Jdi na obsah Jdi na menu

Modlitba za národ

V těchto dnech jsou do farností distribuovány kartičky s modlitbou za národ. Předseda České biskupské konference Mons. Jan Graubner se v té souvislosti na nás obrací s touto výzvou:

Drazí bratři a sestry, všichni zakoušíme vážnost doby, která v posledních letech zaznamenala:
– nadšení ze svobody, ale podcenila řád duchovních hodnot;
– oslnění hospodářskými výsledky a zvedající se životní úroveň, ale i hospodářskou krizi;
– nadšení pro novou společnost a spoléhání na předvolební sliby, ale i zklamání a nechuť angažovat se.

Nikdo nás však nezbaví zodpovědnosti před Bohem i před dalšími generacemi.
Proto vás všechny jako předseda České biskupské konference vyzývám a prosím, abyste se  zapojili pravidelnou modlitbou, kterou vám předkládáme, za náš národ a jeho představitele.
V dějinách spásy se mnohokrát ukázalo, že právě vnější a společenské problémy často způsobené odklonem od Boha, které tlačily lid, byly impulsem k novému obrácení, věrnějšímu přilnutí  k Bohu a k modlitbám plným důvěry, které Bůh vyslyšel. Bůh je připraven i dnes nás vyslyšet.

Všem, kteří přijmou tuto výzvu, upřímně děkuji a každému ze srdce žehnám