Jdi na obsah Jdi na menu

News

Příspěvky

Sv. Pius V. - podle klasického kalendáře v pátek 5. 5., podle reformovaného už dnes 30. 4.

Svatý papež Pius V. měl dobré vztahy s římským lidem, kterému se dokázal velmi přiblížit a přitom zůstat náročným - omezil hlučné hry a zakázal býčí zápasy.

Zval do města dominikánské kazatele a sám býval s lidem přítomný jejich promluvám.

Za jeho pontifikátu se v Německu podařilo zastavit postup protestantismu. V Polsku, kde hrozil náboženský rozvrat, se podařilo situaci urovnat ve prospěch církve. Slibně se církev rozvíjela i ve Střední a Jižní Americe. Vydal nový misál (1570), který r. 1962 nepatrně upravil Jan XXIII. a který je dodnes v platnosti. Proti Turkům se sv. Piu V. podařilo

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Svatému otci k jeho narozeninám hojnost Božího požehnání!

Svatému otci k jeho dnešním 85. narozeninám přejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání: "Tam kde strmí Církve skála, jak od časů Petra stála, v přepamátném věčném Římě, celý svět se spojil v hymně: Svatého nám Otce, Bože, v Církvi chraň a zachovej!

Všechny sbory nebešťanů, proste s námi za ochranu, pro kněze, jenž k spáse lidí, Kristův koráb moudře řídí.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Hodnota Mše svaté

jan-nepomuk-vyssi-brod.gifMše svaté, kterých jsi se účastnil/a, budou ti v hodině smrti největší útěchou.

Každá Mše svatá tě bude doprovázet a stane se tvým přímluvcem při posledním soudu.

Při každé Mši svaté můžeš, podle hloubky účasti, zmenšit tresty za své hříchy.

Když se soustředěně účastníš Mše svaté, prokazuješ Bohočlověku největší úctu.

Nahrazuje vše, co jsme zanedbali a zameškali.

Budou ti odpuštěny všechny

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Další brutální útok na křesťany - tentokrát na ty nejmenší

syria_aleppo.jpgDvousetkilogramová nálož explodovala před františkánskou školou v Aleppu na severu Sýrie. Dvě osoby zahynuly, 30 bylo zraněno, z toho dvě těžce. Mrtvých ale mohlo být daleko víc. Krátce před explozí bylo při automobilu naloženém výbušninou asi 50 dětí z františkánské školy. Kdyby toho dne o. Shadi Bader OFM neskončil mimořádně vyučování o něco dříve, došlo by ke skutečnému masakru – píše kustod Svaté země, o. Pierbattista Pizzaballa OFM, a děkuje Prozřetelnosti za záchranu nevinných dětí. K útoku v křesťanské čtvrti v Aleppu se

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Lætáre, Jerúsalem - vesel se Jeruzaléme!

laetare-oltar-altare.jpg"Lætáre, Jerúsalem, et convéntum fácite omnes, qui dilígitis eam: gaudéte cum lætítia, qui in tristítia fuístis: ut exsultétis, et satiémini ab ubéribus consolatiónis vestræ! - Vesel se, Jeruzaléme, a shromážděte se všichni, kteří jej milujete. Radujte se a veselte se, kteří jste byli
v zármutku; plesejte a nasyťte se plností své útěchy!"

To je introitus, neboli vstupní antifona, která dala název 4. neděli postní: Lætáre - vesel se! Liturgie na jeden den přerušuje kajícnost a bolnou zkroušenost doby postní. Z kajícího údobí, zasvěceného památce na hořké Vykupitelovo utrpení, hledíme k

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Doobjednávka časopisu Immaculata už dorazila

im119.jpgČasopis Immaculata letos slaví své 20. narozeniny. Navazuje na polského „Rytíře Neposkvrněné“, kterého před 90 lety začal vydávat sv. Maxmilián Kolbe. Svoje výročí slaví též mariánské apoštolské hnutí „Rytířstvo Neposkvrněné“ (MI), které náš světec založil před 95 lety. P. Kolbe byl svatořečen před 30 lety - je to tedy další důvod k oslavě.

Poslední, tedy 119. číslo bylo v našich farnostech doslova bleskově rozebráno a proto jsme museli další výtisky doobjednat. Obdrželi jsme je právě dnes, takže je už najdete na

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Fakta o majetkovém narovnání státu s církvemi

Česká biskupská konference vydala následující zprávu o majetkovém narovnání státu s církvemi:

Od roku 1948 do 1. ledna 1990 majetek církví a náboženských společností podléhal stejně jako ostatní majetek znárodňování. Přestože se po čtyřiceti letech změnil režim, stát nadále tento majetek spravuje.  Cílem nového zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi je tak konečně spáchané křivdy napravit a umožnit církvím, aby se od státu ekonomicky osamostatnily.

Jaká je hodnota nahrazovaného majetku?

Celkem byly náhrady vyčísleny už v roce 2007, a to v hodnotě 134 miliard korun

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Internet je pro děti stále větším nebezpečím. Rodiče to nezajímá

"Objevujme digitální svět spolu… bezpečně!" zní motto letošního Dne bezpečnějšího internetu, který na dnešek stanovila mezinárodní společnosti Insafe a k němuž se připojily i některé organizace v Česku. Cílem je upozornit na hrozby, které se u dětí mohou pojit s používáním online technologií a mobilních telefonů. Podle údajů české Linky bezpečí totiž kvůli problémům spojeným s internetem žádá o pomoc stále vyšší počet dětí.

Zatímco v roce 2007 evidovali pracovníci Linky bezpečí jen 25 takových telefonátů, loni jich bylo už 230. Z dětských problémů tak ty spojené s internetem rostou ze všech

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Program pro děti

Program pro děti "Kdo si hraje nezlobí" pokračuje v sobotu 11. února od 9 do 11 hodin na Jejkově. Pro děti z farnosti Třebíč - zámek je sraz již v 8.40 hod. před bazilikou. Po ostatní sraz v 9 hodin před vchodem do kostela na Jejkově u zimního stadionu. Ukončení v 11.00 hod. na Jejkově. U baziliky budou děti cca v 11.20 hod.

Program o jarních prázdninách: 27. 2. - 2. 3 každý den rovněž od 9 do 11 hodin. Na děti čekají hry, bruslení, sáňkování, vše podle počasí a domluvy. Více na tel.: 777 668 732 (Ing. Štěpničková).

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Farní dětský karneval v neděli 12. 2. od 14.30 do 16.30 v tělocvičně ZŠ Týnská

Farní dětský karneval se koná v neděli 12. 2. od 14.30 do 16.30 v tělocvičně ZŠ Týnská. Na děti čeká bohatý soutěžní program. Je třeba vzít si přezůvky s sebou, vstupné je dobrovolné. Těší se na Vás a Vaše originální i tradiční masky farnost Třebíč - zámek.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Verbum Caro factum est – Slovo se stalo Tělem

natus.jpgNaše křesťanská víra nikdy nesmí zapomenout na radost, která má kořeny právě v Božím Vtělení – Verbum Caro factum est – Slovo se stalo Tělem!

Tato radost tedy pochází z jistoty, že nás Někdo chtěl a chce. Máme určitý úkol. Jsme přijímaní, milovaní. Josef Pieper ve své knize o lásce ukázal, že člověk může přijmout sebe samého jedině tehdy, když je sám přijat někým druhým. Potřebuje bytí druhého, který mu nejenom slovy říká: je dobře, že jsi.

Jedině tehdy, je-li ono „já“ přijato, může pak také přijmout samo sebe. Kdo není milován, nemůže milovat ani sebe samého.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Slavnost Ježíše Krista Krále

Slavnost Ježíše Krista Krále zavedl papež Pius XI. pro celou církev vydáním okružního listu "Quas Primas" 11. 12. 1925. V něm na závěr milostivého roku osvětlil Kristovu královskou vládu. Zdůraznil také, že "Svátky mají na věřící větší účinek než dokumenty učitelského úřadu církve. Protože svátky seznamují s pravdami víry všechny věřící a ne jen některé. Neoslovují je pouze jednou, ale každý rok."

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Svatá Anežka Česká - 800 let od narození

Svatá Anežka Česká se narodila v Praze z druhého manželství krále Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské dle tradice 20. ledna 1211. Ve třech letech již byla zasnoubena s polským vévodou Boleslavem a s rodnou sestrou Annou poslána pod dohledem tety, sv. Hedviky, na výchovu k cisterciačkám do slezské Třebnice.

Po smrti dětského snoubence je znovu poslána na dvouletou klášterní výchovu, tentokrát do Doksan k premonstrátkám. Otec Přemysl ovšem začíná usilovat o spojení se štaufským císařským domem a zaslibuje dceru devítiletému synovi císaře Ferdinanda II., budoucímu Jindřichovi VII. a posílá Anežku na novou

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Klečení je nejradikálnější postoj, který nás viditelně odlišuje od světa

Sestra Veronika Berzosa založila nové řeholní společenství, ke kterému se připojilo v krátké době více než 200 žen. Řeholní pravidla? Modlitba a zdrženlivost. Především vůči médiím.

Dne 15. října 2011 vystoupila sestra Veronika Berzosa poprvé oficiálně ve Vatikánu. Jako účastnice konference o nové evangelizaci, kterou si vyžádal sám papež.

 

Veronika je ve své španělské vlasti velmi známá řádová sestra, především díky Youtube, ale na této straně Pyrenejí je ještě velmi neznámá. Řádová sestra se narodila 27. srpna 1965 v Burgosu jako Maria José Berzosa Martinez. V 18 letech vstoupila

 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Hledáme ubytování pro sedmnáctiletou věřící studentku

Hledáme ubytování pro sedmnáctiletou věřící studentku z jižních Čech. Nyní studuje v Táboře a chtěla by přestoupit na třebíčské Katolické gymnázium. Ubytování potřebuje na celý školní rok od nedělního odpoledne do pátku. Uvítala by také možnost zůstat občas i přes víkend. Nemá žádné zvláštní požadavky, potřebuje pouze běžné podmínky pro studium. Je ochotná vypomoci v domácnosti.

Můžete-li ubytování nabídnout, napište na na náš farní e-mail, nebo volejte 731 076 000.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Svatováclavské slavnosti 2011 - vše tradiční a konzervativní je zesměšňováno a vydáváno za zastaralé a nemoderní

Při pohledu kolem sebe vidíme, že „pokrokáři“ všeho druhu vedou soustavný a stále nezakrytější útok na naše tradiční společenské hodnoty a ctnosti. Vlastenectví je vydáváno za šovinismus. Demokratický stát za překonanou instituci, která má být obětována ve prospěch nadstátních uskupení, která nikdy nemohou získat demokratickou legitimitu. Přirozeně strukturovaná národní společenství se svými hlubokými tradicemi, duchovními a kulturními hodnotami, vycházejícími ze staletých zkušeností a z životů mnoha předchozích generací, jsou erodována politickým tlakem na přijetí multikulturalismu jako oficiálně naordinované ideologie. Vše přirozené, a proto dosud většinově spontánně přijímané, je vydáváno za překonané a málo zajímavé. Vše tradiční a konzervativní je vydáváno za zastaralé a nemoderní, je zesměšňováno a je vylučováno ze společenského dialogu.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Kdy v kostele stojíme, kdy klečíme nebo sedíme

Již od sedmdesátých let, s příchodem reformované liturgie římského ritu se diskutuje o tom, jaké mají být postoje věřících při mši. V naprosté většině kostelů (i když ne ve všech) je obvyklé, že věřící stojí od příchodu kněze k oltáři až ke vstupní modlitbě včetně, při zpěvu Aleluja před evangeliem a při četbě evangelia, při vyznání víry a přímluvách, od výzvy před modlitbou nad dary až do Sanctus (Svatý), jak to vyžaduje poslední vydání misálu Pavla VI., upraveného v r. 2002 bl. Janem Pavlem II.

Někde však není úplně zřejmé, jaký postoj mají věřící zaujmout po modlitbě Sanctus. Misál nepřipouští, aby věřící seděli (častý jev např. v Rakousku nebo Německu) a proto žádá, aby stáli až do konce mše. Zároveň však zmiňuje situaci ve většině farností, kde lidé klečí tak, jak tomu bývalo dříve a jak to i dnes žádá misál bl. Jana XXIII. Zde se jasně říká

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Nový nuncius pro Českou republiku

Svatý otec Benedikt XVI. 15. září 2011 jmenoval nového apoštolského nuncia pro Českou republiku Mons. Giuseppe Leanzu, titulárního arcibiskupa lilibejského.

Mons. Giuseppe Leanza se narodil 2. ledna 1943 v italském městě Cesarò. Na kněze byl vysvěcen 17. července 1966 a inkardinován do diecéze Patti. V roce 1970 začal studovat na Papežské církevní akademii v Římě. V roce 1972 získal doktorát z kanonického práva a vstoupil do diplomatických služeb Svatého stolce. Následně působil na nunciaturách v Paraguay, Ugandě a Spojených státech amerických. Od roku 1984 pracoval v Sekci pro vztahy se státy na

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Ostatky P. Františka Pařila byly důstojně pochovány na heřmanovském hřbitově (po 60ti letech)

Heřmanov - Na Vysočině se po šedesáti letech uskutečnilo důstojné pochování kněze Františka Pařila. Urna s jeho ostatky byla totiž doteď ukryta na hřbitově v Heřmanově. P. Pařil, farář v Horním Újezdě patří mezi jedenáct obětí Babického procesu z roku 1951. V Jihlavě tehdy přišel o život při zinscenovaném útoku ozbrojeného komanda na funkcionáře KSČ ve škole v Babicích na Třebíčsku.

„V rozsudku stojí: 'Spolčil se s jinými pachateli k pokusu o spolčení a rozvrácení lidově demokratického státního zřízení',“ cituje Karel Linhart z Konfederace politických vězňů. Krátce po popravě kněze tehdejší ředitel krematoria sebral urnu a tajně ji předal jeho tatínkovi. Ten ji nějaký čas ukrýval doma, později urnu společně s knězem Vágnerem uložili na

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Pastýřský list brněnského biskupa: přijměte svátost biřmování!

Náš pan biskup Mons. Vojtěch Cikrle nám v rámci příprav na oslavu jubilea příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu posílá svůj pastýřský list, v němž vyzývá k přijetí svátosti biřmování všechny, kdo dosud biřmováni nebyli, ale tuto svátost by již mohli přijmout.

Příprava v naší farnosti začne se začátkem nového liturgického roku na přelomu listopadu a prosince 2011. Samotné biřmování pak bude kolem slavnosti Seslání Ducha Svatého v roce 2012 a to buď v rámci jednotlivých děkanství, nebo ve farnostech, dle přání pana biskupa.

Úplné znění pastýřského listu je zde:

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News