Jdi na obsah Jdi na menu

Charita ČR pomáhá v oblastech, které postihly povodně a vyhlásila finanční sbírku

Jednotlivé složky Charity ČR se podle svých možností zapojily do pomoci lidem, které v těchto dnech postihla povodeň a to v součinnosti s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému, jehož je Charita ČR součástí.

Pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc nabízejí pomoc v zasažených oblastech, do obce Zubří 25. června dovezli první tři vysoušeče a jsou v kontaktu s místními starosty a krizovým štábem v Novém Jičíně. Dne 25. června požádaly o zapůjčení vysoušečů obce Zašová a Hranice.

Pracovníci Diecézní charity ostravsko-opavské začali 26. června provádět sociální šetření v Mořkově na Novojičínsku, v Hodslavicích a v Jeseníku nad Odrou. Na základě tohoto šetření budou upřesněny další potřeby. Do Hodslavic přijela humenitární zásilka z Charity Frenštát pod Radhoštěm. 

„Bohaté zkušenosti získaly jednotlivé Charity při pomoci již po povodních v letech 1997, 1998 a 2002,“ říká ředitel Charity ČR Oldřich Haičman. „Jsem přesvědčen, že je zúročí i letos.“ Po první vlně okamžité materiální pomoci bude nutné se postarat o obnovu bydlení a věnovat se i psychické pomoci obyvatelům postižených oblastí. Charita se tradičně věnuje zejména těm, kdo si pro stáří, nemoc nebo hendikep nedokáží v dané situaci pomoci sami.

Linka důvěry
Součástí nabídky pro postižené povodní je také linka důvěry při Oblastní charitě Blansko (s působností pro celou Českou republiku) telefon: 516 410 668, která se snaží být nablízku odbornou telefonickou radou lidem, kteří nemohou nebo nedokáží zvládnout svoji nepříznivou sociální situaci sami nebo za pomoci svého okolí.

Sbírkové konto
Na pomoc obětem povodní na
 severní Moravě vyhlásila Charita ČR sbírkové konto na číslo účtu: 22770022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 906.

Na toto konto Charita ČR věnovala ze svého sbírkového účtu částku 300 000 Kč (z toho 100 000 Kč tvoří finanční dar od KDU-ČSL).

Dobrovolníci
Diecézní charita ostravsko-opavská se bude podílet na koordinaci dobrovolníků v zasažené oblasti. Zájemci o pomoc se mohou hlásit u pracovníků DCH OO Martina Hořínka (tel. 731 625 870) nebo Vojtěcha Branného (tel. 731 604 224).