Jdi na obsah Jdi na menu

Benedikt XVI. už není papežem. Začalo období sedisvakance

Dnes, 28. února 2013 před 17 hodinou se Svatý otec Benedikt XVI. rozloučil s Vatikánem a odebral se do papežské rezidence v Castel Gandolfo.

Předtím se ještě rozloučil s kardinály, kterým řekl: "Chtěl bych vám zanechat jednu prostou myšlenku, která mi velice leží na srdci; myšlenku o církvi, o jejím tajemství, které je pro nás všechny důvodem života a životní vášní: Církev není instituce vymyšlená a zkonstruovaná u psacího stolu… Žije v průběhu času, vzniká jako každá živá bytost a proměňuje se… Zůstává však ve své přirozenosti stále tatáž a jejím srdcem je Kristus.

Taková byla, myslím, naše včerejší zkušenost na náměstí svatého Petra, kde jsme spatřili církev jakožto živé Tělo, oživované Duchem svatým a žijící vskutku silou Boží. Je na světě, ale není ze světa. Je Boží, patří Kristu, Duchu. Včera jsme to viděli. Proto se Církev probouzí v duších. Církev žije, roste a probouzí se v duších, které – jako Panna Maria – přijímají Boží Slovo a působením Ducha Svatého je v nich počato; obětují Bohu svá těla a právě ve svojí nicotě a pokoře stávají se schopny rodit Krista v dnešním světě. Tajemství Vtělení je prostřednictvím církve stále přítomné. Kristus nadále putuje každým časem a místem."

Po příletu do Castel Gandolfo potom kolem půl šesté večer oslovil z balkonu rezidence tamější obyvatele, kteří čekali na náměstí a bouřlivě jej přivítali. Svatý otec je pozdravil těmito slovy:

„Děkuji, ze srdce děkuji. Drazí přátelé, jsem šťasten, že jsem zde s vámi obklopen krásou stvoření a vašimi sympatiemi, které mne velmi těší. Děkuji za vaše přátelství a za vaši lásku.

Víte, že tento den je jiný než předchozí... Od osmé hodiny večer už nejsem papež katolické církve. Jsem prostý poutník, který začíná poslední etapu své pouti na této zemi. Chtěl bych ještě svým srdcem, svou láskou, svou modlitbou, reflexí a všemi svými vnitřními silami pracovat pro společné dobro, dobro církve a lidstva. Cítím, že vaše sympatie mne při tom velmi podporují. Jděme společně kupředu s Pánem pro dobro církve a dobro světa. Srdečně děkuji.“

Ve 20.00 hod. středoevropského času pontifikát Svatého otce Benedikta XVI. skončil a začalo období sedisvakance.

Brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle vyzývá kněze i ostatní věřící k modlitbám za dobrou volbu nového papeže. Modlit se každý může například takto:

Bože, věčný pastýři, ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou církev; vyslyš naše prosby a dej, ať se naším novým papežem stane ten, kdo se ti líbí svatostí života a bude se o tvůj lid starat s apoštolskou horlivostí a láskou. Skrze Krista našeho Pána, který s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

V/ Neposkvrněné Srdce Panny Marie.

R/ Oroduj za nás.

V/ Svatý Petře.

R/ Oroduj za nás.

V/ Svatý Pie V.

R/ Oroduj za nás.

 

V/ Svatý Pie X.

R/ Oroduj za nás.

V/ Všichni svatí a světice Boží

 

R/ Orodujte za nás.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.

 

Obr.: Vrtulník s Jeho Svatostí Benediktem XVI. opouští Řím