Jdi na obsah Jdi na menu

Doba postní: doba naslouchání

V pátek nám skončil týden duchovních cvičení, která na Velehradě vedl bývalý sekretář kardinála Vlka P. Vladimír Málek. Tyto dny byly zcela zasvěceny naslouchání Pánu, jenž k nám neustále promlouvá, ale během postní doby od nás očekává zvýšenou pozornost. Připomíná nám to také stránka dnešního nedělního evangelia, jež nám znovu předkládá proměnění Krista na hoře Tábor: Zatímco stáli celí užaslí tváří v tvář proměněnému Pánu, který hovořil s Mojžíšem a Eliášem, Petra, Jakuba a Jana náhle zahalil mrak, z něhož vycházel hlas, který prohlašoval: „To je můj milovaný Syn. Toho poslouchejte!“ (Mk 9,7).

Nemůže naslouchat, kdo se nejdříve neztiší. Právě v tom spočívá hluboký smysl ticha před každou modlitbou, zejména přede mší svatou. Toto ztišení potřebují zejména kněží a jáhni, aby v posledních minutách před liturgickou slavností mohli své myšlenky plně soustředit na to, co přijde za okamžik - mysterium zpřítomnění Kristovy oběti.

Sami se musí co nejvíce ztišit, aby k nim mohl promluvit Pán. A oni aby mohli Jeho Slovo předat dál, všem k nimž mají promlouvat.

Prosím, respektujte to a před začátkem každé bohoslužby zachovávejte ve všech prostorách kostela včetně sacristie a chodeb úplné ticho.

Potřebujete-li s knězem či jáhnem vyřídit cokoli potřebného, učiňte tak, prosím, až po bohoslužbě.

S díky P. Vlastimil

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář