Jdi na obsah Jdi na menu

Hodnota Mše svaté

jan-nepomuk-vyssi-brod.gifMše svaté, kterých jsi se účastnil/a, budou ti v hodině smrti největší útěchou.

Každá Mše svatá tě bude doprovázet a stane se tvým přímluvcem při posledním soudu.

Při každé Mši svaté můžeš, podle hloubky účasti, zmenšit tresty za své hříchy.

Když se soustředěně účastníš Mše svaté, prokazuješ Bohočlověku největší úctu.

Nahrazuje vše, co jsme zanedbali a zameškali.

Budou ti odpuštěny všechny lehké hříchy, pokud jich budeš litovat a rozhodneš se jim vyhýbat.

Bude oslabena satanova moc nad tebou.

Strádajícím duším v očistci zajistíš největší mocné ulehčení.

Každá Mše svatá přináší Všemohoucímu nejvyšší chválu, nejkrásnější dík, největší smír, bez něhož by svět asi již dávno zahynul ve svých hříších.

Budeš ušetřen/a od nebezpečí a neštěstí, jež by tě jinak potkalo.

Každou Mší svatou zkracuješ své utrpení v očistci.

Každá Mše svatá zvětšuje tvou odměnu v nebi.

Přijímáš požehnání kněze potvrzené samotným Bohem v nebi.

Klečíš v zástupu andělů, kteří se s největší úctou účastní této vznešené oběti.

Všechny tvé věci a záležitosti budou požehnány.

Pokud se účastníme Mše svaté a obětujeme jí k úctě nějakého světce či anděla a přitom děkujeme Bohu za nám udělené milosti, prokážeme mu tak největší čest a radost a získáme si tím jeho zvláštní lásku a mocnou ochranu.

Pokaždé, když přisluhujeme při Mši svaté, měli bychom jí, s ohledem na jiné intence, obětovat ke cti světce, jemuž je ten den zasvěcen.

(Podle Cisterciáckého kláštera Vyšší Brod)

Foto: vitráž v klášteře Vyšší Brod