Jdi na obsah Jdi na menu

Metoděj se vrátí tuto neděli v 10.30 hod.

cam-huimag2810-25.jpgVelká radost zavládla zcela nečekaně ve farnosti Horní Újezd, když jsme se dozvěděli, že těsně před začátkem oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu (863) se v Rakousku našla socha sv. Metoděje odcizená z újezdského kostela 24. 11. 2005.

Tuto sochu jsme ve čtvrtek 29. 11. převzali z rukou ministryně kultury ČR Mgr. Aleny Hanákové.

Do našeho farního kostela se vrátí tuto neděli 2. 12. 2012 v 10.30 min. Za doprovodu dechové hudby z Rokytnice vyjde z újezdské fary průvod, v němž bude slavnostně přenesena nejen zázračně nalezená socha sv. Metoděje, ale spolu s ní i socha sv. Cyrila, která byla od r. 2005 uložena ve farním depozitáři.

Stane se tak v první adventní den nového liturgického roku, který je z rozhodnutí českých a moravských biskupů zasvěcen právě těmto dvěma světcům a oslavě jubilea jejich příchodu na Moravu. V kostele bude následovat svěcení adventních věnců a první adventní Mše svatá.

Srdečně vás všechny zve farnost Horní Újezd. Vyřiďte, prosím, toto pozvání také svým přátelům a známým! Zveme také všechny ministranty z naší farnosti i z okolí, zejména z Třebíče a Jaroměřic. Podrobnější informace na tel. č. 731 076 000, 604 841 000, 604 841 777.

Po skončení Mše svaté můžete zůstat na společný oběd v sousedním Staropramen baru. Reservace a podrobnější informace na tel. č. 739 076 825, nebo 739 075 042.

P. Vlastimil Vojtěch Protivínský

Na obrázku obě sochy svatých Cyrila a Metoděje připravené na návrat do farního kostela. Takový obrázek mnozí z nás vůbec neznají. Socha sv. Metoděje (vlevo) byla v r. 2005 odcizena a socha sv. Cyrila (vpravo) poté uložena ve farním depozitáři