Jdi na obsah Jdi na menu

MODLITBA, PŮST, ALMUŽNA

(Budeme číst v neděli 1. 3. 2009)

Postní doba je obdobím přípravy na Velikonoce, kdy si připomínáme utrpení, smrt
a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Obzvlášť v tomto období křesťané prohlubují svůj vztah k Bohu, bližním a k sobě samému skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků. Půst je duší modlitby a milosrdenství je životem postu. „Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný… Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí“ (sv. Petr Chrysolog). Postní doba je tedy příležitostí vrátit se ke staré postní praxi, která pomáhá bezvýhradně otevřít srdce lásce k Bohu a bližním. Postem a modlitbou dovolujeme, aby přicházel Kristus sytit nejhlubší hlad, který zakoušíme ve svém nitru – hlad a žízeň po Bohu.

Postní almužna je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe prostřednictvím pomoci druhým. V tomto způsobu prožívání doby postní je skrytý hluboký sociální rozměr křesťanské víry. Postní almužna nemá být prostředkem k „léčbě našeho špatného svědomí“, ale měla by být výsledkem snahy obohatit náš dosavadní způsob života. Půst totiž obnovuje naše duchovní síly a umožňuje nám vnímat Krista skrze potřeby našich bližních v nouzi. Je mnoho možností, jak se můžeme něčeho, pro nás příjemného, zříci ve prospěch druhých. K staré tradici církve patří sbírky pro chudé
z toho, co jsme si sami odřekli!

Skládací papírová pokladnička nám může pomoci v tomto úsilí duchovní obnovy během doby postní a k uložení peněz, které jsme svým sebezáporem ušetřili. Zvlášť je vhodná do rodin jako nástroj při prožívání postní doby s dětmi. Je možné si ji vyzved-nout v kostele na Popeleční středu nebo o 1. neděli postní. Doporučuje se vložit do ní svou „almužnu“, po zralé úvaze a zhodnocení každého dne, nakolik jsme byli ve svém postním snažení úspěšní (omezením kouření, alkoholu, kávy, sladkostí, zábavy, luxusu nebo jiných potřeb, které nejsou pro život nezbytné…). Je mnoho způsobů, jak se uskromnit ve svých potřebách a prospět tím nejenom druhým, ale také sami sobě.

Ke konci postní doby na Květnou neděli doneseme kasičku do kostela, kde ji ode-vzdáme na určené místo. Peníze použije církev prostřednictvím Charity na pomoc li-dem v nouzi a na podporu charitního díla církve. Na spodní stranu pak můžete napsat, jak nebo ve prospěch koho by se mohla vaše almužna použít. Charita ve spolupráci se zástupci místní farnosti vaše náměty vyhodnotí a přihlédne k nim při řešení problémů lidí v nouzi ve vašem okolí.
Postní almužna je projevem dobrovolné osobní formace a nenahrazuje dar, který dáváme pravidelně při každé bohoslužbě na potřeby církve.

Přejeme vám láskyplné prožití postní doby ve znamení modlitby, postu a almužny.

Mons. Mgr. Josef Zouhar
prezident Diecézní charity Brno

Ing. Mgr. Oldřich Haičman
ředitel Diecézní charity Brno

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář