Jdi na obsah Jdi na menu

Farnosti se vrátí první pozemky

320-2.jpgVe čtvrtek 19. listopadu schválil Státní pozemkový úřad dohodu uzavřenou mezi Českou republikou a farností Horní Újezd o vrácení některých pozemků, které naše farnost před komunistickým pučem vlastnila a které sloužily k zajištění jejího financování. Začátkem prosince 2015 se do vlastnictví farnosti vrátí tyto parcely v k. ú. H. Újezd:

320/2, orná půda, výměra 5,97 ha,

210, orná půda, výměra 5,10 ha,

320/3, trvalý travní porost, výměra 0,69 ha,

319/3, výměra 0,30 ha,

121/19, trvalý travní porost, výměra 0,07 ha,

121/32, orná půda, výměra 0,06 ha

a 121/20, trvalý travní porost, výměra 0,05 ha.

Celkem se jedná o výměru 12,24 ha.

Podle stanoviska brněnského biskupství, kterým je naše farnost vázána, nelze uvažovat o prodeji těchto pozemků. Budeme tedy pro ně hledat využití formou pachtu. Při výběru pachtýře budou hrát roli 3 skutečnosti: výše pachtovného, využití pozemku a možnost ukončení smlouvy. Pokud máte zájem o hospodaření na těchto pozemcích, kontaktujte nás co nejdříve via e-mail farnost.hu (zavin.) gmail.com, nebo na tel. 731 076 000. Budeme se těšit na spolupráci.

 

Na obr. parcela č. 320/2 - tzv. Fraský křib

 

Náhledy fotografií ze složky Vrácené pozemky