Jdi na obsah Jdi na menu

Farnost H. Újezd vás srdečně zve k oslavě velkého svátku: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii. A ona počala z Ducha Svatého

zvestovani.jpgFarnost H. Újezd vás srdečně k oslavě velkého svátku: Právě dnes slavíme ten okamžik, kdy Věčné Slovo začalo být Tělem.
 

Tisíce let uplynuly od té doby, kdy brána Ráje byla uzavřena a padlému lidstvu byl přislíben Vykupitel. Dnes slavíme chvíli, kdy se druhá osoba Nejsvětější Trojice stala člověkem v lůně Neposkvrněné Panny.
 

Toto úžasné tajemství se však uskutečnilo teprve tehdy, když pokorná a čistá Panna odpověděla zvěstujícímu Andělovi: Ať se mi stane podle slova tvého!
 

Vzdávejme tedy dnes vroucí díky nejen Kristu, jenž svým vtělením povznesl lidství a vykoupil je, ale také jeho panenské Matce, které při našem vykoupení připadá tak vznešená a důležitá úloha. Ke cti tohoto nevýslovného Tajemství také zní v katolických zemích zvony a zvou věřící, aby společně děkovali za Vtělení Syna Božího a pozdravili panenskou Matku.
 

"Anděl Páně zvěstoval Panně Marii a ona počala z Ducha Svatého“. Když recitujeme modlitbu Anděl Páně s myšlenkou na Zvěstování Páně, obrací se náš duchovní zrak k Přesvaté Panně, která je po staletí ctěna jako ikona smíření a nekonečné dobroty Boha vůči světu.

Její věrné děti zakoušejí její pomoc a obrací se k ní s naprostou důvěrou a něžným oslovením: Růže tajemná, Nebeská Paní, Panno věrná, Matko neporušená…

Nesmíme zapomenout, že pravá úcta k Panně Marii nás vždycky přibližuje k Pánu Ježíši. Taková úcta nespočívá ani v neplodném a přechodném citu, ani v nějaké nepodložené důvěřivosti, nýbrž vychází z pravé víry, která nás přivádí k uznání vznešenosti Bohorodičky a povzbuzuje k synovské lásce k naší Matce a k následování jejích ctností.

Mít ji rád znamená snažit se naslouchat jejímu Synovi. Ctít Pannu, která souhlasí s Božím plánem spásy, znamená žít podle slov požehnaného plodu jejího života.

Slavná Mše svatá bude sloužena v pondělí 25. 3. v 17.00 hod. v Horním Újezdě.
 

Angelus Domini nuntiavit Mariæ.
Et concepit de Spiritu Sancto
Anděl Páně zvěstoval Marii.
A ona počala z Ducha Svatého
Ave, Maria, gratia plena;
Dominus tecum:
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui.
Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou,
požehnaná tys mezi ženami
a požehnaný plod života tvého.


Více o Svátku Zvěstování Panny Marie najdete například zde.