Jdi na obsah Jdi na menu

Na farních pozemcích budou hospodařit noví pachtýři

Farnost Horní Újezd od 1. října 2016 pronajme (propachtuje) svá pole v KÚ Horní Újezd zemědělcům, kteří přišli s nejzajímavější nabídkou (viz tabulku v článku).

Číslo parcely Popis Výměra Nejzajímavější nabídka
320/2 Farský Křib 5,97 ha č. 4
210 Farská tabulka 5,10 ha č. 3
121/1 louka u farní zahrady 4,64 ha č. 4
320/3 Křib 0,69 ha č. 4


Pachtovní smlouvy budou uzavřeny v nejbližších dnech. Od 1. 10. budou všechny pozemky připraveny k převzetí.
 

Zde jsou uvedeny všechny nabídky, které jsme obdrželi k 25. 4. 2016 15.00 hod. (nejnovější nabídky jsou označeny tučně):
 
Tabulka č. 1: Nabídky na propachtování všech pozemků

Zájemce Nabídka ze dne Pachtovné Výpov. lhůta
1 29. 1. 2016 3.500 Kč 2 roky
2 4. 4. 2016 3.800 Kč 1 rok
5 15. 3. 2016 3.600 Kč 1 rok
6 15. 3. 2016 3.750 Kč 2 roky

 
Tabulka č. 2: Nabídky na propachtování jednotlivých parcel:

Zájemce Parcela Nabídka ze dne Pachtovné Výpov. lhůta
3 210 25. 4. 2016 4.600 Kč 2 roky
4 320/2 4. 4. 2016 3.900 Kč 1 rok
4 210 23. 4. 2016 4.500 Kč 2 roky
4 121/1 22. 3. 2016 4.200 Kč 2 roky
4 320/3 1. 4. 2016 3.750 Kč 1 rok
7 121/1 21. 3. 2016 4.000 Kč 2 roky

 
Poznámky:

 

Pachtovné je uvedeno za 1 ha a rok. Jeho celková výše bude automaticky navýšena o daň z nemovitostí, kterou musí uhradit vlastník nemovitosti.
 

Výpovědní lhůta: V pachtovní smlouvě počítáme s tím, že výpověď bude možné farnost podat k 1. říjnu a teprve od tohoto data se začne počítat lhůta do ukončení smluvního vztahu.