod.gifMše svaté, kterých jsi se účastnil/a, budou ti v hodině smrti největší útěchou.

Každá Mše svatá tě bude doprovázet a stane se tvým přímluvcem při posledním soudu.

Při každé Mši svaté můžeš, podle hloubky účasti, zmenšit tresty za své hříchy.

Když se soustředěně účastníš Mše svaté, prokazuješ Bohočlověku největší úctu.

Nahrazuje vše, co jsme zanedbali a zameškali.

Budou ti odpuštěny všechny

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Další brutální útok na křesťany - tentokrát na ty nejmenší

syria_aleppo.jpgDvousetkilogramová nálož explodovala před františkánskou školou v Aleppu na severu Sýrie. Dvě osoby zahynuly, 30 bylo zraněno, z toho dvě těžce. Mrtvých ale mohlo být daleko víc. Krátce před explozí bylo při automobilu naloženém výbušninou asi 50 dětí z františkánské školy. Kdyby toho dne o. Shadi Bader OFM neskončil mimořádně vyučování o něco dříve, došlo by ke skutečnému masakru – píše kustod Svaté země, o. Pierbattista Pizzaballa OFM, a děkuje Prozřetelnosti za záchranu nevinných dětí. K útoku v křesťanské čtvrti v Aleppu se

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Lætáre, Jerúsalem - vesel se Jeruzaléme!

laetare-oltar-altare.jpg"Lætáre, Jerúsalem, et convéntum fácite omnes, qui dilígitis eam: gaudéte cum lætítia, qui in tristítia fuístis: ut exsultétis, et satiémini ab ubéribus consolatiónis vestræ! - Vesel se, Jeruzaléme, a shromážděte se všichni, kteří jej milujete. Radujte se a veselte se, kteří jste byli
v zármutku; plesejte a nasyťte se plností své útěchy!"

To je introitus, neboli vstupní antifona, která dala název 4. neděli postní: Lætáre - vesel se! Liturgie na jeden den přerušuje kajícnost a bolnou zkroušenost doby postní. Z kajícího údobí, zasvěceného památce na hořké Vykupitelovo utrpení, hledíme k

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Doobjednávka časopisu Immaculata už dorazila

im119.jpgČasopis Immaculata letos slaví své 20. narozeniny. Navazuje na polského „Rytíře Neposkvrněné“, kterého před 90 lety začal vydávat sv. Maxmilián Kolbe. Svoje výročí slaví též mariánské apoštolské hnutí „Rytířstvo Neposkvrněné“ (MI), které náš světec založil před 95 lety. P. Kolbe byl svatořečen před 30 lety - je to tedy další důvod k oslavě.

Poslední, tedy 119. číslo bylo v našich farnostech doslova bleskově rozebráno a proto jsme museli další výtisky doobjednat. Obdrželi jsme je právě dnes, takže je už najdete na

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Fakta o majetkovém narovnání státu s církvemi

Česká biskupská konference vydala následující zprávu o majetkovém narovnání státu s církvemi:

Od roku 1948 do 1. ledna 1990 majetek církví a náboženských společností podléhal stejně jako ostatní majetek znárodňování. Přestože se po čtyřiceti letech změnil režim, stát nadále tento majetek spravuje.  Cílem nového zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi je tak konečně spáchané křivdy napravit a umožnit církvím, aby se od státu ekonomicky osamostatnily.

Jaká je hodnota nahrazovaného majetku?

Celkem byly náhrady vyčísleny už v roce 2007, a to v hodnotě 134 miliard korun

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Internet je pro děti stále větším nebezpečím. Rodiče to nezajímá

"Objevujme digitální svět spolu… bezpečně!" zní motto letošního Dne bezpečnějšího internetu, který na dnešek stanovila mezinárodní společnosti Insafe a k němuž se připojily i některé organizace v Česku. Cílem je upozornit na hrozby, které se u dětí mohou pojit s používáním online technologií a mobilních telefonů. Podle údajů české Linky bezpečí totiž kvůli problémům spojeným s internetem žádá o pomoc stále vyšší počet dětí.

Zatímco v roce 2007 evidovali pracovníci Linky bezpečí jen 25 takových telefonátů, loni jich bylo už 230. Z dětských problémů tak ty spojené s internetem rostou ze všech

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Program pro děti

Program pro děti "Kdo si hraje nezlobí" pokračuje v sobotu 11. února od 9 do 11 hodin na Jejkově. Pro děti z farnosti Třebíč - zámek je sraz již v 8.40 hod. před bazilikou. Po ostatní sraz v 9 hodin před vchodem do kostela na Jejkově u zimního stadionu. Ukončení v 11.00 hod. na Jejkově. U baziliky budou děti cca v 11.20 hod.

Program o jarních prázdninách: 27. 2. - 2. 3 každý den rovněž od 9 do 11 hodin. Na děti čekají hry, bruslení, sáňkování, vše podle počasí a domluvy. Více na tel.: 777 668 732 (Ing. Štěpničková).

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Farní dětský karneval v neděli 12. 2. od 14.30 do 16.30 v tělocvičně ZŠ Týnská

Farní dětský karneval se koná v neděli 12. 2. od 14.30 do 16.30 v tělocvičně ZŠ Týnská. Na děti čeká bohatý soutěžní program. Je třeba vzít si přezůvky s sebou, vstupné je dobrovolné. Těší se na Vás a Vaše originální i tradiční masky farnost Třebíč - zámek.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Poděkování P. Vlastimila Vojtěcha

Milí farníci, přátelé a příbuzní. Děkuji za Vaše vánoční a novoroční přání. Sešlo se jich tolik, že není v mých silách všem osobně odpovědět a poděkovat. Rád bych to tedy učinil alespoň touto cestou. Snad Vám nebude málo mé ujištění, že na Vás pamatuji ve svých modlitbách a zejména u oltáře při Nejsvětější Oběti. Pán Vám žehnej v tomto novém roce. Matka Boží Panna Maria ať je Vaší stálou ochranou!

P. Vlastimil Vojtěch Protivínský

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News