Jdi na obsah Jdi na menu

Svatý na mostě - výstava k poctě sv. Jana Nepomuckého

ObrazekPřinášíme opravdu dobrý tip na zajímavý výlet - Výstava Svatý na mostě u Karlova mostu v Praze.

Výstava a oslavy výročí svatořečení našeho světově nejznámějšího světce probíhají od 15. května 2009 a jejich cílem je pozvednout povědomí o sv Janu Nepomuckém a jeho morálním odkazu pro veskrze sekulární společnost v České republice a také prezentovat obraz naší vlasti v zahraničí skrze jeho kult. Vedle duchovních aspektů je akce taktéž výbornou příležitostí pro kulturní osvětu mezi českým i zahraničním publikem.

Oslavy sv. Jana Nepomuckého začaly v pátek 15. 5. v 18 hod. mší svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Slavnostní večer zakončil koncert na Vltavě dle barokních Navalis (poprvé v historii za účasti benátských gondol a gondoliérů) a otevřením výstavy Svatý na mostě
Oslava jako poděkování a hold

Výstava tak oslaví osmnácté století jako dobu velikého uměleckého rozkvětu našich zemí a snad již jednou provždy vymýtí povědomí o českém baroku jako „době temna“. Dle barokních předloh byl na vodním pódiu umístěn orchestr hrající barokní vodní hudbu. Koncert byl kombinací zvonohry, barokních trumpet, tympánů a dalších nástrojů.
Obrazek
Atmosféru doby barokní přímo na hladině dotvářely desítky malých lodí se zapálenými svícemi a lampami a na mostě i vodní hladině velkolepé divadlo popisující nepomuckou legendu. Vyvrcholením pak byl barokní ohňostroj tak, jak ho popisují kroniky.

Překvapením pro všechny zúčastněné byli benátští gondoliéři, kteří svou přítomností připomněli po staletí téměř nezměněnou tradici benátské vodní dopravy, vycházející právě z doby barokní, na druhou stranu ale také vzdají hold Janu Nepomuckému jako jednomu z patronů této italské metropole. Největší benátská gondola, 25 metrů dlouhé, unikátní plavidlo osazené 14 veslaři, společně s dalšími dvěmi menšími, představila divákům svět raně novověké metropole umění a kultury – věčného města na laguně – italských Benátek.

Barokní slavnosti Navalis byly v 18. století jedněmi z nejokázalejších a divácky nejpřitažlivějších podívaných ve střední Evropě. Na tuto tradici bychom rádi navázali.

 
Program
15. 5. 2009

10:00 - 02:00   Svatojánské barokní trhy na Křižovnickém náměstí - prodej votivních předmětů
12:00 - 02:00   Půjčování lodiček u Mánesova mostu, sektbar "U Kubíka"
12:00 - 02:00   3D barokní plovoucí předměty na Vltavě v prostoru pod Karlovým mostem
18:00 - 19:00   Mše svatá
19:00 - 20:00   Procesí z Pražského hradu k soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě
20:05 - 20:20   Litanie u sochy sv. Jana Nepomuckého
21:00 - 22:00   Svatojánské NAVALIS u Karlova mostu zakončené ohňostrojem

Oslavy budou zahájeny příjezdem hudebníků na benátských barokních gondolách od Mánesova mostu. Kombinace barokní hudby, barokního divadla a ohňové show společně s vodní fontánou vtáhnou diváky do atmosféry osmnáctého století. Atmosféry doby svatořečení sv. Jana Nepomuckého, doby alonžových paruk a stažených korzetů.

16.5.2009

09:30 - 16:00 - Svatojánské trhy - prodej votivních předmětů
09:30 - 16:00 - Divadelní představení ze života Jana Nepomuckého
09:30 - 16:00 - Půjčovna lodiček
10:00 - 12:00 - Srovnávací závody gondol a projížďky na gondolách pro veřejnost


Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou spolu s Muzeem Karlova mostu připravily výstavu a s ní související oslavy svatého Jana Nepomuckého ku příležitosti výročí 280 let od světcova svatořečení.

Výstava nese název „Svatý na mostě“ a bude probíhat v prostorách Muzea Karlova mostu na Křížovnickém náměstí v době od 15. května do 31.srpna 2009. Cílem projektu je pozvednout povědomí o Janu Nepomuckém a jeho morálním odkazu pro veskrze sekulární společnost v České republice. Vedle duchovních aspektů je akce taktéž výbornou příležitostí pro kulturní osvětu mezi českým i zahraničním publikem. Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou byl již od svého vzniku v první polovině třináctého století úzce spojen nejprve s Juditiným, posléze i Karlovým mostem. Byl jedním z nejvýznamnějších podporovatelů Nepomukova svatořečení a v jeho sbírkách se nachází řada uměleckých artefaktů, jejichž vznik iniciovala světcova legenda.

Výstava samotná se vedle prezentace uměleckých artefaktů jako takových zaměřuje na Janovy životní osudy a následující šíření kultu u nás i v zahraničí. Zvláštní pozornost je věnována Nepomuckého legendě, pobělohorským událostem, Janově beatifikaci a následnému svatořečení či vnímání jeho odkazu antiklerikální společností českých obrozenců devatenáctého století. Svatého Jana Nepomuckého máme v úmyslu představit široké veřejnosti nejen jako středověkého mučedníka, kanonizovaného ve stále ještě pokřivenou optikou nahlížené době vrcholného baroka, ale především jako duchovní, společenský a kulturní fenomén, nemající v našich zemích obdoby. Druhá linie našeho konání pak směřuje po cestě představení Jana Nepomuckého jako světce lidu a symbol (nejen) českého venkova.

Výstava je realizována ve spolupráci s našimi předními odborníky z řad historiků a historiků umění. Autory libreta výstavy jsou Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., Prof.PhDr. et Ing. Jan Royt, P.Mgr. Vladimír Kellnar, P.Mgr. Marek Pučalík, Mgr. Pavla Státníková. Architektem výstavy je Ak. arch. Emil Zavadil, kurátorem pan Miroslav Kindl z Muzea Karlova mostu. Projektu byla rovněž udělena záštita primátora Hlavního města Prahy pana Pavla Béma a patronát Miloslava kardinála Vlka.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář