Jdi na obsah Jdi na menu

Benedikt XVI. k mladým lidem: Máme naději v živém Bohu

V Římě bylo 4. 3. 2009 zveřejněno poselství papeže Benedikta XVI. ke XXIV. Světovému dni mládeže, který připadá na Květnou neděli, 5. 4. 2009, a bude se slavit v jednotlivých diecézích. Svatý otec ve svém poselství vyzývá mladé lidi k intenzivnímu životu s Bohem a hlásání evangelia druhým.


Mottem letošního poselství papeže ke Světovému dni mládeže se stal verš z Prvního listu apoštola Pavla Timotejovi: "Máme naději v živém Bohu" (4,10). V úvodu Benedikt XVI. vzpomíná na loňské setkání mládeže v australském Sydney a připomíná i nadcházející setkání v Madridu roku 2011.

Věnuje se pak tématu naděje, které je pro mládí charakteristické: "Mládí je zvláštním obdobím naděje, neboť hledí do budoucnosti s mnoha očekáváními… Mládí je také dobou, kdy se uskutečňují zásadní rozhodnutí, která se týkají celého života." Klíčovou nejen pro mládí, ale pro celý lidský život je podle Svatého otce otázka "Kde naleznu a jak si udržím živý plamen naděje ve svém srdci?"

Papež poté ukazuje, že tuto "největší naději" nedokážou nabídnout lidé ani předměty, a cituje svou encykliku Spe salvi, když říká: "Touto nadějí 'může být pouze Bůh, který zahrnuje veškerou skutečnost'." Absence této skutečné naděje má opět největší dopad na mladou generaci, z níž mnozí trpí "osobní nedospělostí zaviněnou nefunkčními rodinami, liberálními prvky ve výchově a traumatickými zkušenostmi."

Ani těm, kdo se snaží své problémy řešit drogami a alkoholem, však nechybí "touha po pravé lásce a skutečném štěstí… Víme, že člověk nachází své skutečné naplnění jen v Bohu. Hlavním úkolem nás všech je tedy nová evangelizace, která mladým lidem pomůže objevit pravou tvář Boha, který je Láska."

Svatý otec pak v poselství zmiňuje příklad apoštola Pavla, který se obrátil jako mladý a horlivý stoupenec židovského zákona, a píše, že naděje pro něj "nebyla jen ideál nebo pocit, ale živá osoba, Ježíš Kristus, Boží Syn."

Právě proto mohl Pavel později napsat v dopise Timotejovi, že "'máme naději v živém Bohu'… Je-li on naší přítomností a budoucností, proč bychom se měli bát?" ptá se Benedikt XVI. Uvádí pak, že místem setkání každého člověka s Bohem je modlitba, a to jak osobní, tak "ještě krásnější a plodnější je modlitba společná." Vyzývá pak mladé lidi k účasti na životě ve farním společenství, ve skupinách a hnutích a také k přijímání svátostí, které je posilují v duchovním životě.

"Nacházíte-li oporu v Kristu a žijete-li s ním v hlubokém spojení… nedá vám to a musíte o něm hovořit a seznamovat s ním i své přátele, aby jej také mohli milovat," píše dále papež a vyzývá mladé lidi, aby se stali Kristovými věrnými učedníky, neboť církev na ně "při tomto nesnadném úkolu spoléhá."

V závěru Benedikt XVI. obrací pozornost čtenářů k Panně Marii, která "ztělesnila naděje Izraele," a prosí ji, aby "vedla mládež celého světa k setkání s jejím Synem Ježíšem." Svatý otec pak uděluje všem mladým lidem své požehnání.

Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář