Jdi na obsah Jdi na menu

Konkláve začne v úterý 12. března

komin.jpgOsmá generální kongregace kardinálského sboru v pátek 8. 3. rozhodla, že volba Petrova nástupce bude zahájena v úterý 12. března, kdy se sbor 115 kardinálů volitelů shromáždí v Sixtinské kapli. Ke zvolení Kristova náměstka je zapotřebí dvou třetinová většina, což je minimálně 77 hlasů.

Kardinálové oprávnění k volbě papeže se bezprostředně před zahájením konkláve nastěhují na vatikánské území, do Domu sv. Marty. V téže budově bydlí v prvních týdnech pontifikátu také nově zvolený papež, dokud není možné nastěhování do papežského apartmá v Apoštolském paláci.

V úterý v deset hodin dopoledne se bude kardinálské kolegium účastnit v bazilice sv. Petra mše sv. sloužené za volbu papeže (pro eligendo Romano Pontifice). Bude ji sloužit děkan kardinálské kolegia kard. Angelo Sodano.

V úterý odpoledne v 15.45 se kardinálové odeberou z Domu sv. Marty do Apoštolského paláce. V půl páté projdou v procesí z Paolínské kaple (Cappella Paolina) do Sixtinské kaple. Zde složí přísahu a po výzvě papežského ceremonáře extra omnes - všichni ven – se kaple uzavře. Zůstávají kromě ceremonáře a teologa pověřeného meditací všichni kardinálové volitelé, kteří vyslechnou druhou z předepsaných meditací. Pronese ji kard. Prosper Grech.

Možná bude následovat první hlasování a skrutinium, které předpokládá apoštolská konstituce o volbě římského papeže. První den konkláve uzavře společná modlitba nešpor, po které se volitelé vracejí do Domu sv. Marty na večeři.

V dalších dnech konkláve se kardinálové volitelé účastní ráno mše sv. v Paolinské kapli. V půl desáté vstupují do Sixtinské kaple, modlí se modlitbu uprostřed dne a pokračují ve dvou kolech volby. Odcházejí na oběd a ve čtyři hodiny odpoledne se vracejí do kaple k dalšímu dvojímu hlasování. Den vždy uzavírají večerní chvály v 19.15 hod.

S konáním konkláve jsou spojeny také další úkony, předpokládané apoštolskou konstitucí o volbě římského papeže (Universi Dominici Gregis): V pondělí v půl šesté večer složí v Paolínské kapli Apoštolského paláce přísahu také veškerý pomocný personál konkláve. Tedy všichni ti, kteří na průběhu konkláve spolupracují a kteří budou překračovat jeho hranice. Byla rovněž ustavena komise, která během pondělí a úterý zajistí zapečetění všech vstupů do konkláve, tedy různých přístupových dveří. Tato komise se zodpovídá kardinálu komořímu, jejími členy jsou jeho zástupce, velitel Švýcarské gardy, zástupce Vatikánské stráže, notář a další.

V Římě již byl zničen rybářský prsten, pečetidlo a razítka emeritního papeže. Nový rybářský prsten bude totožný s předchozím. Mění se jméno papeže, které je vepsáno nad zobrazení rybáře. Typ prstenu se tedy nemění.

Nedělní mše svaté budou mnozí kardinálové, přítomní v Římě, sloužit ve svých titulárních kostelech a diakoniích. V pondělí dopoledne se kardinálské kolegium sejde k desáté generální kongregaci, neboť někteří jeho členové dosud žádají o možnost vystoupit v diskusi.

Obr.: Komín nad Sixtinskou kaplí. Až z něj začne vycházet bílý kouř, budeme mít opět papeže