Jdi na obsah Jdi na menu

Biskup Vojtěch: přeji si, aby se prohloubila úcta k Eucharistii a radostné vědomí Boží blízkosti

ObrazekVstupujeme do roku, v němž si mimo jiné připomínáme jednu významnou událost naší diecéze. Právě před sto lety byly zahájeny adorační dny ve farnostech. Ohlédněme se trochu do historie.

Za předsednictví devátého brněnského biskupa Mons. ThDr. PhDr. JUDr. Pavla hraběte Huyna (1868 – 1946) proběhla v roce 1909 první brněnská synoda. Tehdy bylo rozhodnuto, aby každé farnosti náležel jeden den v roce, v němž by byla v kostele vystavena Nejsvětější svátost, a lidé měli možnost společné nebo soukromé adorace.

Počínaje rokem 1910 byla štafeta adoračních dnů zahájena. V některých farnostech se adorace před Nejsvětější svátostí udržela, v jiných během času zanikla. V roce 1997, který jsme podle přání Svatého otce Jana Pavla II. v rámci přípravy na vstup do nového milénia slavili jako Rok Ježíše Krista, jsem pastýřským listem „K prohloubení eucharistické úcty“ (30. listopadu 1997) po menších úpravách tuto tradici brněnské diecéze obnovil s přáním, aby se prohloubila úcta k Eucharistii a radostné vědomí Boží blízkosti.

Bratři a sestry, otvírá se před námi nový rok 2010, který navíc prožíváme se svatým Janem M. Vianneyem, jenž proměňoval svou umírající farnost v kvetoucí tím, že trávil velkou část volného času před svatostánkem a k eucharistické adoraci vybízel slovy i příkladem své farníky.

A tak vás tedy znovu prosím, abyste využili eucharistický den své farnosti k adoraci a kontemplaci, ve které budete nacházet způsob, jak se v blízkosti Pána Ježíše stát darem, kterým Bůh obdarovává církev, rodinu, farnost i všechny lidi celého světa.

Váš biskup Vojtěch