Jdi na obsah Jdi na menu

11. února: Zjevení Neposkvrněné Panny Marie v Lurdech. Mše sv. v 16.30 hod.

bmv-lourdes.jpgDnes slavíme zjevení Neposkvrněné Panny Marie v Lurdech. V Massabielle se setkala s Bernardetou Soubirous celkem osmnáctkrát. Cílem bylo předat Bernardetě poselství, aby se lidé modlili a činili pokání za hříšníky. Tedy výzva k obrácení v zemi, kde nejvíc vyhasínala víra a v době ohrožování svobodnými zednáři, kteří šířili liberalismus a podporovali uvolněnou morálku. P. Maria prosí z Lurd i z pozdějších míst zjevení o "Pokání!"- o obrácení. Nedotčená hříchem a plná lásky k hříšníkům si od nás přeje boj proti hříchu jako největšímu zlu. Zde můžeme vyčíst, že dokonalá láska k bližnímu sebou nese i zásadní postoj proti hříchu. V liberálním postoji ke hříchu není ani pravé lásky k bližnímu, jen bláznovství. Proto je nutné činit pokání, které je cestou k přijetí vykoupení.

To, co mnohé nejvíce přitahuje do Lurd, je léčivý pramen a zázračná uzdravení. Často se přehlíží, že nejzázračnějšími uzdraveními jsou uzdravení duše. Zázračný pramen je požehnaný prostředek. Mnozí poznávají, že důležitější je uzdravení duše než uzdravení těla. Obojím způsobem vede P. Maria Lurdská ke Kristu, kterému vždy nechává přední místo. I k uzdravování tam dochází častěji při požehnání Nejsvětější svátostí.

Vraťme se nyní k vlastnímu zjevení. Lurdský pramen vytryskl až po té co Bernardeta na pokyn Panny Marie v označeném místě vyhrabala holýma rukama hlínu, aby se napila a umyla. Všimněme si skrytého požadavku víry. Bernardeta věděla, že tam studánka nebyla a přece dělala, co jí bylo řečeno, včetně umytí spíše blátem než vodou. Zde bylo 25. 2. naznačeno, že se má vody s vírou užívat k pití a k omývání.

O měsíc později, 25. 3. 1858 se Paní z Massabielle představila, jak bylo již opakovaně požadováno. Řekla: "Què soy l´immaculada Councepciou." - Jsem Neposkvrněné Početí. Tento její titul byl církví přijat o necelé čtyři roky dříve prohlášením článku víry o Neposkvrněném početí P. Marie a zakotven v názvu slavnosti 8. 12. V Lurdech vidíme potvrzení tohoto dogmatu, které zároveň sloužilo Bernardetě, neznalé ani významu slova početí, k potvrzení její hodnověrnosti.

Poslední zjevení se uskutečnilo 16. 7. jako vždy s růžencem v ruce. Pro nás by to mělo být připomínkou, že skrze modlitbu růžence můžeme obdržet mnoho milostí a Božího požehnání, nejen pro sebe, ale i pro druhé.

Slavit Zjevení Neposkvrněné Panny Marie v Lurdech povolil papež Lev XIII. v roce 1891 a její oslavu na celou církev rozšířil v r. 1907 svatý papež Pius X.

Mše svatá v Horním Újezdě bude dnes v 16.30 hod.