Jdi na obsah Jdi na menu

Dlouho odkládaná oprava jejkovských varhan začala!

imag2158-25.jpgUž za působení P. Antonína Kováře OFMCap. v osmdesátých letech definitivně dosloužily staré píšťalové varhany v kapucínském kostele v Třebíči. Jejich oprava však byla dlouho odkládána. Nejdříve k opravě chyběla politická vůle starého režimu, který mluvil dokonce i do toho, v kterém kostele se varhany opravovat budou a kde nikoli. Potom bylo nutné opravovat střechu kostela a fary. Nejvíce se varhany ke své opravě přiblížily za P. Ervína Jansy, který však ve farnosti zůstal jen krátce. Po jeho odchodu se nám naskytla možnost získat nemalé prostředky na opravu fasády kostela i fary a výměnu resp. repasi oken kostela i fary. Veškeré volné prostředky farnosti tak byly použity na zajištění spoluúčasti nutné pro získání slíbených prostředků.

Po dokončení těchto velkých oprav konečně přišly na řadu varhany. Za účasti odborných pracovníků našeho biskupství byl přesně popsán jejich stav a navržen rozsah a způsob rekonstrukce. V létě loňského roku jsme oslovili osm firem s žádostí o vypracování cenové nabídky. Do užšího výběru nakonec postoupily dvě firmy. Ve stejnou dobu také vzniklo občanské sdružení Jejkovské varhany jehož jediný cíl je podporovat opravu našich varhan.

imag2093-25.jpgNa jaře tohoto roku pak padlo definitivní rozhodnutí - opravu varhan provede firma pana Ing. Martina Poláčka z Prahy. Po schválení smlouvy o dílo Biskupstvím brněnským se tento týden na obnově varhan skutečně začalo pracovat!

Bude se provádět čištění, celková oprava varhan vč. intonace a ladění, demontáž stávající pneumatické traktury a její výměna za elektrickou, výroba nového hracího stolu s elektronickou výbavou. Nový kabát dostane i varhanní skříň.

Podle uzavřené smlouvy by dílo mělo být hotové nejpozději 20. října 2013. Ing. Poláček však předpokládá, že to bude asi o měsíc dříve, pravděpodobně už na sv. Václava. Do konce listopadu pak bude probíhat zkušební záběhový provoz.

Aby se příští rok na sv. Václava naše varhany opravdu opět rozezněly, budeme muset zajistit 1,3 mil. Kč. Duchovní správce farnosti P. Vlastimil Protivínský i předseda sdružení Jejkovské varhany Karel Tomek proto naléhavě prosí o Vaši pomoc. Přispějte, prosíme, jakoukoli částkou do nedělní sbírky v kostele, na účet farnosti nebo na účet sdružení Jejkovské varhany.

Pán Bůh Vám to oplať!
 

Obr. nahoře: jejkovské varhany po demontáži většiny píšťal a hracího stolu
Obr. dole: majitel dodavatelské firmy Ing. Martin Poláček